grasshopper zurich

Zurich - Thụy Sỹ

Quốc tịch : Thụy Sỹ | Sân nhà: Letzigrund | Sức chứa: 26,104

Logo Grasshopper Zurich

HUẤN LUYỆN VIÊN

Forte, Uli

CẦU THỦ

1

Lindner, Heinz

Vị trí: Thủ môn

3

Rhyner, Jean-Pierre

Vị trí: Hậu vệ

5

Aleksandar Cvetkovic

Vị trí: Hậu vệ

6

Taipi, Gjelbrim

Vị trí: Tiền vệ

7

Sigurjonsson, Runar

Vị trí: Tiền vệ

8

Basic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

8

Kastrati, Drilon

Vị trí: Tiền vệ

9

Marco Djuricin

Vị trí: Tiền đạo

10

Ravet, Yoric

Vị trí: Tiền vệ

11

Asllani, Mersim

Vị trí: Tiền vệ

13

Goelzer, Anthony

Vị trí: Hậu vệ

Souare, Baba

Vị trí: Hậu vệ

4

Nathan

Vị trí: Hậu vệ

15

Malle, Aly

Vị trí: Tiền đạo

16

Cabral, Euclides

Vị trí: Tiền đạo

17

Kamber, Robin

Vị trí: Tiền vệ

18

Kastrati, Meriton

Vị trí: Hậu vệ

19

Pinga, Aimery

Vị trí: Tiền đạo

21

Tarashaj, Shani

Vị trí: Tiền đạo

22

Zesiger, Cedric

Vị trí: Hậu vệ

23

Ajeti, Arlind

Vị trí: Hậu vệ

24

Lika, Bujar

Vị trí: Tiền vệ

25

Caiuby

Vị trí: Tiền đạo

27

Matic, Mateo

Vị trí: Thủ môn

28

Pusic, Petar

Vị trí: Tiền vệ

29

Diani, Djibril

Vị trí: Tiền vệ

30

Bajrami, Nedim

Vị trí: Tiền vệ

31

Rustemoski, Amel

Vị trí: Tiền vệ

33

Bajrami, Mergim

Vị trí: Tiền vệ

34

Arigoni, Allan

Vị trí: Hậu vệ

35

Gjorgjev, Nikola

Vị trí: Tiền vệ

36

Saipi, Amir

Vị trí: Thủ môn

40

Ngoy, Julien

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Forte, Uli

CẦU THỦ

1

Lindner, Heinz

Vị trí: Thủ môn

3

Rhyner, Jean-Pierre

Vị trí: Hậu vệ

5

Aleksandar Cvetkovic

Vị trí: Hậu vệ

6

Taipi, Gjelbrim

Vị trí: Tiền vệ

7

Sigurjonsson, Runar

Vị trí: Tiền vệ

8

Basic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

8

Kastrati, Drilon

Vị trí: Tiền vệ

9

Marco Djuricin

Vị trí: Tiền đạo

10

Ravet, Yoric

Vị trí: Tiền vệ

11

Asllani, Mersim

Vị trí: Tiền vệ

13

Goelzer, Anthony

Vị trí: Hậu vệ

Souare, Baba

Vị trí: Hậu vệ

4

Nathan

Vị trí: Hậu vệ

15

Malle, Aly

Vị trí: Tiền đạo

16

Cabral, Euclides

Vị trí: Tiền đạo

17

Kamber, Robin

Vị trí: Tiền vệ

18

Kastrati, Meriton

Vị trí: Hậu vệ

19

Pinga, Aimery

Vị trí: Tiền đạo

21

Tarashaj, Shani

Vị trí: Tiền đạo

22

Zesiger, Cedric

Vị trí: Hậu vệ

23

Ajeti, Arlind

Vị trí: Hậu vệ

24

Lika, Bujar

Vị trí: Tiền vệ

25

Caiuby

Vị trí: Tiền đạo

27

Matic, Mateo

Vị trí: Thủ môn

28

Pusic, Petar

Vị trí: Tiền vệ

29

Diani, Djibril

Vị trí: Tiền vệ

30

Bajrami, Nedim

Vị trí: Tiền vệ

31

Rustemoski, Amel

Vị trí: Tiền vệ

33

Bajrami, Mergim

Vị trí: Tiền vệ

34

Arigoni, Allan

Vị trí: Hậu vệ

35

Gjorgjev, Nikola

Vị trí: Tiền vệ

36

Saipi, Amir

Vị trí: Thủ môn

40

Ngoy, Julien

Vị trí: Tiền đạo