hartlepool united fc

Hartlepool - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Northern Gas And Power Stadium | Sức chứa: 7,856

Logo HARTLEPOOL UNITED FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hignett, Craig

CẦU THỦ

1

Scott Loach

Vị trí: Thủ môn

2

Carl Magney

Vị trí: Hậu vệ

Amos, Danny

Vị trí: Hậu vệ

2

Kioso, Peter

Vị trí: Hậu vệ

3

Kitching, Mark

Vị trí: Hậu vệ

3

Blair Adams

Vị trí: Hậu vệ

6

Luke George

Vị trí: Hậu vệ

Michael Raynes

Vị trí: Hậu vệ

6

Noble, Liam

Vị trí: Tiền vệ

7

Ryan Donaldson

Vị trí: Tiền đạo

8

Jack Munns

Vị trí: Tiền vệ

9

Jake Cassidy

Vị trí: Tiền đạo

10

Muir, Niko

Vị trí: Tiền đạo

10

Thorne, James

Vị trí: Tiền đạo

11

Hawkes, Josh

Vị trí: Tiền vệ

13

Catterick, Ryan

Vị trí: Thủ môn

14

Michael Woods

Vị trí: Tiền vệ

16

Nicky Featherstone

Vị trí: Tiền vệ

16

Blackford, Jack

Vị trí: Tiền vệ

17

Myles Anderson

Vị trí: Hậu vệ

19

Richardson, Kenton

Vị trí: Tiền vệ

20

Cunningham, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

21

Josh Nearney

Vị trí: Hậu vệ

23

Louis Laing

Vị trí: Hậu vệ

24

Conor Newton

Vị trí: Tiền vệ

26

McLaughlin, Patrick

Vị trí: Tiền vệ

30

Adeloye, Tomi

Vị trí: Tiền đạo

30

Murphy, Luca

Vị trí: Hậu vệ

33

Luke James

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hignett, Craig

CẦU THỦ

1

Scott Loach

Vị trí: Thủ môn

2

Carl Magney

Vị trí: Hậu vệ

Amos, Danny

Vị trí: Hậu vệ

2

Kioso, Peter

Vị trí: Hậu vệ

3

Kitching, Mark

Vị trí: Hậu vệ

3

Blair Adams

Vị trí: Hậu vệ

6

Luke George

Vị trí: Hậu vệ

Michael Raynes

Vị trí: Hậu vệ

6

Noble, Liam

Vị trí: Tiền vệ

7

Ryan Donaldson

Vị trí: Tiền đạo

8

Jack Munns

Vị trí: Tiền vệ

9

Jake Cassidy

Vị trí: Tiền đạo

10

Muir, Niko

Vị trí: Tiền đạo

10

Thorne, James

Vị trí: Tiền đạo

11

Hawkes, Josh

Vị trí: Tiền vệ

13

Catterick, Ryan

Vị trí: Thủ môn

14

Michael Woods

Vị trí: Tiền vệ

16

Nicky Featherstone

Vị trí: Tiền vệ

16

Blackford, Jack

Vị trí: Tiền vệ

17

Myles Anderson

Vị trí: Hậu vệ

19

Richardson, Kenton

Vị trí: Tiền vệ

20

Cunningham, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

21

Josh Nearney

Vị trí: Hậu vệ

23

Louis Laing

Vị trí: Hậu vệ

24

Conor Newton

Vị trí: Tiền vệ

26

McLaughlin, Patrick

Vị trí: Tiền vệ

30

Adeloye, Tomi

Vị trí: Tiền đạo

30

Murphy, Luca

Vị trí: Hậu vệ

33

Luke James

Vị trí: Tiền đạo