DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Loizou, Tom

Quốc gia: England

Cầu thủ
Douglas, Pajetat
1

Thủ môn

Quốc gia: Cameroon

17/02/1986

Douglas, Pajetat
1

Thủ môn

17/02/1986

Olufemi, Tosin
2

Tiền vệ

Quốc gia: England

13/05/1994

Olufemi, Tosin
2

Tiền vệ

13/05/1994

Michael O'Donoghue
3

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

18/01/1996

Michael O'Donoghue
3

Hậu vệ

18/01/1996

Richards, Rakim
4

Tiền vệ

Quốc gia: England

30/11/-0001

Richards, Rakim
4

Tiền vệ

30/11/-0001

Kirby, Mark
5

Hậu vệ

Quốc gia: England

30/11/-0001

Kirby, Mark
5

Hậu vệ

30/11/-0001

Mitchell, Scott
6

Hậu vệ

Quốc gia: England

01/09/1998

Mitchell, Scott
6

Hậu vệ

01/09/1998

McKenzie Chinedu
7

Tiền đạo

Quốc gia: England

22/07/1994

McKenzie Chinedu
7

Tiền đạo

22/07/1994

Aresti Georgios
8

Tiền vệ

Quốc gia: Cyprus

02/09/1994

Aresti Georgios
8

Tiền vệ

02/09/1994

Nouble, Jon
10

Tiền vệ

Quốc gia: England

19/01/1996

Nouble, Jon
10

Tiền vệ

19/01/1996

McDonald, Anthony
11

Tiền đạo

Quốc gia: England

30/11/-0001

McDonald, Anthony
11

Tiền đạo

30/11/-0001

Barker Charley
12

Tiền vệ

Quốc gia: England

30/11/-0001

Barker Charley
12

Tiền vệ

30/11/-0001

Byfield, Austin
13

Thủ môn

Quốc gia: England

30/11/-0001

Byfield, Austin
13

Thủ môn

30/11/-0001

Djessi-Sambu, Jorge
14

Tiền vệ

Quốc gia: England

30/11/-0001

Djessi-Sambu, Jorge
14

Tiền vệ

30/11/-0001

Rowe, Coby
15

Hậu vệ

Quốc gia: England

30/11/-0001

Rowe, Coby
15

Hậu vệ

30/11/-0001

Staunton, Joseph
17

Tiền vệ

Quốc gia: England

30/11/-0001

Staunton, Joseph
17

Tiền vệ

30/11/-0001

Stone, Lionel
18

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

20/09/1995

Stone, Lionel
18

Hậu vệ

20/09/1995

Edwards, Jordan
19

Tiền đạo

Quốc gia: England

30/11/-0001

Edwards, Jordan
19

Tiền đạo

30/11/-0001

Ademiluyi, Michael
20

Tiền đạo

Quốc gia: England

30/11/-0001

Ademiluyi, Michael
20

Tiền đạo

30/11/-0001