hsk zrinjski mostar

Mostar - Bosnia & Herzegovina

Quốc tịch : Bosnia & Herzegovina | Sân nhà: Bijeli Brijeg Stadium | Sức chứa: 25,000

Logo HSK ZRINJSKI MOSTAR

HUẤN LUYỆN VIÊN

Sliskovic, Blaz

CẦU THỦ

1

Brkic, Ivan

Vị trí: Thủ môn

Barbaric, Tomislav

Vị trí: Hậu vệ

3

Vrljicak, Ante

Vị trí: Hậu vệ

Rodin, Nikola

Vị trí: Hậu vệ

4

Curjuric, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

5

Galic, Marin

Vị trí: Hậu vệ

Gojkovic, Renato

Vị trí: Hậu vệ

6

Barisic, Hrvoje

Vị trí: Hậu vệ

7

Cirjak, Frane

Vị trí: Tiền vệ

8

Acimovic, Milos

Vị trí: Tiền đạo

9

Stanic, Srdjan

Vị trí: Tiền đạo

10

Bekric, Samir

Vị trí: Tiền vệ

11

Hajdarevic, Nermin

Vị trí: Tiền đạo

12

Soldo, Antonio

Vị trí: Thủ môn

13

Pezer, Semir

Vị trí: Tiền vệ

14

Markovic, Eman

Vị trí: Tiền đạo

16

Stojkic, Pero

Vị trí: Hậu vệ

18

Rugasevic, Dario

Vị trí: Hậu vệ

22

Sutalo, Bruno

Vị trí: Thủ môn

33

Bencun, Marko

Vị trí: Tiền đạo

93

Mujagic, Abid

Vị trí: Tiền vệ

97

Kadusic, Advan

Vị trí: Hậu vệ

Mandic, Stanisa

Vị trí: Tiền vệ

21

Perisic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

27

Jakovljevic, Slobodan

Vị trí: Hậu vệ

44

Rustemovic, Edin

Vị trí: Tiền vệ

55

Filipovic, Milos

Vị trí: Tiền vệ

Sovsic, Damir

Vị trí: Tiền vệ

32

Stanic, Kristijan

Vị trí: Tiền vệ

88

Bekic, Amer

Vị trí: Tiền đạo

Veselinovic, Dalibor

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Sliskovic, Blaz

CẦU THỦ

1

Brkic, Ivan

Vị trí: Thủ môn

Barbaric, Tomislav

Vị trí: Hậu vệ

3

Vrljicak, Ante

Vị trí: Hậu vệ

Rodin, Nikola

Vị trí: Hậu vệ

4

Curjuric, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

5

Galic, Marin

Vị trí: Hậu vệ

Gojkovic, Renato

Vị trí: Hậu vệ

6

Barisic, Hrvoje

Vị trí: Hậu vệ

7

Cirjak, Frane

Vị trí: Tiền vệ

8

Acimovic, Milos

Vị trí: Tiền đạo

9

Stanic, Srdjan

Vị trí: Tiền đạo

10

Bekric, Samir

Vị trí: Tiền vệ

11

Hajdarevic, Nermin

Vị trí: Tiền đạo

12

Soldo, Antonio

Vị trí: Thủ môn

13

Pezer, Semir

Vị trí: Tiền vệ

14

Markovic, Eman

Vị trí: Tiền đạo

16

Stojkic, Pero

Vị trí: Hậu vệ

18

Rugasevic, Dario

Vị trí: Hậu vệ

22

Sutalo, Bruno

Vị trí: Thủ môn

33

Bencun, Marko

Vị trí: Tiền đạo

93

Mujagic, Abid

Vị trí: Tiền vệ

97

Kadusic, Advan

Vị trí: Hậu vệ

Mandic, Stanisa

Vị trí: Tiền vệ

21

Perisic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

27

Jakovljevic, Slobodan

Vị trí: Hậu vệ

44

Rustemovic, Edin

Vị trí: Tiền vệ

55

Filipovic, Milos

Vị trí: Tiền vệ

Sovsic, Damir

Vị trí: Tiền vệ

32

Stanic, Kristijan

Vị trí: Tiền vệ

88

Bekic, Amer

Vị trí: Tiền đạo

Veselinovic, Dalibor

Vị trí: Tiền đạo

Huấn luyện viên

Sliskovic, Blaz

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Croatia

29/06/1995

Hậu vệ

Quốc gia: Croatia

29/03/1989

3

Hậu vệ

Quốc gia: Croatia

26/04/1997

Hậu vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

15/05/1997

4

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

30/11/1988

5

Hậu vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

21/09/1995

Hậu vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

10/09/1995

6

Hậu vệ

Quốc gia: Croatia

03/02/1991

7

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

23/06/1995

8

Tiền đạo

Quốc gia: Serbia

06/07/1997

9

Tiền đạo

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

06/07/1989

10

Tiền vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

21/06/1984

11

Tiền đạo

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

10/02/1999

12

Thủ môn

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

12/01/1988

13

Tiền vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

18/08/1992

14

Tiền đạo

Quốc gia: Na Uy

08/05/1999

16

Hậu vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

09/12/1986

18

Hậu vệ

Quốc gia: Croatia

29/01/1991

22

Thủ môn

Quốc gia: Croatia

23/05/1998

33

Tiền đạo

Quốc gia: Croatia

09/11/1992

93

Tiền vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

05/08/1993

97

Hậu vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

14/10/1997

Tiền vệ

Quốc gia: Montenegro

27/01/1995

21

Tiền vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

25/01/1991

27

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

26/05/1989

44

Tiền vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

06/01/1993

55

Tiền vệ

Quốc gia: Serbia

09/05/1990

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

05/02/1990

32

Tiền vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

20/04/2001

88

Tiền đạo

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

05/08/1992

Tiền đạo

Quốc gia: Serbia

21/09/1987

728x90
130x300
130x300