hnk hajduk split

Split - Croatia

Quốc tịch : Croatia | Sân nhà: Stadion Poljud | Sức chứa: 35,000

Logo HNK Hajduk Split

HUẤN LUYỆN VIÊN

Orescanin, Sinisa

CẦU THỦ

1

Duka, Tomislav

Vị trí: Thủ môn

3

Borja Lopez

Vị trí: Hậu vệ

5

Barry, Hamza

Vị trí: Tiền vệ

6

Nejasmic, Darko

Vị trí: Tiền vệ

7

Adam Gyurcso

Vị trí: Tiền đạo

8

Ivanovski, Mirko

Vị trí: Tiền đạo

10

Caktas, Mijo

Vị trí: Tiền vệ

11

Sego, Michele

Vị trí: Tiền đạo

13

Blazevic, Goran

Vị trí: Thủ môn

14

Oleksandr Svatok

Vị trí: Hậu vệ

15

Palaversa, Ante

Vị trí: Tiền vệ

Prsir, Jurica

Vị trí: Tiền vệ

4

Mikulic, Bozo

Vị trí: Tiền đạo

17

Juranovic, Josip

Vị trí: Tiền vệ

19

Delic, Ivan

Vị trí: Tiền đạo

21

de Macedo, Jairo

Vị trí: Tiền đạo

23

Kalik, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

24

Juric, Stanko

Vị trí: Tiền vệ

25

Sahiti, Emir

Vị trí: Tiền đạo

29

Vucur, Stipe

Vị trí: Hậu vệ

31

Fomitschow, Andre

Vị trí: Hậu vệ

32

Tudor, Fran

Vị trí: Tiền vệ

33

Bradaric, Domagoj

Vị trí: Hậu vệ

34

Ismajli, Ardian

Vị trí: Hậu vệ

40

Ljubic, Marin

Vị trí: Thủ môn

44

Vuskovic, Mario

Vị trí: Hậu vệ

47

Tahiraj, Francesco

Vị trí: Tiền đạo

70

Posavec, Josip

Vị trí: Thủ môn

71

Matijas, Davor

Vị trí: Thủ môn

88

Vojkovic, Frane

Vị trí: Tiền vệ

91

Teklic, Tonio

Vị trí: Tiền vệ

93

Jradi, Bassel

Vị trí: Tiền vệ

Sahiti, Samir

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Orescanin, Sinisa

CẦU THỦ

1

Duka, Tomislav

Vị trí: Thủ môn

3

Borja Lopez

Vị trí: Hậu vệ

5

Barry, Hamza

Vị trí: Tiền vệ

6

Nejasmic, Darko

Vị trí: Tiền vệ

7

Adam Gyurcso

Vị trí: Tiền đạo

8

Ivanovski, Mirko

Vị trí: Tiền đạo

10

Caktas, Mijo

Vị trí: Tiền vệ

11

Sego, Michele

Vị trí: Tiền đạo

13

Blazevic, Goran

Vị trí: Thủ môn

14

Oleksandr Svatok

Vị trí: Hậu vệ

15

Palaversa, Ante

Vị trí: Tiền vệ

Prsir, Jurica

Vị trí: Tiền vệ

4

Mikulic, Bozo

Vị trí: Tiền đạo

17

Juranovic, Josip

Vị trí: Tiền vệ

19

Delic, Ivan

Vị trí: Tiền đạo

21

de Macedo, Jairo

Vị trí: Tiền đạo

23

Kalik, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

24

Juric, Stanko

Vị trí: Tiền vệ

25

Sahiti, Emir

Vị trí: Tiền đạo

29

Vucur, Stipe

Vị trí: Hậu vệ

31

Fomitschow, Andre

Vị trí: Hậu vệ

32

Tudor, Fran

Vị trí: Tiền vệ

33

Bradaric, Domagoj

Vị trí: Hậu vệ

34

Ismajli, Ardian

Vị trí: Hậu vệ

40

Ljubic, Marin

Vị trí: Thủ môn

44

Vuskovic, Mario

Vị trí: Hậu vệ

47

Tahiraj, Francesco

Vị trí: Tiền đạo

70

Posavec, Josip

Vị trí: Thủ môn

71

Matijas, Davor

Vị trí: Thủ môn

88

Vojkovic, Frane

Vị trí: Tiền vệ

91

Teklic, Tonio

Vị trí: Tiền vệ

93

Jradi, Bassel

Vị trí: Tiền vệ

Sahiti, Samir

Vị trí: Tiền đạo

Kết quả thi đấu HNK Hajduk Split

Huấn luyện viên

Orescanin, Sinisa

Quốc gia: Croatia

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Croatia

07/09/1992

3

Hậu vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

02/02/1994

5

Tiền vệ

Quốc gia: Gambia

15/10/1994

6

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

25/01/1999

7

Tiền đạo

Quốc gia: Hungary

06/03/1991

8

Tiền đạo

Quốc gia: Macedonia

31/10/1989

10

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

08/05/1992

11

Tiền đạo

Quốc gia: Croatia

05/08/2000

13

Thủ môn

Quốc gia: Croatia

07/06/1986

14

Hậu vệ

Quốc gia: Ukraine

27/09/1994

15

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

06/04/2000

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

29/05/2000

4

Tiền đạo

Quốc gia: Croatia

29/01/1997

17

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

16/08/1995

19

Tiền đạo

Quốc gia: Croatia

29/09/1998

21

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

06/05/1992

23

Tiền vệ

Quốc gia: Úc

05/11/1997

24

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

16/08/1996

25

Tiền đạo

Quốc gia: Albania

29/11/1998

29

Hậu vệ

Quốc gia: Croatia

22/05/1992

31

Hậu vệ

Quốc gia: Đức

07/09/1990

32

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

27/09/1995

33

Hậu vệ

Quốc gia: Croatia

10/12/1999

34

Hậu vệ

Quốc gia: Albania

30/09/1996

40

Thủ môn

Quốc gia: Croatia

18/10/1997

44

Hậu vệ

Quốc gia: Croatia

16/11/2001

47

Tiền đạo

Quốc gia: Albania

21/09/1996

70

Thủ môn

Quốc gia: Croatia

10/03/1996

71

Thủ môn

Quốc gia: Croatia

23/08/1999

88

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

20/12/1996

91

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

09/09/1999

93

Tiền vệ

Quốc gia: Liban

06/07/1993

Tiền đạo

Quốc gia: Kosovo

15/08/1988

728x90
130x300
130x300