hnk hajduk split

Split - Croatia

Quốc tịch : Croatia | Sân nhà: Stadion Poljud | Sức chứa: 35,000

HNK Hajduk Split

HUẤN LUYỆN VIÊN

Buric, Damir
Buric, Damir

CẦU THỦ

Duka, Tomislav
1

Duka, Tomislav

Vị trí: Thủ môn

Barry, Hamza
5

Barry, Hamza

Vị trí: Tiền vệ

Nejasmic, Darko
6

Nejasmic, Darko

Vị trí: Tiền vệ

Simic, Stefan
8

Simic, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

Jakolis, Marin
9

Jakolis, Marin

Vị trí: Tiền vệ

Caktas, Mijo
10

Caktas, Mijo

Vị trí: Tiền vệ

Sego, Michele
11

Sego, Michele

Vị trí: Tiền đạo

Eduok, Samuel
11

Eduok, Samuel

Vị trí: Tiền đạo

Blazevic, Goran
13

Blazevic, Goran

Vị trí: Thủ môn

Svatok, Oleksandr
14

Svatok, Oleksandr

Vị trí: Hậu vệ

Juranovic, Josip
17

Juranovic, Josip

Vị trí: Hậu vệ

Besirovic, Dino
18

Besirovic, Dino

Vị trí: Tiền vệ

Delic, Ivan
19

Delic, Ivan

Vị trí: Tiền đạo

Spikic, Dario
20

Spikic, Dario

Vị trí: Tiền đạo

de Macedo, Jairo
21

de Macedo, Jairo

Vị trí: Tiền đạo

Kalik, Anthony
23

Kalik, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

Juric, Stanko
24

Juric, Stanko

Vị trí: Tiền vệ

Sahiti, Emir
25

Sahiti, Emir

Vị trí: Tiền vệ

Bradaric, Filip
28

Bradaric, Filip

Vị trí: Tiền vệ

Vucur, Stipe
29

Vucur, Stipe

Vị trí: Hậu vệ

Basic, Josip
30

Basic, Josip

Vị trí: Hậu vệ

Dolcek, Ivan
31

Dolcek, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Ismajli, Ardian
34

Ismajli, Ardian

Vị trí: Hậu vệ

Colina, David
35

Colina, David

Vị trí: Hậu vệ

Ljubic, Marin
40

Ljubic, Marin

Vị trí: Thủ môn

Vuskovic, Mario
44

Vuskovic, Mario

Vị trí: Hậu vệ

Tahiraj, Francesco
47

Tahiraj, Francesco

Vị trí: Tiền đạo

Radic, Stipe
55

Radic, Stipe

Vị trí: Hậu vệ

Posavec, Josip
70

Posavec, Josip

Vị trí: Thủ môn

Matijas, Davor
71

Matijas, Davor

Vị trí: Thủ môn

Dellova, Lumbardh
77

Dellova, Lumbardh

Vị trí: Hậu vệ

Teklic, Tonio
91

Teklic, Tonio

Vị trí: Tiền vệ

Jradi, Bassel
93

Jradi, Bassel

Vị trí: Tiền vệ

Bulos, Ivan

Bulos, Ivan

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Buric, Damir
Buric, Damir

CẦU THỦ

Duka, Tomislav
1

Duka, Tomislav

Vị trí: Thủ môn

Barry, Hamza
5

Barry, Hamza

Vị trí: Tiền vệ

Nejasmic, Darko
6

Nejasmic, Darko

Vị trí: Tiền vệ

Simic, Stefan
8

Simic, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

Jakolis, Marin
9

Jakolis, Marin

Vị trí: Tiền vệ

Caktas, Mijo
10

Caktas, Mijo

Vị trí: Tiền vệ

Sego, Michele
11

Sego, Michele

Vị trí: Tiền đạo

Eduok, Samuel
11

Eduok, Samuel

Vị trí: Tiền đạo

Blazevic, Goran
13

Blazevic, Goran

Vị trí: Thủ môn

Svatok, Oleksandr
14

Svatok, Oleksandr

Vị trí: Hậu vệ

Juranovic, Josip
17

Juranovic, Josip

Vị trí: Hậu vệ

Besirovic, Dino
18

Besirovic, Dino

Vị trí: Tiền vệ

Delic, Ivan
19

Delic, Ivan

Vị trí: Tiền đạo

Spikic, Dario
20

Spikic, Dario

Vị trí: Tiền đạo

de Macedo, Jairo
21

de Macedo, Jairo

Vị trí: Tiền đạo

Kalik, Anthony
23

Kalik, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

Juric, Stanko
24

Juric, Stanko

Vị trí: Tiền vệ

Sahiti, Emir
25

Sahiti, Emir

Vị trí: Tiền vệ

Bradaric, Filip
28

Bradaric, Filip

Vị trí: Tiền vệ

Vucur, Stipe
29

Vucur, Stipe

Vị trí: Hậu vệ

Basic, Josip
30

Basic, Josip

Vị trí: Hậu vệ

Dolcek, Ivan
31

Dolcek, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Ismajli, Ardian
34

Ismajli, Ardian

Vị trí: Hậu vệ

Colina, David
35

Colina, David

Vị trí: Hậu vệ

Ljubic, Marin
40

Ljubic, Marin

Vị trí: Thủ môn

Vuskovic, Mario
44

Vuskovic, Mario

Vị trí: Hậu vệ

Tahiraj, Francesco
47

Tahiraj, Francesco

Vị trí: Tiền đạo

Radic, Stipe
55

Radic, Stipe

Vị trí: Hậu vệ

Posavec, Josip
70

Posavec, Josip

Vị trí: Thủ môn

Matijas, Davor
71

Matijas, Davor

Vị trí: Thủ môn

Dellova, Lumbardh
77

Dellova, Lumbardh

Vị trí: Hậu vệ

Teklic, Tonio
91

Teklic, Tonio

Vị trí: Tiền vệ

Jradi, Bassel
93

Jradi, Bassel

Vị trí: Tiền vệ

Bulos, Ivan

Bulos, Ivan

Vị trí: Tiền đạo