hapoel beer sheva fc

Beersheba - Israel

Quốc tịch : Israel | Sân nhà: Toto Turner Stadium | Sức chứa: 16,126

HAPOEL BEER SHEVA FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Bakhar, Barak
Bakhar, Barak

CẦU THỦ

Harush, Ariel
1

Harush, Ariel

Vị trí: Thủ môn

Setkus, Ernestas
1

Setkus, Ernestas

Vị trí: Thủ môn

Bitton, Ben
2

Bitton, Ben

Vị trí: Hậu vệ

Keltjens, David
3

Keltjens, David

Vị trí: Tiền vệ

Turjman, Ben
3

Turjman, Ben

Vị trí: Hậu vệ

Miguel Vitor
4

Miguel Vitor

Vị trí: Hậu vệ

Tzedek, Shir
5

Tzedek, Shir

Vị trí: Hậu vệ

Zrihan, Niv
7

Zrihan, Niv

Vị trí: Tiền đạo

Kabha, Marwan
8

Kabha, Marwan

Vị trí: Tiền vệ

Casamayor, Jose
9

Casamayor, Jose

Vị trí: Tiền đạo

Ohana, Yagil
11

Ohana, Yagil

Vị trí: Tiền đạo

Marin, Jimmy
12

Marin, Jimmy

Vị trí: Tiền vệ

Goldberg, Sean
13

Goldberg, Sean

Vị trí: Hậu vệ

Ben Sahar
14

Ben Sahar

Vị trí: Tiền đạo

Yosefi, Tomer
15

Yosefi, Tomer

Vị trí: Tiền vệ

Bitton, Oren
16

Bitton, Oren

Vị trí: Hậu vệ

Ohayon, Matan
17

Ohayon, Matan

Vị trí: Tiền vệ

Ohana, Michael
18

Ohana, Michael

Vị trí: Tiền vệ

Ezra, Hen
19

Ezra, Hen

Vị trí: Tiền vệ

Taha, Loai
20

Taha, Loai

Vị trí: Hậu vệ

Or, Dadia
21

Or, Dadia

Vị trí: Tiền vệ

Levita, Ohad
21

Levita, Ohad

Vị trí: Thủ môn

Sabag, Naor
22

Sabag, Naor

Vị trí: Tiền vệ

Levi, Gal
23

Levi, Gal

Vị trí: Tiền vệ

Melikson, Maor
24

Melikson, Maor

Vị trí: Tiền vệ

Rahamim, Raz
36

Rahamim, Raz

Vị trí: Thủ môn

Tapoko, Kevin
55

Tapoko, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

Elo, Dor
81

Elo, Dor

Vị trí: Hậu vệ

Shamir, Eden

Shamir, Eden

Vị trí: Tiền vệ

Trost, Ilay
26

Trost, Ilay

Vị trí: Tiền vệ

Shabiro, Itamar
27

Shabiro, Itamar

Vị trí: Tiền đạo

Maman, Hanan
28

Maman, Hanan

Vị trí: Tiền vệ

Nigel Hasselbaink
34

Nigel Hasselbaink

Vị trí: Tiền đạo

Keren, Amit Arie
36

Keren, Amit Arie

Vị trí: Thủ môn

Elhamed, Hatem
44

Elhamed, Hatem

Vị trí: Hậu vệ

Sabo, Erik
52

Sabo, Erik

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Bakhar, Barak
Bakhar, Barak

CẦU THỦ

Harush, Ariel
1

Harush, Ariel

Vị trí: Thủ môn

Setkus, Ernestas
1

Setkus, Ernestas

Vị trí: Thủ môn

Bitton, Ben
2

Bitton, Ben

Vị trí: Hậu vệ

Keltjens, David
3

Keltjens, David

Vị trí: Tiền vệ

Turjman, Ben
3

Turjman, Ben

Vị trí: Hậu vệ

Miguel Vitor
4

Miguel Vitor

Vị trí: Hậu vệ

Tzedek, Shir
5

Tzedek, Shir

Vị trí: Hậu vệ

Zrihan, Niv
7

Zrihan, Niv

Vị trí: Tiền đạo

Kabha, Marwan
8

Kabha, Marwan

Vị trí: Tiền vệ

Casamayor, Jose
9

Casamayor, Jose

Vị trí: Tiền đạo

Ohana, Yagil
11

Ohana, Yagil

Vị trí: Tiền đạo

Marin, Jimmy
12

Marin, Jimmy

Vị trí: Tiền vệ

Goldberg, Sean
13

Goldberg, Sean

Vị trí: Hậu vệ

Ben Sahar
14

Ben Sahar

Vị trí: Tiền đạo

Yosefi, Tomer
15

Yosefi, Tomer

Vị trí: Tiền vệ

Bitton, Oren
16

Bitton, Oren

Vị trí: Hậu vệ

Ohayon, Matan
17

Ohayon, Matan

Vị trí: Tiền vệ

Ohana, Michael
18

Ohana, Michael

Vị trí: Tiền vệ

Ezra, Hen
19

Ezra, Hen

Vị trí: Tiền vệ

Taha, Loai
20

Taha, Loai

Vị trí: Hậu vệ

Or, Dadia
21

Or, Dadia

Vị trí: Tiền vệ

Levita, Ohad
21

Levita, Ohad

Vị trí: Thủ môn

Sabag, Naor
22

Sabag, Naor

Vị trí: Tiền vệ

Levi, Gal
23

Levi, Gal

Vị trí: Tiền vệ

Melikson, Maor
24

Melikson, Maor

Vị trí: Tiền vệ

Rahamim, Raz
36

Rahamim, Raz

Vị trí: Thủ môn

Tapoko, Kevin
55

Tapoko, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

Elo, Dor
81

Elo, Dor

Vị trí: Hậu vệ

Shamir, Eden

Shamir, Eden

Vị trí: Tiền vệ

Trost, Ilay
26

Trost, Ilay

Vị trí: Tiền vệ

Shabiro, Itamar
27

Shabiro, Itamar

Vị trí: Tiền đạo

Maman, Hanan
28

Maman, Hanan

Vị trí: Tiền vệ

Nigel Hasselbaink
34

Nigel Hasselbaink

Vị trí: Tiền đạo

Keren, Amit Arie
36

Keren, Amit Arie

Vị trí: Thủ môn

Elhamed, Hatem
44

Elhamed, Hatem

Vị trí: Hậu vệ

Sabo, Erik
52

Sabo, Erik

Vị trí: Tiền vệ