hnk rijeka

Rijeka - Croatia

Quốc tịch : Croatia | Sân nhà: Stadion HNK Rijeka | Sức chứa: 8,279

Logo HNK Rijeka

HUẤN LUYỆN VIÊN

Biscan, Igor

CẦU THỦ

3

Petar Mamic

Vị trí: Hậu vệ

4

Puncec, Roberto

Vị trí: Hậu vệ

5

Canadjija, Dario

Vị trí: Tiền vệ

7

Zoran Kvrzic

Vị trí: Tiền vệ

9

Heber

Vị trí: Tiền đạo

12

Simon Sluga

Vị trí: Thủ môn

13

Zuparic, Dario

Vị trí: Hậu vệ

14

Boadu Acosty

Vị trí: Tiền đạo

16

Liber, Adrian

Vị trí: Tiền vệ

19

Pavelic, Mario

Vị trí: Hậu vệ

Filip Bradaric

Vị trí: Tiền vệ

17

Colak, Antonio

Vị trí: Tiền đạo

20

Gorgon, Alexander

Vị trí: Tiền đạo

21

Puljic, Jakov

Vị trí: Tiền vệ

22

Busnja, Denis

Vị trí: Tiền đạo

23

Mitrovic, Josip

Vị trí: Tiền đạo

24

Domagoj Pavicic

Vị trí: Tiền vệ

25

Pandur, Ivor

Vị trí: Thủ môn

26

Escoval, Joao

Vị trí: Hậu vệ

29

Raspopovic, Momcilo

Vị trí: Hậu vệ

31

Capan, Luka

Vị trí: Tiền vệ

32

Andrej Prskalo

Vị trí: Thủ môn

33

Velkovski, Darko

Vị trí: Hậu vệ

44

Loncar, Stjepan

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Biscan, Igor

CẦU THỦ

3

Petar Mamic

Vị trí: Hậu vệ

4

Puncec, Roberto

Vị trí: Hậu vệ

5

Canadjija, Dario

Vị trí: Tiền vệ

7

Zoran Kvrzic

Vị trí: Tiền vệ

9

Heber

Vị trí: Tiền đạo

12

Simon Sluga

Vị trí: Thủ môn

13

Zuparic, Dario

Vị trí: Hậu vệ

14

Boadu Acosty

Vị trí: Tiền đạo

16

Liber, Adrian

Vị trí: Tiền vệ

19

Pavelic, Mario

Vị trí: Hậu vệ

Filip Bradaric

Vị trí: Tiền vệ

17

Colak, Antonio

Vị trí: Tiền đạo

20

Gorgon, Alexander

Vị trí: Tiền đạo

21

Puljic, Jakov

Vị trí: Tiền vệ

22

Busnja, Denis

Vị trí: Tiền đạo

23

Mitrovic, Josip

Vị trí: Tiền đạo

24

Domagoj Pavicic

Vị trí: Tiền vệ

25

Pandur, Ivor

Vị trí: Thủ môn

26

Escoval, Joao

Vị trí: Hậu vệ

29

Raspopovic, Momcilo

Vị trí: Hậu vệ

31

Capan, Luka

Vị trí: Tiền vệ

32

Andrej Prskalo

Vị trí: Thủ môn

33

Velkovski, Darko

Vị trí: Hậu vệ

44

Loncar, Stjepan

Vị trí: Tiền vệ

Huấn luyện viên

Biscan, Igor

Quốc gia: Croatia

Cầu thủ
3

Hậu vệ

Quốc gia: Croatia

06/03/1996

4

Hậu vệ

Quốc gia: Croatia

27/10/1991

5

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

17/04/1994

7

Tiền vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

07/08/1988

9

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

10/08/1991

12

Thủ môn

Quốc gia: Croatia

17/03/1993

13

Hậu vệ

Quốc gia: Croatia

03/05/1992

14

Tiền đạo

Quốc gia: Ghana

10/09/1991

16

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

09/01/2001

19

Hậu vệ

Quốc gia: Áo

19/09/1993

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

11/01/1992

17

Tiền đạo

Quốc gia: Croatia

17/09/1993

20

Tiền đạo

Quốc gia: Áo

28/10/1988

21

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

04/08/1993

22

Tiền đạo

Quốc gia: Croatia

14/04/2000

23

Tiền đạo

Quốc gia: Croatia

11/06/2000

24

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

09/03/1994

25

Thủ môn

Quốc gia: Croatia

25/03/2000

26

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

08/05/1997

29

Hậu vệ

Quốc gia: Montenegro

18/03/1994

31

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

06/04/1995

32

Thủ môn

Quốc gia: Croatia

01/05/1987

33

Hậu vệ

Quốc gia: Macedonia

21/06/1995

44

Tiền vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

10/11/1996

728x90
130x300
130x300