guabira montero

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

Quốc tịch : Bolivia | Sân nhà: Estadio Ramon Tahuichi Aguilera | Sức chứa: 38,000

Logo Guabira Montero

HUẤN LUYỆN VIÊN

Espinel, Eduardo

CẦU THỦ

1

Zamora, Diego

Vị trí: Thủ môn

1

Acosta, Roberto

Vị trí: Thủ môn

4

Suarez, Ricardo

Vị trí: Hậu vệ

Montero, Jose Luis

Vị trí: Hậu vệ

Espinoza, Pablo

Vị trí: Hậu vệ

2

Roca, Dico

Vị trí: Hậu vệ

3

Supayabe, Fran

Vị trí: Hậu vệ

5

Mercado, Juan

Vị trí: Hậu vệ

Iragua, Erick

Vị trí: Tiền vệ

6

Acosta, David

Vị trí: Tiền vệ

7

Aguirre, Eduardo

Vị trí: Tiền vệ

8

Mojica, Gualberto

Vị trí: Tiền vệ

11

Montenegro, Juan

Vị trí: Tiền đạo

12

Cardenas, Luis

Vị trí: Thủ môn

13

Ribera, Carlos

Vị trí: Tiền vệ

14

Melgar, Luis Rene

Vị trí: Tiền vệ

15

Ibanez, Jefferson

Vị trí: Hậu vệ

16

Pizzaro, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

16

Flores, Jesus

Vị trí: Hậu vệ

17

Rios, Miguel

Vị trí: Tiền vệ

20

Hurtado, Enrique

Vị trí: Hậu vệ

Justiniano, Henry

Vị trí: Tiền đạo

18

Lezcano, Javier

Vị trí: Tiền đạo

21

Medina, Alejandro

Vị trí: Tiền đạo

22

Hoyos, Diego

Vị trí: Hậu vệ

23

Lovera, Jorge Eduardo

Vị trí: Tiền vệ

24

Gonzalez, Dairin

Vị trí: Hậu vệ

25

Rojas, Yeri Leigue

Vị trí: Thủ môn

25

Cuellar, Jhon

Vị trí: Thủ môn

26

Chajtur, Mauricio

Vị trí: Tiền đạo

27

Velasco, Maximiliano

Vị trí: Tiền đạo

29

Amarilla, Nelson

Vị trí: Hậu vệ

Rebagliati, Lucas

Vị trí: Tiền đạo

19

Rios, Kevin

Vị trí: Tiền đạo

28

Peredo, Gustavo

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Espinel, Eduardo

CẦU THỦ

1

Zamora, Diego

Vị trí: Thủ môn

1

Acosta, Roberto

Vị trí: Thủ môn

4

Suarez, Ricardo

Vị trí: Hậu vệ

Montero, Jose Luis

Vị trí: Hậu vệ

Espinoza, Pablo

Vị trí: Hậu vệ

2

Roca, Dico

Vị trí: Hậu vệ

3

Supayabe, Fran

Vị trí: Hậu vệ

5

Mercado, Juan

Vị trí: Hậu vệ

Iragua, Erick

Vị trí: Tiền vệ

6

Acosta, David

Vị trí: Tiền vệ

7

Aguirre, Eduardo

Vị trí: Tiền vệ

8

Mojica, Gualberto

Vị trí: Tiền vệ

11

Montenegro, Juan

Vị trí: Tiền đạo

12

Cardenas, Luis

Vị trí: Thủ môn

13

Ribera, Carlos

Vị trí: Tiền vệ

14

Melgar, Luis Rene

Vị trí: Tiền vệ

15

Ibanez, Jefferson

Vị trí: Hậu vệ

16

Pizzaro, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

16

Flores, Jesus

Vị trí: Hậu vệ

17

Rios, Miguel

Vị trí: Tiền vệ

20

Hurtado, Enrique

Vị trí: Hậu vệ

Justiniano, Henry

Vị trí: Tiền đạo

18

Lezcano, Javier

Vị trí: Tiền đạo

21

Medina, Alejandro

Vị trí: Tiền đạo

22

Hoyos, Diego

Vị trí: Hậu vệ

23

Lovera, Jorge Eduardo

Vị trí: Tiền vệ

24

Gonzalez, Dairin

Vị trí: Hậu vệ

25

Rojas, Yeri Leigue

Vị trí: Thủ môn

25

Cuellar, Jhon

Vị trí: Thủ môn

26

Chajtur, Mauricio

Vị trí: Tiền đạo

27

Velasco, Maximiliano

Vị trí: Tiền đạo

29

Amarilla, Nelson

Vị trí: Hậu vệ

Rebagliati, Lucas

Vị trí: Tiền đạo

19

Rios, Kevin

Vị trí: Tiền đạo

28

Peredo, Gustavo

Vị trí: Tiền đạo