hapoel beer sheva fc

Beersheba - Israel

Quốc tịch : Israel | Sân nhà: Toto Turner Stadium | Sức chứa: 16,126

Logo HAPOEL BEER SHEVA FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Bakhar, Barak

CẦU THỦ

1

Harush, Ariel

Vị trí: Thủ môn

2

Bitton, Ben

Vị trí: Hậu vệ

3

Turjman, Ben

Vị trí: Hậu vệ

4

Miguel Vitor

Vị trí: Hậu vệ

5

Tzedek, Shir

Vị trí: Hậu vệ

7

Zrihan, Niv

Vị trí: Tiền đạo

8

Kabha, Marwan

Vị trí: Tiền vệ

9

Ben Basat, Eden

Vị trí: Tiền đạo

11

Ohana, Yagil

Vị trí: Tiền đạo

14

Ben Sahar

Vị trí: Tiền đạo

15

Yosefi, Tomer

Vị trí: Tiền vệ

16

Bitton, Oren

Vị trí: Hậu vệ

17

Ohayon, Matan

Vị trí: Tiền vệ

18

Ohana, Michael

Vị trí: Tiền vệ

19

Ezra, Hen

Vị trí: Tiền vệ

20

Taha, Loai

Vị trí: Hậu vệ

21

Or, Dadia

Vị trí: Tiền vệ

21

Levita, Ohad

Vị trí: Thủ môn

24

Melikson, Maor

Vị trí: Tiền vệ

28

Maman, Hanan

Vị trí: Tiền vệ

30

John Ogu

Vị trí: Tiền vệ

34

Nigel Hasselbaink

Vị trí: Tiền đạo

36

Keren, Amit Arie

Vị trí: Thủ môn

44

Elhamed, Hatem

Vị trí: Hậu vệ

52

Sabo, Erik

Vị trí: Tiền vệ

52

Sabo, Erik

Vị trí: Tiền vệ

55

Tapoko, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

81

Elo, Dor

Vị trí: Hậu vệ

92

Natan, Benjamin

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Bakhar, Barak

CẦU THỦ

1

Harush, Ariel

Vị trí: Thủ môn

2

Bitton, Ben

Vị trí: Hậu vệ

3

Turjman, Ben

Vị trí: Hậu vệ

4

Miguel Vitor

Vị trí: Hậu vệ

5

Tzedek, Shir

Vị trí: Hậu vệ

7

Zrihan, Niv

Vị trí: Tiền đạo

8

Kabha, Marwan

Vị trí: Tiền vệ

9

Ben Basat, Eden

Vị trí: Tiền đạo

11

Ohana, Yagil

Vị trí: Tiền đạo

14

Ben Sahar

Vị trí: Tiền đạo

15

Yosefi, Tomer

Vị trí: Tiền vệ

16

Bitton, Oren

Vị trí: Hậu vệ

17

Ohayon, Matan

Vị trí: Tiền vệ

18

Ohana, Michael

Vị trí: Tiền vệ

19

Ezra, Hen

Vị trí: Tiền vệ

20

Taha, Loai

Vị trí: Hậu vệ

21

Or, Dadia

Vị trí: Tiền vệ

21

Levita, Ohad

Vị trí: Thủ môn

24

Melikson, Maor

Vị trí: Tiền vệ

28

Maman, Hanan

Vị trí: Tiền vệ

30

John Ogu

Vị trí: Tiền vệ

34

Nigel Hasselbaink

Vị trí: Tiền đạo

36

Keren, Amit Arie

Vị trí: Thủ môn

44

Elhamed, Hatem

Vị trí: Hậu vệ

52

Sabo, Erik

Vị trí: Tiền vệ

52

Sabo, Erik

Vị trí: Tiền vệ

55

Tapoko, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

81

Elo, Dor

Vị trí: Hậu vệ

92

Natan, Benjamin

Vị trí: Tiền vệ