gzira united fc

Ta' Qali - Malta

Quốc tịch : Malta | Sân nhà: Mfa Centenary Stadium | Sức chứa: 3,000

GZIRA UNITED FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Tedesco, Giovanni
Tedesco, Giovanni

CẦU THỦ

Borg, Jurgen
1

Borg, Jurgen

Vị trí: Thủ môn

Barbosa, Fernando
4

Barbosa, Fernando

Vị trí: Hậu vệ

Conti, Gianmarco
5

Conti, Gianmarco

Vị trí: Tiền vệ

Muscat, Nicky
6

Muscat, Nicky

Vị trí: Hậu vệ

Scerri, Zachary
7

Scerri, Zachary

Vị trí: Tiền vệ

Soares, Rodolfo
8

Soares, Rodolfo

Vị trí: Tiền vệ

Brincat, Luca
9

Brincat, Luca

Vị trí: Tiền đạo

Cohen, Andrew
10

Cohen, Andrew

Vị trí: Tiền đạo

Corbalan, Juan
11

Corbalan, Juan

Vị trí: Tiền đạo

Baldacchino, Clifford
13

Baldacchino, Clifford

Vị trí: Hậu vệ

Haber, Justin
16

Haber, Justin

Vị trí: Thủ môn

Sammut, Christian
19

Sammut, Christian

Vị trí: Tiền vệ

Kone
21

Kone

Vị trí: Tiền đạo

Borg, Sacha
26

Borg, Sacha

Vị trí: Hậu vệ

Adeyemo, Ridwaru
27

Adeyemo, Ridwaru

Vị trí: Hậu vệ

Sakyi, Elvis
66

Sakyi, Elvis

Vị trí: Tiền vệ

Samb, Amadou
77

Samb, Amadou

Vị trí: Tiền đạo

Arthur Oyama
87

Arthur Oyama

Vị trí: Tiền vệ

Jefferson, Mateus
94

Jefferson, Mateus

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Tedesco, Giovanni
Tedesco, Giovanni

CẦU THỦ

Borg, Jurgen
1

Borg, Jurgen

Vị trí: Thủ môn

Barbosa, Fernando
4

Barbosa, Fernando

Vị trí: Hậu vệ

Conti, Gianmarco
5

Conti, Gianmarco

Vị trí: Tiền vệ

Muscat, Nicky
6

Muscat, Nicky

Vị trí: Hậu vệ

Scerri, Zachary
7

Scerri, Zachary

Vị trí: Tiền vệ

Soares, Rodolfo
8

Soares, Rodolfo

Vị trí: Tiền vệ

Brincat, Luca
9

Brincat, Luca

Vị trí: Tiền đạo

Cohen, Andrew
10

Cohen, Andrew

Vị trí: Tiền đạo

Corbalan, Juan
11

Corbalan, Juan

Vị trí: Tiền đạo

Baldacchino, Clifford
13

Baldacchino, Clifford

Vị trí: Hậu vệ

Haber, Justin
16

Haber, Justin

Vị trí: Thủ môn

Sammut, Christian
19

Sammut, Christian

Vị trí: Tiền vệ

Kone
21

Kone

Vị trí: Tiền đạo

Borg, Sacha
26

Borg, Sacha

Vị trí: Hậu vệ

Adeyemo, Ridwaru
27

Adeyemo, Ridwaru

Vị trí: Hậu vệ

Sakyi, Elvis
66

Sakyi, Elvis

Vị trí: Tiền vệ

Samb, Amadou
77

Samb, Amadou

Vị trí: Tiền đạo

Arthur Oyama
87

Arthur Oyama

Vị trí: Tiền vệ

Jefferson, Mateus
94

Jefferson, Mateus

Vị trí: Tiền vệ