hjk helsinki

Helsinki - Phần Lan

Quốc tịch : Phần Lan | Sân nhà: Telia 5G -areena | Sức chứa: 10,770

Logo HJK Helsinki

HUẤN LUYỆN VIÊN

Lehkosuo, Mika

CẦU THỦ

Lindfors, Eetu

Vị trí: Thủ môn

1

Uusitalo, Markus

Vị trí: Thủ môn

4

Patronen, Hannu

Vị trí: Hậu vệ

5

Daniel O'Shaughnessy

Vị trí: Hậu vệ

6

Pirinen, Juha

Vị trí: Tiền vệ

7

Klauss

Vị trí: Tiền đạo

8

Rafinha

Vị trí: Tiền vệ

9

Riski, Riku

Vị trí: Tiền vệ

11

Akseli Pelvas

Vị trí: Tiền đạo

12

Kallman, Robin

Vị trí: Thủ môn

14

Dahlstrom, Sebastian

Vị trí: Tiền vệ

15

Jalasto, Ville

Vị trí: Hậu vệ

16

Katz, Kalle

Vị trí: Hậu vệ

17

Nikolai Alho

Vị trí: Tiền đạo

18

Roni Peiponen

Vị trí: Hậu vệ

21

Sumusalo, Mikko

Vị trí: Hậu vệ

22

Annan, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

24

Jantti, Tommi

Vị trí: Tiền vệ

25

Vesiaho, Valtteri

Vị trí: Hậu vệ

31

Dominguez, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

32

Obilor, Faith

Vị trí: Hậu vệ

35

Piirainen, Jere

Vị trí: Thủ môn

36

Vertainen, Eetu

Vị trí: Tiền vệ

37

Tauriainen, Julius

Vị trí: Tiền vệ

38

Banza, Enoch

Vị trí: Tiền đạo

39

Macauley Chrisantus

Vị trí: Tiền đạo

42

Laitinen, Samu

Vị trí: Hậu vệ

49

Ollila, Tuomas

Vị trí: Hậu vệ

50

Vaananen, Santeri

Vị trí: Tiền vệ

57

Kouassivi-Benissan, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

61

Ollikainen, Otto

Vị trí: Hậu vệ

77

Mensah, Evans

Vị trí: Tiền đạo

88

Maksim Rudakov

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Lehkosuo, Mika

CẦU THỦ

Lindfors, Eetu

Vị trí: Thủ môn

1

Uusitalo, Markus

Vị trí: Thủ môn

4

Patronen, Hannu

Vị trí: Hậu vệ

5

Daniel O'Shaughnessy

Vị trí: Hậu vệ

6

Pirinen, Juha

Vị trí: Tiền vệ

7

Klauss

Vị trí: Tiền đạo

8

Rafinha

Vị trí: Tiền vệ

9

Riski, Riku

Vị trí: Tiền vệ

11

Akseli Pelvas

Vị trí: Tiền đạo

12

Kallman, Robin

Vị trí: Thủ môn

14

Dahlstrom, Sebastian

Vị trí: Tiền vệ

15

Jalasto, Ville

Vị trí: Hậu vệ

16

Katz, Kalle

Vị trí: Hậu vệ

17

Nikolai Alho

Vị trí: Tiền đạo

18

Roni Peiponen

Vị trí: Hậu vệ

21

Sumusalo, Mikko

Vị trí: Hậu vệ

22

Annan, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

24

Jantti, Tommi

Vị trí: Tiền vệ

25

Vesiaho, Valtteri

Vị trí: Hậu vệ

31

Dominguez, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

32

Obilor, Faith

Vị trí: Hậu vệ

35

Piirainen, Jere

Vị trí: Thủ môn

36

Vertainen, Eetu

Vị trí: Tiền vệ

37

Tauriainen, Julius

Vị trí: Tiền vệ

38

Banza, Enoch

Vị trí: Tiền đạo

39

Macauley Chrisantus

Vị trí: Tiền đạo

42

Laitinen, Samu

Vị trí: Hậu vệ

49

Ollila, Tuomas

Vị trí: Hậu vệ

50

Vaananen, Santeri

Vị trí: Tiền vệ

57

Kouassivi-Benissan, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

61

Ollikainen, Otto

Vị trí: Hậu vệ

77

Mensah, Evans

Vị trí: Tiền đạo

88

Maksim Rudakov

Vị trí: Thủ môn

Lịch thi đấu HJK Helsinki

Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1

Kết quả thi đấu HJK Helsinki

Huấn luyện viên

Lehkosuo, Mika

Quốc gia: Phần Lan

Cầu thủ

Thủ môn

Quốc gia: Phần Lan

11/04/1999

1

Thủ môn

Quốc gia: Phần Lan

15/05/1997

4

Hậu vệ

Quốc gia: Phần Lan

23/05/1984

5

Hậu vệ

Quốc gia: Phần Lan

14/09/1994

6

Tiền vệ

Quốc gia: Phần Lan

22/10/1991

7

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

01/03/1997

8

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

29/06/1982

9

Tiền vệ

Quốc gia: Phần Lan

16/08/1989

11

Tiền đạo

Quốc gia: Phần Lan

08/02/1989

12

Thủ môn

Quốc gia: Phần Lan

12/02/1999

14

Tiền vệ

Quốc gia: Phần Lan

05/11/1996

15

Hậu vệ

Quốc gia: Phần Lan

19/04/1986

16

Hậu vệ

Quốc gia: Phần Lan

04/01/2000

17

Tiền đạo

Quốc gia: Phần Lan

12/03/1993

18

Hậu vệ

Quốc gia: Phần Lan

09/04/1997

21

Hậu vệ

Quốc gia: Phần Lan

12/03/1990

22

Tiền vệ

Quốc gia: Ghana

21/07/1986

24

Tiền vệ

Quốc gia: Phần Lan

07/03/2000

25

Hậu vệ

Quốc gia: Phần Lan

10/02/1999

31

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

31/01/1995

32

Hậu vệ

Quốc gia: Nigeria

05/03/1991

35

Thủ môn

Quốc gia: Phần Lan

10/04/1998

36

Tiền vệ

Quốc gia: Phần Lan

11/05/1999

37

Tiền vệ

Quốc gia: Phần Lan

18/04/2001

38

Tiền đạo

Quốc gia: Phần Lan

04/02/2000

39

Tiền đạo

Quốc gia: Nigeria

20/08/1990

42

Hậu vệ

Quốc gia: Phần Lan

13/08/1999

49

Hậu vệ

Quốc gia: Phần Lan

25/04/2000

50

Tiền vệ

Quốc gia: Phần Lan

01/01/2002

57

Hậu vệ

Quốc gia: Phần Lan

25/01/1999

61

Hậu vệ

Quốc gia: Phần Lan

22/01/2001

77

Tiền đạo

Quốc gia: Ghana

09/02/1998

88

Thủ môn

Quốc gia: Nga

22/01/1996

728x90
130x300
130x300