grasshopper zurich

Zurich - Thụy Sỹ

Quốc tịch : Thụy Sỹ | Sân nhà: Letzigrund | Sức chứa: 26,104

Grasshopper Zurich

HUẤN LUYỆN VIÊN

Forte, Uli
Forte, Uli

CẦU THỦ

Mirko Salvi
1

Mirko Salvi

Vị trí: Thủ môn

Souare, Baba
4

Souare, Baba

Vị trí: Hậu vệ

Aleksandar Cvetkovic
5

Aleksandar Cvetkovic

Vị trí: Hậu vệ

Njie, Allen
6

Njie, Allen

Vị trí: Tiền vệ

Alves, Roberto
7

Alves, Roberto

Vị trí: Tiền vệ

Basic, Marko
8

Basic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

Avdijaj, Albion
9

Avdijaj, Albion

Vị trí: Tiền đạo

Salatic, Veroljub
10

Salatic, Veroljub

Vị trí: Tiền vệ

Sukacev, Nikola
11

Sukacev, Nikola

Vị trí: Tiền vệ

Khalifa, Nassim
13

Khalifa, Nassim

Vị trí: Tiền đạo

Kastrati, Meriton
18

Kastrati, Meriton

Vị trí: Hậu vệ

Cabral, Euclides
19

Cabral, Euclides

Vị trí: Tiền đạo

Asllani, Mersim
21

Asllani, Mersim

Vị trí: Tiền vệ

Gjorgjev, Nikola
23

Gjorgjev, Nikola

Vị trí: Tiền vệ

Kamber, Robin
24

Kamber, Robin

Vị trí: Tiền vệ

Matic, Mateo
27

Matic, Mateo

Vị trí: Thủ môn

Diani, Djibril
29

Diani, Djibril

Vị trí: Tiền vệ

Rustemoski, Amel
31

Rustemoski, Amel

Vị trí: Tiền vệ

Goelzer, Anthony
32

Goelzer, Anthony

Vị trí: Hậu vệ

Morandi, Giotto
33

Morandi, Giotto

Vị trí: Tiền vệ

Arigoni, Allan
34

Arigoni, Allan

Vị trí: Hậu vệ

Keller, Marvin
36

Keller, Marvin

Vị trí: Thủ môn

Pusic, Petar
66

Pusic, Petar

Vị trí: Tiền vệ

Monzialo, Kevin

Monzialo, Kevin

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Forte, Uli
Forte, Uli

CẦU THỦ

Mirko Salvi
1

Mirko Salvi

Vị trí: Thủ môn

Souare, Baba
4

Souare, Baba

Vị trí: Hậu vệ

Aleksandar Cvetkovic
5

Aleksandar Cvetkovic

Vị trí: Hậu vệ

Njie, Allen
6

Njie, Allen

Vị trí: Tiền vệ

Alves, Roberto
7

Alves, Roberto

Vị trí: Tiền vệ

Basic, Marko
8

Basic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

Avdijaj, Albion
9

Avdijaj, Albion

Vị trí: Tiền đạo

Salatic, Veroljub
10

Salatic, Veroljub

Vị trí: Tiền vệ

Sukacev, Nikola
11

Sukacev, Nikola

Vị trí: Tiền vệ

Khalifa, Nassim
13

Khalifa, Nassim

Vị trí: Tiền đạo

Kastrati, Meriton
18

Kastrati, Meriton

Vị trí: Hậu vệ

Cabral, Euclides
19

Cabral, Euclides

Vị trí: Tiền đạo

Asllani, Mersim
21

Asllani, Mersim

Vị trí: Tiền vệ

Gjorgjev, Nikola
23

Gjorgjev, Nikola

Vị trí: Tiền vệ

Kamber, Robin
24

Kamber, Robin

Vị trí: Tiền vệ

Matic, Mateo
27

Matic, Mateo

Vị trí: Thủ môn

Diani, Djibril
29

Diani, Djibril

Vị trí: Tiền vệ

Rustemoski, Amel
31

Rustemoski, Amel

Vị trí: Tiền vệ

Goelzer, Anthony
32

Goelzer, Anthony

Vị trí: Hậu vệ

Morandi, Giotto
33

Morandi, Giotto

Vị trí: Tiền vệ

Arigoni, Allan
34

Arigoni, Allan

Vị trí: Hậu vệ

Keller, Marvin
36

Keller, Marvin

Vị trí: Thủ môn

Pusic, Petar
66

Pusic, Petar

Vị trí: Tiền vệ

Monzialo, Kevin

Monzialo, Kevin

Vị trí: Tiền đạo