huda huế

Huế - Việt Nam

Quốc tịch : Việt Nam | Sân nhà: Tu Do Stadium | Sức chứa: 25,000

Huda Hue

HUẤN LUYỆN VIÊN

Nguyen, Duc Dung
Nguyen, Duc Dung

CẦU THỦ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Nguyen, Duc Dung
Nguyen, Duc Dung

CẦU THỦ