hnk hajduk split

Split - Croatia

Quốc tịch : Croatia | Sân nhà: Stadion Poljud | Sức chứa: 35,000

Logo HNK Hajduk Split

HUẤN LUYỆN VIÊN

Orescanin, Sinisa

CẦU THỦ

1

Duka, Tomislav

Vị trí: Thủ môn

3

Borja Lopez

Vị trí: Hậu vệ

5

Barry, Hamza

Vị trí: Tiền vệ

13

Blazevic, Goran

Vị trí: Thủ môn

14

Oleksandr Svatok

Vị trí: Hậu vệ

17

Juranovic, Josip

Vị trí: Tiền vệ

18

Besirovic, Dino

Vị trí: Tiền vệ

Prsir, Jurica

Vị trí: Tiền vệ

4

Mikulic, Bozo

Vị trí: Tiền đạo

6

Nejasmic, Darko

Vị trí: Tiền vệ

7

Adam Gyurcso

Vị trí: Tiền đạo

10

Caktas, Mijo

Vị trí: Tiền vệ

11

Sego, Michele

Vị trí: Tiền đạo

15

Palaversa, Ante

Vị trí: Tiền vệ

19

Delic, Ivan

Vị trí: Tiền đạo

21

de Macedo, Jairo

Vị trí: Tiền đạo

22

Ivanovski, Mirko

Vị trí: Tiền đạo

23

Kalik, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

24

Juric, Stanko

Vị trí: Tiền vệ

25

Sahiti, Emir

Vị trí: Tiền đạo

29

Vucur, Stipe

Vị trí: Hậu vệ

31

Fomitschow, Andre

Vị trí: Hậu vệ

32

Tudor, Fran

Vị trí: Tiền vệ

33

Bradaric, Domagoj

Vị trí: Hậu vệ

34

Ismajli, Ardian

Vị trí: Hậu vệ

40

Ljubic, Marin

Vị trí: Thủ môn

44

Vuskovic, Mario

Vị trí: Hậu vệ

47

Tahiraj, Francesco

Vị trí: Tiền đạo

70

Posavec, Josip

Vị trí: Thủ môn

71

Matijas, Davor

Vị trí: Thủ môn

91

Teklic, Tonio

Vị trí: Tiền vệ

93

Jradi, Bassel

Vị trí: Tiền vệ

Becirovic, Dino

Vị trí: Tiền vệ

88

Vojkovic, Frane

Vị trí: Tiền vệ

97

Spikic, Dario

Vị trí: Tiền đạo

Sahiti, Samir

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Orescanin, Sinisa

CẦU THỦ

1

Duka, Tomislav

Vị trí: Thủ môn

3

Borja Lopez

Vị trí: Hậu vệ

5

Barry, Hamza

Vị trí: Tiền vệ

13

Blazevic, Goran

Vị trí: Thủ môn

14

Oleksandr Svatok

Vị trí: Hậu vệ

17

Juranovic, Josip

Vị trí: Tiền vệ

18

Besirovic, Dino

Vị trí: Tiền vệ

Prsir, Jurica

Vị trí: Tiền vệ

4

Mikulic, Bozo

Vị trí: Tiền đạo

6

Nejasmic, Darko

Vị trí: Tiền vệ

7

Adam Gyurcso

Vị trí: Tiền đạo

10

Caktas, Mijo

Vị trí: Tiền vệ

11

Sego, Michele

Vị trí: Tiền đạo

15

Palaversa, Ante

Vị trí: Tiền vệ

19

Delic, Ivan

Vị trí: Tiền đạo

21

de Macedo, Jairo

Vị trí: Tiền đạo

22

Ivanovski, Mirko

Vị trí: Tiền đạo

23

Kalik, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

24

Juric, Stanko

Vị trí: Tiền vệ

25

Sahiti, Emir

Vị trí: Tiền đạo

29

Vucur, Stipe

Vị trí: Hậu vệ

31

Fomitschow, Andre

Vị trí: Hậu vệ

32

Tudor, Fran

Vị trí: Tiền vệ

33

Bradaric, Domagoj

Vị trí: Hậu vệ

34

Ismajli, Ardian

Vị trí: Hậu vệ

40

Ljubic, Marin

Vị trí: Thủ môn

44

Vuskovic, Mario

Vị trí: Hậu vệ

47

Tahiraj, Francesco

Vị trí: Tiền đạo

70

Posavec, Josip

Vị trí: Thủ môn

71

Matijas, Davor

Vị trí: Thủ môn

91

Teklic, Tonio

Vị trí: Tiền vệ

93

Jradi, Bassel

Vị trí: Tiền vệ

Becirovic, Dino

Vị trí: Tiền vệ

88

Vojkovic, Frane

Vị trí: Tiền vệ

97

Spikic, Dario

Vị trí: Tiền đạo

Sahiti, Samir

Vị trí: Tiền đạo