hilal al-quds

Al-Ram - Lãnh thổ Palastine

Quốc tịch : Lãnh thổ Palastine | Sân nhà: Faisal AL-Husseini International Stadium | Sức chứa: 12,500

Logo HILAL AL-QUDS

HUẤN LUYỆN VIÊN

Obeid, Khader

CẦU THỦ

1

Azam, Khaled

Vị trí: Thủ môn

2

Jondi, Samer

Vị trí: Hậu vệ

4

Al Sahli, Rami

Vị trí: Hậu vệ

5

Salah, Tamer

Vị trí: Hậu vệ

6

Yousfin, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ

7

Farawi, Mousa

Vị trí: Tiền vệ

8

Yameen, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ

9

Nima, Ali

Vị trí: Tiền đạo

10

Aliwisat, Mahmoud

Vị trí: Tiền đạo

11

Obaid, Mohammed

Vị trí: Tiền đạo

13

Hammo, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ

14

Yasin, Owais

Vị trí: Tiền vệ

15

Dabbagh, Oday

Vị trí: Tiền vệ

16

Cantillana, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

22

Hamada, Rami

Vị trí: Thủ môn

23

Darwish, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ

24

Abumayyala, Mohammed

Vị trí: Hậu vệ

27

Kashour, Ahmed

Vị trí: Tiền vệ

32

Samar, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ

33

Zaanin, Omar

Vị trí: Thủ môn

70

Jadallah, Sari

Vị trí: Hậu vệ

77

Abdallah, Hani

Vị trí: Tiền vệ

96

Farij, Khalil

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Obeid, Khader

CẦU THỦ

1

Azam, Khaled

Vị trí: Thủ môn

2

Jondi, Samer

Vị trí: Hậu vệ

4

Al Sahli, Rami

Vị trí: Hậu vệ

5

Salah, Tamer

Vị trí: Hậu vệ

6

Yousfin, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ

7

Farawi, Mousa

Vị trí: Tiền vệ

8

Yameen, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ

9

Nima, Ali

Vị trí: Tiền đạo

10

Aliwisat, Mahmoud

Vị trí: Tiền đạo

11

Obaid, Mohammed

Vị trí: Tiền đạo

13

Hammo, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ

14

Yasin, Owais

Vị trí: Tiền vệ

15

Dabbagh, Oday

Vị trí: Tiền vệ

16

Cantillana, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

22

Hamada, Rami

Vị trí: Thủ môn

23

Darwish, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ

24

Abumayyala, Mohammed

Vị trí: Hậu vệ

27

Kashour, Ahmed

Vị trí: Tiền vệ

32

Samar, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ

33

Zaanin, Omar

Vị trí: Thủ môn

70

Jadallah, Sari

Vị trí: Hậu vệ

77

Abdallah, Hani

Vị trí: Tiền vệ

96

Farij, Khalil

Vị trí: Hậu vệ