hsk zrinjski mostar

Mostar - Bosnia & Herzegovina

Quốc tịch : Bosnia & Herzegovina | Sân nhà: Bijeli Brijeg Stadium | Sức chứa: 25,000

Logo HSK ZRINJSKI MOSTAR

HUẤN LUYỆN VIÊN

Sliskovic, Blaz

CẦU THỦ

1

Brkic, Ivan

Vị trí: Thủ môn

3

Vrljicak, Ante

Vị trí: Hậu vệ

5

Galic, Marin

Vị trí: Hậu vệ

6

Barisic, Hrvoje

Vị trí: Hậu vệ

7

Cirjak, Frane

Vị trí: Tiền vệ

12

Soldo, Antonio

Vị trí: Thủ môn

13

Pezer, Semir

Vị trí: Tiền vệ

15

Lastro, Neven

Vị trí: Hậu vệ

16

Stojkic, Pero

Vị trí: Hậu vệ

18

Rugasevic, Dario

Vị trí: Hậu vệ

19

Hairlahovic, Ismar

Vị trí: Tiền vệ

22

Sutalo, Bruno

Vị trí: Thủ môn

Rodin, Nikola

Vị trí: Hậu vệ

27

Jakovljevic, Slobodan

Vị trí: Hậu vệ

45

Miketek, Josip

Vị trí: Tiền vệ

97

Kadusic, Advan

Vị trí: Hậu vệ

Gojkovic, Renato

Vị trí: Hậu vệ

Sovsic, Damir

Vị trí: Tiền vệ

21

Perisic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

33

Bencun, Marko

Vị trí: Tiền đạo

44

Rustemovic, Edin

Vị trí: Tiền vệ

Veselinovic, Dalibor

Vị trí: Tiền đạo

8

Acimovic, Milos

Vị trí: Tiền đạo

9

Stanic, Srdjan

Vị trí: Tiền đạo

10

Bekric, Samir

Vị trí: Tiền vệ

23

Baric, Stefan

Vị trí: Tiền vệ

55

Filipovic, Milos

Vị trí: Tiền vệ

Mujagic, Abid

Vị trí: Tiền vệ

14

Markovic, Eman

Vị trí: Tiền đạo

32

Stanic, Kristijan

Vị trí: Tiền vệ

77

Grzan, Sime

Vị trí: Tiền đạo

88

Bekic, Amer

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Sliskovic, Blaz

CẦU THỦ

1

Brkic, Ivan

Vị trí: Thủ môn

3

Vrljicak, Ante

Vị trí: Hậu vệ

5

Galic, Marin

Vị trí: Hậu vệ

6

Barisic, Hrvoje

Vị trí: Hậu vệ

7

Cirjak, Frane

Vị trí: Tiền vệ

12

Soldo, Antonio

Vị trí: Thủ môn

13

Pezer, Semir

Vị trí: Tiền vệ

15

Lastro, Neven

Vị trí: Hậu vệ

16

Stojkic, Pero

Vị trí: Hậu vệ

18

Rugasevic, Dario

Vị trí: Hậu vệ

19

Hairlahovic, Ismar

Vị trí: Tiền vệ

22

Sutalo, Bruno

Vị trí: Thủ môn

Rodin, Nikola

Vị trí: Hậu vệ

27

Jakovljevic, Slobodan

Vị trí: Hậu vệ

45

Miketek, Josip

Vị trí: Tiền vệ

97

Kadusic, Advan

Vị trí: Hậu vệ

Gojkovic, Renato

Vị trí: Hậu vệ

Sovsic, Damir

Vị trí: Tiền vệ

21

Perisic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

33

Bencun, Marko

Vị trí: Tiền đạo

44

Rustemovic, Edin

Vị trí: Tiền vệ

Veselinovic, Dalibor

Vị trí: Tiền đạo

8

Acimovic, Milos

Vị trí: Tiền đạo

9

Stanic, Srdjan

Vị trí: Tiền đạo

10

Bekric, Samir

Vị trí: Tiền vệ

23

Baric, Stefan

Vị trí: Tiền vệ

55

Filipovic, Milos

Vị trí: Tiền vệ

Mujagic, Abid

Vị trí: Tiền vệ

14

Markovic, Eman

Vị trí: Tiền đạo

32

Stanic, Kristijan

Vị trí: Tiền vệ

77

Grzan, Sime

Vị trí: Tiền đạo

88

Bekic, Amer

Vị trí: Tiền đạo

Lịch thi đấu HSK ZRINJSKI MOSTAR

Kết quả thi đấu HSK ZRINJSKI MOSTAR

Huấn luyện viên

Sliskovic, Blaz

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Croatia

29/06/1995

3

Hậu vệ

Quốc gia: Croatia

26/04/1997

5

Hậu vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

21/09/1995

6

Hậu vệ

Quốc gia: Croatia

03/02/1991

7

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

23/06/1995

12

Thủ môn

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

12/01/1988

13

Tiền vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

18/08/1992

15

Hậu vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

01/10/1988

16

Hậu vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

09/12/1986

18

Hậu vệ

Quốc gia: Croatia

29/01/1991

19

Tiền vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

04/03/1996

22

Thủ môn

Quốc gia: Croatia

23/05/1998

Hậu vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

15/05/1997

27

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

26/05/1989

45

Tiền vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

22/08/1997

97

Hậu vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

14/10/1997

Hậu vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

10/09/1995

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

05/02/1990

21

Tiền vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

25/01/1991

33

Tiền đạo

Quốc gia: Croatia

09/11/1992

44

Tiền vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

06/01/1993

Tiền đạo

Quốc gia: Serbia

21/09/1987

8

Tiền đạo

Quốc gia: Serbia

06/07/1997

9

Tiền đạo

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

06/07/1989

10

Tiền vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

21/06/1984

23

Tiền vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

17/02/1991

55

Tiền vệ

Quốc gia: Serbia

09/05/1990

Tiền vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

05/08/1993

14

Tiền đạo

Quốc gia: Na Uy

08/05/1999

32

Tiền vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

20/04/2001

77

Tiền đạo

Quốc gia: Croatia

06/04/1994

88

Tiền đạo

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

05/08/1992

728x90
130x300
130x300