Gzira United FC

Quốc tịch : Malta | Sân nhà: MFA Centenary Stadium | Sức chứa: 3,000

HUẤN LUYỆN VIÊN

Tedesco, Giovanni
Tedesco, Giovanni

CẦU THỦ

Domoraud, Wilfiried

Domoraud, Wilfiried

Vị trí: Tiền vệ

Hoti, Soni

Hoti, Soni

Vị trí: Tiền vệ

Attard, Matthaeus

Attard, Matthaeus

Vị trí: Tiền vệ

Debono, Brandon

Debono, Brandon

Vị trí:

Yokokawa, Ryoto

Yokokawa, Ryoto

Vị trí: Thủ môn

Camilleri, Jamie

Camilleri, Jamie

Vị trí:

Aquilina, Cliff

Aquilina, Cliff

Vị trí: Thủ môn

Camilleri, Romario

Camilleri, Romario

Vị trí: Hậu vệ

Muscat, Didier

Muscat, Didier

Vị trí: Tiền vệ

Scicluna, Alexander

Scicluna, Alexander

Vị trí:

Attard, Matthaeus

Attard, Matthaeus

Vị trí:

Borg, Jurgen
1

Borg, Jurgen

Vị trí: Thủ môn

Barbosa, Fernando
4

Barbosa, Fernando

Vị trí: Hậu vệ

Conti, Gianmarco
5

Conti, Gianmarco

Vị trí: Tiền vệ

Muscat, Nicky
6

Muscat, Nicky

Vị trí: Hậu vệ

Scerri, Zachary
7

Scerri, Zachary

Vị trí: Tiền vệ

Soares, Rodolfo
8

Soares, Rodolfo

Vị trí: Tiền vệ

Brincat, Luca
9

Brincat, Luca

Vị trí: Tiền đạo

Cohen, Andrew
10

Cohen, Andrew

Vị trí: Tiền đạo

Corbalan, Juan
11

Corbalan, Juan

Vị trí: Tiền đạo

Baldacchino, Clifford
13

Baldacchino, Clifford

Vị trí: Hậu vệ

Haber, Justin
16

Haber, Justin

Vị trí: Thủ môn

Sammut, Christian
19

Sammut, Christian

Vị trí: Tiền vệ

Kone
21

Kone

Vị trí: Tiền đạo

Borg, Sacha
26

Borg, Sacha

Vị trí: Hậu vệ

Mengolo, Justin
29

Mengolo, Justin

Vị trí: Tiền đạo

Samb, Amadou
77

Samb, Amadou

Vị trí: Tiền đạo

Arthur Henrique
87

Arthur Henrique

Vị trí: Tiền vệ

Davis, Martin
91

Davis, Martin

Vị trí: Tiền vệ

Jefferson, Mateus
94

Jefferson, Mateus

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Tedesco, Giovanni
Tedesco, Giovanni

CẦU THỦ

Domoraud, Wilfiried
0

Domoraud, Wilfiried

Vị trí: Tiền vệ

Hoti, Soni
0

Hoti, Soni

Vị trí: Tiền vệ

Attard, Matthaeus
0

Attard, Matthaeus

Vị trí: Tiền vệ

Debono, Brandon
0

Debono, Brandon

Vị trí:

Yokokawa, Ryoto
0

Yokokawa, Ryoto

Vị trí: Thủ môn

Camilleri, Jamie
0

Camilleri, Jamie

Vị trí:

Cutajar Zammit, Samuel
0
Aquilina, Cliff
0

Aquilina, Cliff

Vị trí: Thủ môn

Camilleri, Romario
0

Camilleri, Romario

Vị trí: Hậu vệ

Muscat, Didier
0

Muscat, Didier

Vị trí: Tiền vệ

Scicluna, Alexander
0

Scicluna, Alexander

Vị trí:

Attard, Matthaeus
0

Attard, Matthaeus

Vị trí:

Borg, Jurgen
1

Borg, Jurgen

Vị trí: Thủ môn

Barbosa, Fernando
4

Barbosa, Fernando

Vị trí: Hậu vệ

Conti, Gianmarco
5

Conti, Gianmarco

Vị trí: Tiền vệ

Muscat, Nicky
6

Muscat, Nicky

Vị trí: Hậu vệ

Scerri, Zachary
7

Scerri, Zachary

Vị trí: Tiền vệ

Soares, Rodolfo
8

Soares, Rodolfo

Vị trí: Tiền vệ

Brincat, Luca
9

Brincat, Luca

Vị trí: Tiền đạo

Cohen, Andrew
10

Cohen, Andrew

Vị trí: Tiền đạo

Corbalan, Juan
11

Corbalan, Juan

Vị trí: Tiền đạo

Baldacchino, Clifford
13

Baldacchino, Clifford

Vị trí: Hậu vệ

Haber, Justin
16

Haber, Justin

Vị trí: Thủ môn

Sammut, Christian
19

Sammut, Christian

Vị trí: Tiền vệ

Kone
21

Kone

Vị trí: Tiền đạo

Borg, Sacha
26

Borg, Sacha

Vị trí: Hậu vệ

Mengolo, Justin
29

Mengolo, Justin

Vị trí: Tiền đạo

Samb, Amadou
77

Samb, Amadou

Vị trí: Tiền đạo

Arthur Henrique
87

Arthur Henrique

Vị trí: Tiền vệ

Davis, Martin
91

Davis, Martin

Vị trí: Tiền vệ

Jefferson, Mateus
94

Jefferson, Mateus

Vị trí: Tiền vệ