grimsby town

Grimsby - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Blundell Park | Sức chứa: 8,933

Logo Grimsby Town

HUẤN LUYỆN VIÊN

Jolley, Michael

CẦU THỦ

1

James McKeown

Vị trí: Thủ môn

2

Hall-Johnson, Reece

Vị trí: Hậu vệ

3

Paul Dixon

Vị trí: Hậu vệ

4

John Welsh

Vị trí: Tiền vệ

6

Danny Collins

Vị trí: Hậu vệ

7

Jake Hessenthaler

Vị trí: Tiền vệ

8

Mitchell Rose

Vị trí: Tiền vệ

9

Jonathan James Hooper

Vị trí: Tiền đạo

10

Elliott Whitehouse

Vị trí: Tiền vệ

11

Jordan Cook

Vị trí: Tiền đạo

12

Famewo, Akin

Vị trí: Hậu vệ

14

Louis Robles

Vị trí: Tiền đạo

15

Clifton, Harry

Vị trí: Tiền vệ

16

Martyn Woolford

Vị trí: Tiền vệ

17

Cardwell, Harry

Vị trí: Tiền đạo

18

Vernam, Charles

Vị trí: Tiền vệ

19

Andrew Fox

Vị trí: Hậu vệ

20

Wright, Max

Vị trí: Tiền vệ

21

Rose, Ahkeem

Vị trí: Tiền đạo

22

Embleton, Elliot

Vị trí: Tiền vệ

23

Sam Russell

Vị trí: Thủ môn

24

Harry Davis

Vị trí: Hậu vệ

25

Whitmore, Alex

Vị trí: Hậu vệ

26

Buckley, Brandon

Vị trí: Tiền vệ

27

Hendrie, Luke

Vị trí: Hậu vệ

30

Ben Pringle

Vị trí: Tiền vệ

39

Wes Thomas

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Jolley, Michael

CẦU THỦ

1

James McKeown

Vị trí: Thủ môn

2

Hall-Johnson, Reece

Vị trí: Hậu vệ

3

Paul Dixon

Vị trí: Hậu vệ

4

John Welsh

Vị trí: Tiền vệ

6

Danny Collins

Vị trí: Hậu vệ

7

Jake Hessenthaler

Vị trí: Tiền vệ

8

Mitchell Rose

Vị trí: Tiền vệ

9

Jonathan James Hooper

Vị trí: Tiền đạo

10

Elliott Whitehouse

Vị trí: Tiền vệ

11

Jordan Cook

Vị trí: Tiền đạo

12

Famewo, Akin

Vị trí: Hậu vệ

14

Louis Robles

Vị trí: Tiền đạo

15

Clifton, Harry

Vị trí: Tiền vệ

16

Martyn Woolford

Vị trí: Tiền vệ

17

Cardwell, Harry

Vị trí: Tiền đạo

18

Vernam, Charles

Vị trí: Tiền vệ

19

Andrew Fox

Vị trí: Hậu vệ

20

Wright, Max

Vị trí: Tiền vệ

21

Rose, Ahkeem

Vị trí: Tiền đạo

22

Embleton, Elliot

Vị trí: Tiền vệ

23

Sam Russell

Vị trí: Thủ môn

24

Harry Davis

Vị trí: Hậu vệ

25

Whitmore, Alex

Vị trí: Hậu vệ

26

Buckley, Brandon

Vị trí: Tiền vệ

27

Hendrie, Luke

Vị trí: Hậu vệ

30

Ben Pringle

Vị trí: Tiền vệ

39

Wes Thomas

Vị trí: Tiền đạo

Huấn luyện viên

Jolley, Michael

Quốc gia: Anh

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Ireland

24/07/1989

2

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

09/05/1995

3

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

22/11/1986

4

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

10/01/1984

6

Hậu vệ

Quốc gia: Xứ Wales

06/08/1980

7

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

20/04/1994

8

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

04/07/1994

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

09/10/1993

10

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

27/10/1993

11

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

20/03/1990

12

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

09/11/1998

14

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

11/09/1996

15

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

12/06/1998

16

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

13/10/1985

17

Tiền đạo

Quốc gia: Scotland

28/10/1996

18

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

08/10/1996

19

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

05/01/1993

20

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

06/04/1998

21

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

27/11/1988

22

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

02/04/1999

23

Thủ môn

Quốc gia: Anh

04/10/1982

24

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

24/09/1991

25

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

07/09/1995

26

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

21/09/2000

27

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

27/08/1994

30

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

27/05/1989

39

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

23/01/1987

728x90
130x300
130x300