guabira montero

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

Quốc tịch : Bolivia | Sân nhà: Estadio Ramon Tahuichi Aguilera | Sức chứa: 38,000

Logo Guabira Montero

HUẤN LUYỆN VIÊN

Arana, Ronald

CẦU THỦ

1

Cuellar, Jairo

Vị trí: Thủ môn

1

Zamora, Diego

Vị trí: Thủ môn

1

Acosta, Roberto

Vị trí: Thủ môn

4

Suarez, Ricardo

Vị trí: Hậu vệ

5

Mercado, Juan

Vị trí: Hậu vệ

Espinoza, Pablo

Vị trí: Hậu vệ

2

Roca, Dico

Vị trí: Hậu vệ

3

Supayabe, Fran

Vị trí: Hậu vệ

Iragua, Erick

Vị trí: Tiền vệ

Melgar, Luis Rene

Vị trí: Tiền vệ

6

Acosta, Michel

Vị trí: Tiền vệ

7

Aguirre, Eduardo

Vị trí: Tiền vệ

8

Mojica, Gualberto

Vị trí: Tiền vệ

12

Cardenas, Luis

Vị trí: Thủ môn

13

Ribera, Carlos

Vị trí: Tiền vệ

15

Ibanez, Jefferson

Vị trí: Hậu vệ

16

Flores, Jesus

Vị trí: Hậu vệ

16

Pizzaro, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

20

Hurtado, Enrique

Vị trí: Hậu vệ

22

Hoyos, Diego

Vị trí: Hậu vệ

24

Gonzalez, Dairin

Vị trí: Hậu vệ

25

Rojas, Yeri Leigue

Vị trí: Thủ môn

29

Amarilla, Nelson

Vị trí: Hậu vệ

Rios, Miguel

Vị trí: Tiền vệ

11

Montenegro, Juan

Vị trí: Tiền đạo

Justiniano, Henry

Vị trí: Tiền đạo

18

Lezcano, Javier

Vị trí: Tiền đạo

18

Castillo, Jose

Vị trí: Tiền đạo

21

Medina, Alejandro

Vị trí: Tiền đạo

23

Lovera, Jorge Eduardo

Vị trí: Tiền vệ

Febles, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

Rebagliati, Lucas

Vị trí: Tiền đạo

27

Velasco, Maximiliano

Vị trí: Tiền đạo

Rios, Kevin

Vị trí: Tiền đạo

Peredo, Gustavo

Vị trí: Tiền đạo

26

Chajtur, Mauricio

Vị trí: Tiền đạo

Montero, Luis

Vị trí:

HUẤN LUYỆN VIÊN

Arana, Ronald

CẦU THỦ

1

Cuellar, Jairo

Vị trí: Thủ môn

1

Zamora, Diego

Vị trí: Thủ môn

1

Acosta, Roberto

Vị trí: Thủ môn

4

Suarez, Ricardo

Vị trí: Hậu vệ

5

Mercado, Juan

Vị trí: Hậu vệ

Espinoza, Pablo

Vị trí: Hậu vệ

2

Roca, Dico

Vị trí: Hậu vệ

3

Supayabe, Fran

Vị trí: Hậu vệ

Iragua, Erick

Vị trí: Tiền vệ

Melgar, Luis Rene

Vị trí: Tiền vệ

6

Acosta, Michel

Vị trí: Tiền vệ

7

Aguirre, Eduardo

Vị trí: Tiền vệ

8

Mojica, Gualberto

Vị trí: Tiền vệ

12

Cardenas, Luis

Vị trí: Thủ môn

13

Ribera, Carlos

Vị trí: Tiền vệ

15

Ibanez, Jefferson

Vị trí: Hậu vệ

16

Flores, Jesus

Vị trí: Hậu vệ

16

Pizzaro, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

20

Hurtado, Enrique

Vị trí: Hậu vệ

22

Hoyos, Diego

Vị trí: Hậu vệ

24

Gonzalez, Dairin

Vị trí: Hậu vệ

25

Rojas, Yeri Leigue

Vị trí: Thủ môn

29

Amarilla, Nelson

Vị trí: Hậu vệ

Rios, Miguel

Vị trí: Tiền vệ

11

Montenegro, Juan

Vị trí: Tiền đạo

Justiniano, Henry

Vị trí: Tiền đạo

18

Lezcano, Javier

Vị trí: Tiền đạo

18

Castillo, Jose

Vị trí: Tiền đạo

21

Medina, Alejandro

Vị trí: Tiền đạo

23

Lovera, Jorge Eduardo

Vị trí: Tiền vệ

Febles, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

Rebagliati, Lucas

Vị trí: Tiền đạo

27

Velasco, Maximiliano

Vị trí: Tiền đạo

Rios, Kevin

Vị trí: Tiền đạo

Peredo, Gustavo

Vị trí: Tiền đạo

26

Chajtur, Mauricio

Vị trí: Tiền đạo

Montero, Luis

Vị trí:

Lịch thi đấu Guabira Montero

Kết quả thi đấu Guabira Montero

Huấn luyện viên

Arana, Ronald

Quốc gia: Bolivia

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Bolivia

01/01/1970

1

Thủ môn

Quốc gia: Bolivia

12/09/1992

1

Thủ môn

Quốc gia: Paraguay

12/07/1984

4

Hậu vệ

Quốc gia: Bolivia

29/09/1993

5

Hậu vệ

Quốc gia: Bolivia

06/01/1997

Hậu vệ

Quốc gia: Paraguay

21/06/1988

2

Hậu vệ

Quốc gia: Bolivia

22/10/1996

3

Hậu vệ

Quốc gia: Bolivia

12/01/1996

Tiền vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

30/11/1995

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

02/07/2000

6

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

14/02/1988

7

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

25/08/1983

8

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

07/10/1984

12

Thủ môn

Quốc gia: Bolivia

06/02/1991

13

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

06/02/1997

15

Hậu vệ

Quốc gia: Bolivia

12/02/1995

16

Hậu vệ

Quốc gia: Bolivia

10/05/1996

16

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

22/02/1996

20

Hậu vệ

Quốc gia: Bolivia

27/09/1993

22

Hậu vệ

Quốc gia: Bolivia

29/09/1992

24

Hậu vệ

Quốc gia: Colombia

04/06/1990

25

Thủ môn

Quốc gia: Bolivia

25/07/1989

29

Hậu vệ

Quốc gia: Paraguay

20/07/1987

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

17/11/1992

11

Tiền đạo

Quốc gia: Bolivia

04/02/1997

Tiền đạo

Quốc gia: Bolivia

19/11/1994

18

Tiền đạo

Quốc gia: Paraguay

24/09/1989

18

Tiền đạo

Quốc gia: Bolivia

09/02/1983

21

Tiền đạo

Quốc gia: Bolivia

13/09/1996

23

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

18/04/1997

Tiền đạo

Quốc gia: Venezuela

08/02/1992

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

01/01/1970

27

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

19/06/1990

Tiền đạo

Quốc gia: Bolivia

17/11/1997

Tiền đạo

Quốc gia: Bolivia

01/01/1970

26

Tiền đạo

Quốc gia: Bolivia

07/10/1996

Quốc gia:

01/01/1970

728x90
130x300
130x300