hjk helsinki

Helsinki - Phần Lan

Quốc tịch : Phần Lan | Sân nhà: Telia 5G -areena | Sức chứa: 10,770

Logo HJK Helsinki

HUẤN LUYỆN VIÊN

Lehkosuo, Mika

CẦU THỦ

1

Uusitalo, Markus

Vị trí: Thủ môn

2

Elderson

Vị trí: Hậu vệ

3

Toivomaki, Henri

Vị trí: Hậu vệ

5

Daniel O'Shaughnessy

Vị trí: Hậu vệ

6

Singh, Harmeet

Vị trí: Tiền vệ

7

Vertainen, Eetu

Vị trí: Tiền vệ

8

Rafinha

Vị trí: Tiền vệ

9

Riski, Riku

Vị trí: Tiền vệ

10

Bueno, Marco

Vị trí: Tiền đạo

11

Akseli Pelvas

Vị trí: Tiền đạo

12

Kallman, Robin

Vị trí: Thủ môn

13

Vehkonen, Vaino

Vị trí: Hậu vệ

14

Dahlstrom, Sebastian

Vị trí: Tiền vệ

17

Nikolai Alho

Vị trí: Tiền đạo

18

Roni Peiponen

Vị trí: Hậu vệ

20

Tarasov, Ivan

Vị trí: Tiền đạo

22

Kairinen, Kaan

Vị trí: Tiền vệ

24

Lappalainen, Lassi

Vị trí: Tiền vệ

25

Vesiaho, Valtteri

Vị trí: Hậu vệ

27

Kouassivi-Benissan, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

30

Vahtera, Joonas

Vị trí: Tiền vệ

32

Obilor, Faith

Vị trí: Hậu vệ

33

Laitinen, Samu

Vị trí: Hậu vệ

37

Tauriainen, Julius

Vị trí: Tiền vệ

50

Vaananen, Santeri

Vị trí: Tiền vệ

61

Ollikainen, Otto

Vị trí: Tiền vệ

77

Mensah, Evans

Vị trí: Tiền đạo

88

Maksim Rudakov

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Lehkosuo, Mika

CẦU THỦ

1

Uusitalo, Markus

Vị trí: Thủ môn

2

Elderson

Vị trí: Hậu vệ

3

Toivomaki, Henri

Vị trí: Hậu vệ

5

Daniel O'Shaughnessy

Vị trí: Hậu vệ

6

Singh, Harmeet

Vị trí: Tiền vệ

7

Vertainen, Eetu

Vị trí: Tiền vệ

8

Rafinha

Vị trí: Tiền vệ

9

Riski, Riku

Vị trí: Tiền vệ

10

Bueno, Marco

Vị trí: Tiền đạo

11

Akseli Pelvas

Vị trí: Tiền đạo

12

Kallman, Robin

Vị trí: Thủ môn

13

Vehkonen, Vaino

Vị trí: Hậu vệ

14

Dahlstrom, Sebastian

Vị trí: Tiền vệ

17

Nikolai Alho

Vị trí: Tiền đạo

18

Roni Peiponen

Vị trí: Hậu vệ

20

Tarasov, Ivan

Vị trí: Tiền đạo

22

Kairinen, Kaan

Vị trí: Tiền vệ

24

Lappalainen, Lassi

Vị trí: Tiền vệ

25

Vesiaho, Valtteri

Vị trí: Hậu vệ

27

Kouassivi-Benissan, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

30

Vahtera, Joonas

Vị trí: Tiền vệ

32

Obilor, Faith

Vị trí: Hậu vệ

33

Laitinen, Samu

Vị trí: Hậu vệ

37

Tauriainen, Julius

Vị trí: Tiền vệ

50

Vaananen, Santeri

Vị trí: Tiền vệ

61

Ollikainen, Otto

Vị trí: Tiền vệ

77

Mensah, Evans

Vị trí: Tiền đạo

88

Maksim Rudakov

Vị trí: Thủ môn