honduras

San Pedro Sula - Honduras

Quốc tịch : Honduras | Sân nhà: Estadio Olimpico Metropolitano | Sức chứa: 37,325

Honduras

HUẤN LUYỆN VIÊN

Coito, Fabian
Coito, Fabian

CẦU THỦ

Fonseca, Harold
1

Fonseca, Harold

Vị trí: Thủ môn

Crisanto, Felix
2

Crisanto, Felix

Vị trí: Hậu vệ

Maynor Figueroa
3

Maynor Figueroa

Vị trí: Hậu vệ

Figueroa, Henry
4

Figueroa, Henry

Vị trí: Hậu vệ

Alvarado, Ever
5

Alvarado, Ever

Vị trí: Hậu vệ

Acosta, Bryan
6

Acosta, Bryan

Vị trí: Tiền vệ

Emilio Izaguirre
7

Emilio Izaguirre

Vị trí: Hậu vệ

Reyes, Jose
8

Reyes, Jose

Vị trí: Tiền vệ

Lopez, Carlos
8

Lopez, Carlos

Vị trí: Tiền vệ

Ramirez, Jorge
9

Ramirez, Jorge

Vị trí: Tiền đạo

Lozano, Anthony
9

Lozano, Anthony

Vị trí: Tiền đạo

Lopez, Alexander
10

Lopez, Alexander

Vị trí: Tiền vệ

Castillo, Rubilio
11

Castillo, Rubilio

Vị trí: Tiền đạo

Quioto, Romell
12

Quioto, Romell

Vị trí: Tiền đạo

Toro, Jonathan
12

Toro, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

Acosta, Danilo
13

Acosta, Danilo

Vị trí: Hậu vệ

Moya, Brayan
13

Moya, Brayan

Vị trí: Tiền vệ

Chirinos, Michaell
14

Chirinos, Michaell

Vị trí: Tiền vệ

Maldonado, Denil
15

Maldonado, Denil

Vị trí: Hậu vệ

Castellanos, Hector
16

Castellanos, Hector

Vị trí: Tiền vệ

Rivas, Rigoberto
16

Rivas, Rigoberto

Vị trí: Tiền vệ

Elis, Alberth
17

Elis, Alberth

Vị trí: Tiền đạo

Zuniga, Rafael
18

Zuniga, Rafael

Vị trí: Thủ môn

Garrido, Luis
19

Garrido, Luis

Vị trí: Tiền vệ

Alvarez, Jorge
20

Alvarez, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

Lopez, Kevin
21

Lopez, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

Brayan Beckeles
21

Brayan Beckeles

Vị trí: Hậu vệ

Lopez, Luis
22

Lopez, Luis

Vị trí: Thủ môn

Rojas, Roger
23

Rojas, Roger

Vị trí: Tiền đạo

Solano, Edwin
23

Solano, Edwin

Vị trí: Tiền vệ

Tobias, Danilo
24

Tobias, Danilo

Vị trí: Hậu vệ

Pereira, Marcelo
25

Pereira, Marcelo

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Coito, Fabian
Coito, Fabian

CẦU THỦ

Fonseca, Harold
1

Fonseca, Harold

Vị trí: Thủ môn

Crisanto, Felix
2

Crisanto, Felix

Vị trí: Hậu vệ

Maynor Figueroa
3

Maynor Figueroa

Vị trí: Hậu vệ

Figueroa, Henry
4

Figueroa, Henry

Vị trí: Hậu vệ

Alvarado, Ever
5

Alvarado, Ever

Vị trí: Hậu vệ

Acosta, Bryan
6

Acosta, Bryan

Vị trí: Tiền vệ

Emilio Izaguirre
7

Emilio Izaguirre

Vị trí: Hậu vệ

Reyes, Jose
8

Reyes, Jose

Vị trí: Tiền vệ

Lopez, Carlos
8

Lopez, Carlos

Vị trí: Tiền vệ

Ramirez, Jorge
9

Ramirez, Jorge

Vị trí: Tiền đạo

Lozano, Anthony
9

Lozano, Anthony

Vị trí: Tiền đạo

Lopez, Alexander
10

Lopez, Alexander

Vị trí: Tiền vệ

Castillo, Rubilio
11

Castillo, Rubilio

Vị trí: Tiền đạo

Quioto, Romell
12

Quioto, Romell

Vị trí: Tiền đạo

Toro, Jonathan
12

Toro, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

Acosta, Danilo
13

Acosta, Danilo

Vị trí: Hậu vệ

Moya, Brayan
13

Moya, Brayan

Vị trí: Tiền vệ

Chirinos, Michaell
14

Chirinos, Michaell

Vị trí: Tiền vệ

Maldonado, Denil
15

Maldonado, Denil

Vị trí: Hậu vệ

Castellanos, Hector
16

Castellanos, Hector

Vị trí: Tiền vệ

Rivas, Rigoberto
16

Rivas, Rigoberto

Vị trí: Tiền vệ

Elis, Alberth
17

Elis, Alberth

Vị trí: Tiền đạo

Zuniga, Rafael
18

Zuniga, Rafael

Vị trí: Thủ môn

Garrido, Luis
19

Garrido, Luis

Vị trí: Tiền vệ

Alvarez, Jorge
20

Alvarez, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

Lopez, Kevin
21

Lopez, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

Brayan Beckeles
21

Brayan Beckeles

Vị trí: Hậu vệ

Lopez, Luis
22

Lopez, Luis

Vị trí: Thủ môn

Rojas, Roger
23

Rojas, Roger

Vị trí: Tiền đạo

Solano, Edwin
23

Solano, Edwin

Vị trí: Tiền vệ

Tobias, Danilo
24

Tobias, Danilo

Vị trí: Hậu vệ

Pereira, Marcelo
25

Pereira, Marcelo

Vị trí: Tiền vệ