halifax town

Halifax - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: The Shay | Sức chứa: 14,061

Logo HALIFAX TOWN

HUẤN LUYỆN VIÊN

Fullarton, James

CẦU THỦ

1

Sam Johnson

Vị trí: Thủ môn

2

Michael Duckworth

Vị trí: Hậu vệ

4

Nathan Clarke

Vị trí: Hậu vệ

Hanson, Jacob

Vị trí: Hậu vệ

3

Sellers, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

6

Joshua Staunton

Vị trí: Hậu vệ

6

Scott Garner

Vị trí: Hậu vệ

Joe Skarz

Vị trí: Hậu vệ

5

Matty Brown

Vị trí: Hậu vệ

7

Matty Kosylo

Vị trí: Tiền đạo

8

Cameron King

Vị trí: Tiền vệ

9

Dayle Southwell

Vị trí: Tiền đạo

10

Connor Oliver

Vị trí: Hậu vệ

10

Edwards, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

11

Scott McManus

Vị trí: Hậu vệ

11

Sanmi Odelusi

Vị trí: Tiền đạo

13

Nicholson, Tom

Vị trí: Thủ môn

14

Ben Tomlinson

Vị trí: Tiền đạo

15

MacDonald, Josh

Vị trí: Tiền vệ

16

Lenighan, Simon

Vị trí: Tiền vệ

19

Preston, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

19

King, Liam

Vị trí: Hậu vệ

20

Hibbs, Jake

Vị trí: Tiền vệ

21

Rowley, Shaun

Vị trí: Thủ môn

22

McLeod, Mekhi

Vị trí: Tiền vệ

28

Barrows, Ross

Vị trí: Hậu vệ

29

Khan, Shiraz

Vị trí: Tiền vệ

31

Niall Maher

Vị trí: Hậu vệ

33

Gondoh, Ryan

Vị trí: Tiền đạo

Quigley, Scott

Vị trí: Tiền đạo

30

Basic, Marko

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Fullarton, James

CẦU THỦ

1

Sam Johnson

Vị trí: Thủ môn

2

Michael Duckworth

Vị trí: Hậu vệ

4

Nathan Clarke

Vị trí: Hậu vệ

Hanson, Jacob

Vị trí: Hậu vệ

3

Sellers, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

6

Joshua Staunton

Vị trí: Hậu vệ

6

Scott Garner

Vị trí: Hậu vệ

Joe Skarz

Vị trí: Hậu vệ

5

Matty Brown

Vị trí: Hậu vệ

7

Matty Kosylo

Vị trí: Tiền đạo

8

Cameron King

Vị trí: Tiền vệ

9

Dayle Southwell

Vị trí: Tiền đạo

10

Connor Oliver

Vị trí: Hậu vệ

10

Edwards, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

11

Scott McManus

Vị trí: Hậu vệ

11

Sanmi Odelusi

Vị trí: Tiền đạo

13

Nicholson, Tom

Vị trí: Thủ môn

14

Ben Tomlinson

Vị trí: Tiền đạo

15

MacDonald, Josh

Vị trí: Tiền vệ

16

Lenighan, Simon

Vị trí: Tiền vệ

19

Preston, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

19

King, Liam

Vị trí: Hậu vệ

20

Hibbs, Jake

Vị trí: Tiền vệ

21

Rowley, Shaun

Vị trí: Thủ môn

22

McLeod, Mekhi

Vị trí: Tiền vệ

28

Barrows, Ross

Vị trí: Hậu vệ

29

Khan, Shiraz

Vị trí: Tiền vệ

31

Niall Maher

Vị trí: Hậu vệ

33

Gondoh, Ryan

Vị trí: Tiền đạo

Quigley, Scott

Vị trí: Tiền đạo

30

Basic, Marko

Vị trí: Tiền đạo