hsk zrinjski mostar

Mostar - Bosnia & Herzegovina

Quốc tịch : Bosnia & Herzegovina | Sân nhà: Bijeli Brijeg Stadium | Sức chứa: 25,000

Logo HSK ZRINJSKI MOSTAR

HUẤN LUYỆN VIÊN

Sliskovic, Blaz

CẦU THỦ

1

Brkic, Ivan

Vị trí: Thủ môn

Barbaric, Tomislav

Vị trí: Hậu vệ

Rodin, Nikola

Vị trí: Hậu vệ

2

Savic, Igor

Vị trí: Tiền vệ

3

Gojkovic, Renato

Vị trí: Hậu vệ

4

Curjuric, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

5

Galic, Marin

Vị trí: Hậu vệ

6

Barisic, Hrvoje

Vị trí: Hậu vệ

7

Cirjak, Frane

Vị trí: Tiền vệ

8

Acimovic, Milos

Vị trí: Tiền đạo

9

Stanic, Srdjan

Vị trí: Tiền đạo

10

Bekric, Samir

Vị trí: Tiền vệ

11

Hajdarevic, Nermin

Vị trí: Tiền đạo

12

Soldo, Antonio

Vị trí: Thủ môn

13

Pezer, Semir

Vị trí: Tiền vệ

14

Markovic, Eman

Vị trí: Tiền vệ

16

Stojkic, Pero

Vị trí: Hậu vệ

18

Rugasevic, Dario

Vị trí: Hậu vệ

21

Perisic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

22

Sutalo, Bruno

Vị trí: Thủ môn

27

Jakovljevic, Slobodan

Vị trí: Hậu vệ

32

Stanic, Kristijan

Vị trí: Tiền vệ

33

Bencun, Marko

Vị trí: Tiền đạo

44

Rustemovic, Edin

Vị trí: Tiền vệ

55

Filipovic, Milos

Vị trí: Tiền vệ

77

Mandic, Stanisa

Vị trí: Tiền vệ

88

Bekic, Amer

Vị trí: Tiền đạo

93

Mujagic, Abid

Vị trí: Tiền vệ

97

Kadusic, Advan

Vị trí: Hậu vệ

Sovsic, Damir

Vị trí: Tiền vệ

Veselinovic, Dalibor

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Sliskovic, Blaz

CẦU THỦ

1

Brkic, Ivan

Vị trí: Thủ môn

Barbaric, Tomislav

Vị trí: Hậu vệ

Rodin, Nikola

Vị trí: Hậu vệ

2

Savic, Igor

Vị trí: Tiền vệ

3

Gojkovic, Renato

Vị trí: Hậu vệ

4

Curjuric, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

5

Galic, Marin

Vị trí: Hậu vệ

6

Barisic, Hrvoje

Vị trí: Hậu vệ

7

Cirjak, Frane

Vị trí: Tiền vệ

8

Acimovic, Milos

Vị trí: Tiền đạo

9

Stanic, Srdjan

Vị trí: Tiền đạo

10

Bekric, Samir

Vị trí: Tiền vệ

11

Hajdarevic, Nermin

Vị trí: Tiền đạo

12

Soldo, Antonio

Vị trí: Thủ môn

13

Pezer, Semir

Vị trí: Tiền vệ

14

Markovic, Eman

Vị trí: Tiền vệ

16

Stojkic, Pero

Vị trí: Hậu vệ

18

Rugasevic, Dario

Vị trí: Hậu vệ

21

Perisic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

22

Sutalo, Bruno

Vị trí: Thủ môn

27

Jakovljevic, Slobodan

Vị trí: Hậu vệ

32

Stanic, Kristijan

Vị trí: Tiền vệ

33

Bencun, Marko

Vị trí: Tiền đạo

44

Rustemovic, Edin

Vị trí: Tiền vệ

55

Filipovic, Milos

Vị trí: Tiền vệ

77

Mandic, Stanisa

Vị trí: Tiền vệ

88

Bekic, Amer

Vị trí: Tiền đạo

93

Mujagic, Abid

Vị trí: Tiền vệ

97

Kadusic, Advan

Vị trí: Hậu vệ

Sovsic, Damir

Vị trí: Tiền vệ

Veselinovic, Dalibor

Vị trí: Tiền đạo