haringey borough

- Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Haringey Borough

HUẤN LUYỆN VIÊN

Loizou, Tom

CẦU THỦ

1

Douglas, Pajetat

Vị trí: Thủ môn

2

Tosin Olufemi

Vị trí: Tiền vệ

3

Michael O'Donoghue

Vị trí: Hậu vệ

4

Richards, Rakim

Vị trí: Tiền vệ

5

Kirby, Mark

Vị trí: Hậu vệ

6

Mitchell, Scott

Vị trí: Hậu vệ

7

McKenzie, Chinedu

Vị trí: Tiền đạo

8

Aresti, Georgios

Vị trí: Tiền vệ

10

Jon Nouble

Vị trí: Tiền vệ

11

McDonald, Anthony

Vị trí: Tiền đạo

12

Barker, Charley

Vị trí: Tiền vệ

13

Byfield, Austin

Vị trí: Thủ môn

14

Djessi-Sambu, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

15

Rowe, Coby

Vị trí: Hậu vệ

17

Staunton, Joseph

Vị trí: Tiền vệ

18

Stone, Lionel

Vị trí: Hậu vệ

19

Edwards, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

20

Ademiluyi, Michael

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Loizou, Tom

CẦU THỦ

1

Douglas, Pajetat

Vị trí: Thủ môn

2

Tosin Olufemi

Vị trí: Tiền vệ

3

Michael O'Donoghue

Vị trí: Hậu vệ

4

Richards, Rakim

Vị trí: Tiền vệ

5

Kirby, Mark

Vị trí: Hậu vệ

6

Mitchell, Scott

Vị trí: Hậu vệ

7

McKenzie, Chinedu

Vị trí: Tiền đạo

8

Aresti, Georgios

Vị trí: Tiền vệ

10

Jon Nouble

Vị trí: Tiền vệ

11

McDonald, Anthony

Vị trí: Tiền đạo

12

Barker, Charley

Vị trí: Tiền vệ

13

Byfield, Austin

Vị trí: Thủ môn

14

Djessi-Sambu, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

15

Rowe, Coby

Vị trí: Hậu vệ

17

Staunton, Joseph

Vị trí: Tiền vệ

18

Stone, Lionel

Vị trí: Hậu vệ

19

Edwards, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

20

Ademiluyi, Michael

Vị trí: Tiền đạo

Lịch thi đấu Haringey Borough

Huấn luyện viên

Loizou, Tom

Quốc gia: Anh

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Cameroon

17/02/1986

2

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

13/05/1994

3

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

18/01/1996

4

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

5

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

6

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/09/1998

7

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

22/07/1994

8

Tiền vệ

Quốc gia: Đảo Síp

02/09/1994

10

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

19/01/1996

11

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

01/01/1970

12

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

13

Thủ môn

Quốc gia: Anh

01/01/1970

14

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

15

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

17

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

18

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

20/09/1995

19

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

01/01/1970

20

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

01/01/1970

728x90
130x300
130x300