hjk helsinki

Helsinki - Phần Lan

Quốc tịch : Phần Lan | Sân nhà: Telia 5G -areena | Sức chứa: 10,770

Logo HJK Helsinki

HUẤN LUYỆN VIÊN

Lehkosuo, Mika

CẦU THỦ

Lindfors, Eetu

Vị trí: Thủ môn

1

Uusitalo, Markus

Vị trí: Thủ môn

Toivomaki, Henri

Vị trí: Hậu vệ

5

Daniel O'Shaughnessy

Vị trí: Hậu vệ

8

Rafinha

Vị trí: Tiền vệ

9

Riski, Riku

Vị trí: Tiền vệ

11

Akseli Pelvas

Vị trí: Tiền đạo

12

Kallman, Robin

Vị trí: Thủ môn

14

Dahlstrom, Sebastian

Vị trí: Tiền vệ

18

Roni Peiponen

Vị trí: Hậu vệ

25

Vesiaho, Valtteri

Vị trí: Hậu vệ

32

Obilor, Faith

Vị trí: Hậu vệ

34

Lappalainen, Lassi

Vị trí: Tiền vệ

35

Piirainen, Jere

Vị trí: Thủ môn

36

Vertainen, Eetu

Vị trí: Tiền vệ

37

Tauriainen, Julius

Vị trí: Tiền vệ

42

Laitinen, Samu

Vị trí: Hậu vệ

49

Ollila, Tuomas

Vị trí: Hậu vệ

50

Vaananen, Santeri

Vị trí: Tiền vệ

57

Kouassivi-Benissan, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

61

Ollikainen, Otto

Vị trí: Hậu vệ

Kairinen, Kaan

Vị trí: Tiền vệ

Selander, Riku

Vị trí: Tiền vệ

Vahtera, Joonas

Vị trí: Tiền vệ

77

Mensah, Evans

Vị trí: Tiền đạo

Kuqi, Njazi

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Lehkosuo, Mika

CẦU THỦ

Lindfors, Eetu

Vị trí: Thủ môn

1

Uusitalo, Markus

Vị trí: Thủ môn

Toivomaki, Henri

Vị trí: Hậu vệ

5

Daniel O'Shaughnessy

Vị trí: Hậu vệ

8

Rafinha

Vị trí: Tiền vệ

9

Riski, Riku

Vị trí: Tiền vệ

11

Akseli Pelvas

Vị trí: Tiền đạo

12

Kallman, Robin

Vị trí: Thủ môn

14

Dahlstrom, Sebastian

Vị trí: Tiền vệ

18

Roni Peiponen

Vị trí: Hậu vệ

25

Vesiaho, Valtteri

Vị trí: Hậu vệ

32

Obilor, Faith

Vị trí: Hậu vệ

34

Lappalainen, Lassi

Vị trí: Tiền vệ

35

Piirainen, Jere

Vị trí: Thủ môn

36

Vertainen, Eetu

Vị trí: Tiền vệ

37

Tauriainen, Julius

Vị trí: Tiền vệ

42

Laitinen, Samu

Vị trí: Hậu vệ

49

Ollila, Tuomas

Vị trí: Hậu vệ

50

Vaananen, Santeri

Vị trí: Tiền vệ

57

Kouassivi-Benissan, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

61

Ollikainen, Otto

Vị trí: Hậu vệ

Kairinen, Kaan

Vị trí: Tiền vệ

Selander, Riku

Vị trí: Tiền vệ

Vahtera, Joonas

Vị trí: Tiền vệ

77

Mensah, Evans

Vị trí: Tiền đạo

Kuqi, Njazi

Vị trí: Tiền đạo

Lịch thi đấu HJK Helsinki

Kết quả thi đấu HJK Helsinki

Huấn luyện viên

Lehkosuo, Mika

Quốc gia: Phần Lan

Cầu thủ

Thủ môn

Quốc gia: Phần Lan

11/04/1999

1

Thủ môn

Quốc gia: Phần Lan

15/05/1997

Hậu vệ

Quốc gia: Phần Lan

21/02/1991

5

Hậu vệ

Quốc gia: Phần Lan

14/09/1994

8

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

29/06/1982

9

Tiền vệ

Quốc gia: Phần Lan

16/08/1989

11

Tiền đạo

Quốc gia: Phần Lan

08/02/1989

12

Thủ môn

Quốc gia: Phần Lan

12/02/1999

14

Tiền vệ

Quốc gia: Phần Lan

05/11/1996

18

Hậu vệ

Quốc gia: Phần Lan

09/04/1997

25

Hậu vệ

Quốc gia: Phần Lan

10/02/1999

32

Hậu vệ

Quốc gia: Nigeria

05/03/1991

34

Tiền vệ

Quốc gia: Phần Lan

24/08/1998

35

Thủ môn

Quốc gia: Phần Lan

10/04/1998

36

Tiền vệ

Quốc gia: Phần Lan

11/05/1999

37

Tiền vệ

Quốc gia: Phần Lan

18/04/2001

42

Hậu vệ

Quốc gia: Phần Lan

13/08/1999

49

Hậu vệ

Quốc gia: Phần Lan

25/04/2000

50

Tiền vệ

Quốc gia: Phần Lan

01/01/2002

57

Hậu vệ

Quốc gia: Phần Lan

25/01/1999

61

Hậu vệ

Quốc gia: Phần Lan

22/01/2001

Tiền vệ

Quốc gia: Phần Lan

22/12/1998

Tiền vệ

Quốc gia: Phần Lan

22/11/1994

Tiền vệ

Quốc gia: Phần Lan

06/01/1996

77

Tiền đạo

Quốc gia: Ghana

09/02/1998

Tiền đạo

Quốc gia: Phần Lan

25/03/1983

728x90
130x300
130x300