hnk rijeka

Rijeka - Croatia

Quốc tịch : Croatia | Sân nhà: Stadion HNK Rijeka | Sức chứa: 8,279

Logo HNK Rijeka

HUẤN LUYỆN VIÊN

Biscan, Igor

CẦU THỦ

2

Braut, Filip

Vị trí: Hậu vệ

3

Petar Mamic

Vị trí: Hậu vệ

4

Puncec, Roberto

Vị trí: Hậu vệ

6

Lepinjica, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

7

Zoran Kvrzic

Vị trí: Tiền vệ

8

Halilovic, Tibor

Vị trí: Tiền vệ

11

Vuk, Matej

Vị trí: Tiền đạo

12

Simon Sluga

Vị trí: Thủ môn

13

Zuparic, Dario

Vị trí: Hậu vệ

14

Boadu Acosty

Vị trí: Tiền đạo

16

Liber, Adrian

Vị trí: Tiền vệ

17

Colak, Antonio

Vị trí: Tiền đạo

18

Robert Muric

Vị trí: Tiền đạo

19

Pavelic, Mario

Vị trí: Hậu vệ

20

Gorgon, Alexander

Vị trí: Tiền đạo

21

Puljic, Jakov

Vị trí: Tiền vệ

22

Busnja, Denis

Vị trí: Tiền đạo

23

Mitrovic, Josip

Vị trí: Tiền đạo

24

Domagoj Pavicic

Vị trí: Tiền vệ

25

Pandur, Ivor

Vị trí: Thủ môn

26

Escoval, Joao

Vị trí: Hậu vệ

27

Ivan Tomecak

Vị trí: Tiền vệ

28

Smolcic, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

29

Raspopovic, Momcilo

Vị trí: Hậu vệ

31

Capan, Luka

Vị trí: Tiền vệ

32

Andrej Prskalo

Vị trí: Thủ môn

33

Velkovski, Darko

Vị trí: Hậu vệ

36

Smolcic, Hrvoje

Vị trí: Hậu vệ

44

Loncar, Stjepan

Vị trí: Tiền vệ

55

Zrilic, Filip

Vị trí: Hậu vệ

77

Ristovski, Milan

Vị trí: Tiền vệ

81

Pintaric, Jakov

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Biscan, Igor

CẦU THỦ

2

Braut, Filip

Vị trí: Hậu vệ

3

Petar Mamic

Vị trí: Hậu vệ

4

Puncec, Roberto

Vị trí: Hậu vệ

6

Lepinjica, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

7

Zoran Kvrzic

Vị trí: Tiền vệ

8

Halilovic, Tibor

Vị trí: Tiền vệ

11

Vuk, Matej

Vị trí: Tiền đạo

12

Simon Sluga

Vị trí: Thủ môn

13

Zuparic, Dario

Vị trí: Hậu vệ

14

Boadu Acosty

Vị trí: Tiền đạo

16

Liber, Adrian

Vị trí: Tiền vệ

17

Colak, Antonio

Vị trí: Tiền đạo

18

Robert Muric

Vị trí: Tiền đạo

19

Pavelic, Mario

Vị trí: Hậu vệ

20

Gorgon, Alexander

Vị trí: Tiền đạo

21

Puljic, Jakov

Vị trí: Tiền vệ

22

Busnja, Denis

Vị trí: Tiền đạo

23

Mitrovic, Josip

Vị trí: Tiền đạo

24

Domagoj Pavicic

Vị trí: Tiền vệ

25

Pandur, Ivor

Vị trí: Thủ môn

26

Escoval, Joao

Vị trí: Hậu vệ

27

Ivan Tomecak

Vị trí: Tiền vệ

28

Smolcic, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

29

Raspopovic, Momcilo

Vị trí: Hậu vệ

31

Capan, Luka

Vị trí: Tiền vệ

32

Andrej Prskalo

Vị trí: Thủ môn

33

Velkovski, Darko

Vị trí: Hậu vệ

36

Smolcic, Hrvoje

Vị trí: Hậu vệ

44

Loncar, Stjepan

Vị trí: Tiền vệ

55

Zrilic, Filip

Vị trí: Hậu vệ

77

Ristovski, Milan

Vị trí: Tiền vệ

81

Pintaric, Jakov

Vị trí: Tiền vệ