goias go

Goiania - Brazil

Quốc tịch : Brazil | Sân nhà: Serra Dourada | Sức chứa: 50,049

Logo Goias GO

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

1

Marcao

Vị trí: Thủ môn

2

Kevin

Vị trí: Hậu vệ

3

Duarte, David

Vị trí: Hậu vệ

4

Vaz, Rafael

Vị trí: Hậu vệ

5

Geovane

Vị trí: Tiền vệ

7

Renatinho

Vị trí: Tiền vệ

8

Afonso, Joao

Vị trí: Tiền vệ

9

Brandao, Junior

Vị trí: Tiền đạo

10

Azevedo, Marlone

Vị trí: Tiền vệ

11

Michael

Vị trí: Tiền đạo

12

Sidao

Vị trí: Thủ môn

13

Jefferson

Vị trí: Hậu vệ

14

Iago

Vị trí: Hậu vệ

15

Guedes, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

16

Liniker

Vị trí: Tiền vệ

17

Vinicius

Vị trí: Tiền đạo

18

Ratinho

Vị trí: Tiền vệ

19

Flavio

Vị trí: Tiền vệ

20

Sena, Leo

Vị trí: Tiền vệ

21

Nilson Loyola

Vị trí: Hậu vệ

22

Marcinho

Vị trí: Tiền đạo

25

Rafinha

Vị trí: Tiền vệ

27

Sanches, Fabio

Vị trí: Hậu vệ

29

Gilberto

Vị trí: Tiền vệ

30

Barcia, Leandro

Vị trí: Tiền đạo

33

Yago

Vị trí: Hậu vệ

38

Oliveira, Brenner

Vị trí: Tiền đạo

70

Sa, Caique

Vị trí: Hậu vệ

77

Rodrigues, Kayke

Vị trí: Tiền đạo

80

Figueira, Miguel

Vị trí: Tiền đạo

86

Hermes, Marcelo

Vị trí: Hậu vệ

88

Rangel, Marcelo

Vị trí: Thủ môn

89

Augusto, Giovanni

Vị trí: Tiền vệ

94

Alves, Matheus

Vị trí: Thủ môn

98

Thalles

Vị trí: Tiền vệ

Pericles

Vị trí: Tiền vệ

97

Marques, Giovanny

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

1

Marcao

Vị trí: Thủ môn

2

Kevin

Vị trí: Hậu vệ

3

Duarte, David

Vị trí: Hậu vệ

4

Vaz, Rafael

Vị trí: Hậu vệ

5

Geovane

Vị trí: Tiền vệ

7

Renatinho

Vị trí: Tiền vệ

8

Afonso, Joao

Vị trí: Tiền vệ

9

Brandao, Junior

Vị trí: Tiền đạo

10

Azevedo, Marlone

Vị trí: Tiền vệ

11

Michael

Vị trí: Tiền đạo

12

Sidao

Vị trí: Thủ môn

13

Jefferson

Vị trí: Hậu vệ

14

Iago

Vị trí: Hậu vệ

15

Guedes, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

16

Liniker

Vị trí: Tiền vệ

17

Vinicius

Vị trí: Tiền đạo

18

Ratinho

Vị trí: Tiền vệ

19

Flavio

Vị trí: Tiền vệ

20

Sena, Leo

Vị trí: Tiền vệ

21

Nilson Loyola

Vị trí: Hậu vệ

22

Marcinho

Vị trí: Tiền đạo

25

Rafinha

Vị trí: Tiền vệ

27

Sanches, Fabio

Vị trí: Hậu vệ

29

Gilberto

Vị trí: Tiền vệ

30

Barcia, Leandro

Vị trí: Tiền đạo

33

Yago

Vị trí: Hậu vệ

38

Oliveira, Brenner

Vị trí: Tiền đạo

70

Sa, Caique

Vị trí: Hậu vệ

77

Rodrigues, Kayke

Vị trí: Tiền đạo

80

Figueira, Miguel

Vị trí: Tiền đạo

86

Hermes, Marcelo

Vị trí: Hậu vệ

88

Rangel, Marcelo

Vị trí: Thủ môn

89

Augusto, Giovanni

Vị trí: Tiền vệ

94

Alves, Matheus

Vị trí: Thủ môn

98

Thalles

Vị trí: Tiền vệ

Pericles

Vị trí: Tiền vệ

97

Marques, Giovanny

Vị trí: Tiền đạo