hapoel beer sheva fc

Beersheba - Israel

Quốc tịch : Israel | Sân nhà: Toto Turner Stadium | Sức chứa: 16,126

Logo HAPOEL BEER SHEVA FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Bakhar, Barak

CẦU THỦ

1

Harush, Ariel

Vị trí: Thủ môn

2

Bitton, Ben

Vị trí: Hậu vệ

3

Turjman, Ben

Vị trí: Hậu vệ

4

Miguel Vitor

Vị trí: Hậu vệ

5

Tzedek, Shir

Vị trí: Hậu vệ

7

Zrihan, Niv

Vị trí: Tiền đạo

8

Kabha, Marwan

Vị trí: Tiền vệ

9

Ben Basat, Eden

Vị trí: Tiền đạo

14

Ben Sahar

Vị trí: Tiền đạo

15

Yosefi, Tomer

Vị trí: Tiền vệ

16

Bitton, Oren

Vị trí: Hậu vệ

17

Ohayon, Matan

Vị trí: Tiền vệ

18

Ohana, Michael

Vị trí: Tiền vệ

19

Ezra, Hen

Vị trí: Tiền vệ

20

Taha, Loai

Vị trí: Hậu vệ

21

Or, Dadia

Vị trí: Tiền vệ

21

Levita, Ohad

Vị trí: Thủ môn

24

Melikson, Maor

Vị trí: Tiền vệ

28

Maman, Hanan

Vị trí: Tiền vệ

30

John Ogu

Vị trí: Tiền vệ

34

Nigel Hasselbaink

Vị trí: Tiền đạo

36

Keren, Amit Arie

Vị trí: Thủ môn

44

Elhamed, Hatem

Vị trí: Hậu vệ

52

Sabo, Erik

Vị trí: Tiền vệ

52

Sabo, Erik

Vị trí: Tiền vệ

55

Tapoko, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

81

Elo, Dor

Vị trí: Hậu vệ

92

Natan, Benjamin

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Bakhar, Barak

CẦU THỦ

1

Harush, Ariel

Vị trí: Thủ môn

2

Bitton, Ben

Vị trí: Hậu vệ

3

Turjman, Ben

Vị trí: Hậu vệ

4

Miguel Vitor

Vị trí: Hậu vệ

5

Tzedek, Shir

Vị trí: Hậu vệ

7

Zrihan, Niv

Vị trí: Tiền đạo

8

Kabha, Marwan

Vị trí: Tiền vệ

9

Ben Basat, Eden

Vị trí: Tiền đạo

14

Ben Sahar

Vị trí: Tiền đạo

15

Yosefi, Tomer

Vị trí: Tiền vệ

16

Bitton, Oren

Vị trí: Hậu vệ

17

Ohayon, Matan

Vị trí: Tiền vệ

18

Ohana, Michael

Vị trí: Tiền vệ

19

Ezra, Hen

Vị trí: Tiền vệ

20

Taha, Loai

Vị trí: Hậu vệ

21

Or, Dadia

Vị trí: Tiền vệ

21

Levita, Ohad

Vị trí: Thủ môn

24

Melikson, Maor

Vị trí: Tiền vệ

28

Maman, Hanan

Vị trí: Tiền vệ

30

John Ogu

Vị trí: Tiền vệ

34

Nigel Hasselbaink

Vị trí: Tiền đạo

36

Keren, Amit Arie

Vị trí: Thủ môn

44

Elhamed, Hatem

Vị trí: Hậu vệ

52

Sabo, Erik

Vị trí: Tiền vệ

52

Sabo, Erik

Vị trí: Tiền vệ

55

Tapoko, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

81

Elo, Dor

Vị trí: Hậu vệ

92

Natan, Benjamin

Vị trí: Tiền vệ

Huấn luyện viên

Bakhar, Barak

Quốc gia: Israel

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Israel

08/02/1988

2

Hậu vệ

Quốc gia: Israel

03/01/1991

3

Hậu vệ

Quốc gia: Israel

09/01/1989

4

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

30/06/1989

5

Hậu vệ

Quốc gia: Israel

22/08/1989

7

Tiền đạo

Quốc gia: Israel

24/05/1994

8

Tiền vệ

Quốc gia: Israel

23/02/1991

9

Tiền đạo

Quốc gia: Israel

08/09/1986

14

Tiền đạo

Quốc gia: Israel

10/08/1989

15

Tiền vệ

Quốc gia: Israel

02/02/1999

16

Hậu vệ

Quốc gia: Israel

16/06/1994

17

Tiền vệ

Quốc gia: Israel

25/02/1986

18

Tiền vệ

Quốc gia: Israel

04/10/1995

19

Tiền vệ

Quốc gia: Israel

19/01/1989

20

Hậu vệ

Quốc gia: Israel

26/11/1989

21

Tiền vệ

Quốc gia: Israel

12/07/1997

21

Thủ môn

Quốc gia: Israel

17/02/1986

24

Tiền vệ

Quốc gia: Israel

30/10/1984

28

Tiền vệ

Quốc gia: Israel

28/08/1989

30

Tiền vệ

Quốc gia: Nigeria

20/04/1988

34

Tiền đạo

Quốc gia: Hà Lan

21/11/1990

36

Thủ môn

Quốc gia: Israel

17/01/1998

44

Hậu vệ

Quốc gia: Israel

18/03/1991

52

Tiền vệ

Quốc gia: Slovakia

22/11/1991

52

Tiền vệ

Quốc gia: Slovakia

22/11/1991

55

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

13/04/1994

81

Hậu vệ

Quốc gia: Israel

26/09/1993

92

Tiền vệ

Quốc gia: Israel

14/05/1998

728x90
130x300
130x300