glenavon fc

Lurgan - Bắc Ireland

Quốc tịch : Bắc Ireland | Sân nhà: Mourneview Park | Sức chứa: 9,000

Logo GLENAVON FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hamilton, Gary

CẦU THỦ

1

Tuffey, Jonathan

Vị trí: Thủ môn

Stewart, Cameron

Vị trí: Hậu vệ

4

Marron, Caolan

Vị trí: Hậu vệ

Jameson, Leighton

Vị trí: Hậu vệ

5

Doyle, Andrew

Vị trí: Hậu vệ

Sharkey, Seamus

Vị trí: Hậu vệ

Wearen, Eric

Vị trí: Tiền vệ

Daniels, Joshua

Vị trí: Tiền vệ

7

Daniels, Josh

Vị trí: Tiền đạo

8

Marshall, Rhys

Vị trí: Hậu vệ

9

Mitchell, Andrew

Vị trí: Tiền đạo

11

Hall, Andy

Vị trí: Tiền đạo

12

Donnelly, Steo

Vị trí: Tiền vệ

15

Harmon, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

16

Sammy Clingan

Vị trí: Tiền vệ

18

Taylor, James

Vị trí: Thủ môn

20

McCloskey, Conor

Vị trí: Hậu vệ

22

Norton, Robbie

Vị trí: Tiền vệ

23

Muir, Gary

Vị trí: Tiền vệ

24

Murray, Stephen

Vị trí: Tiền vệ

27

Singleton, James

Vị trí: Hậu vệ

Garrett, Robert

Vị trí: Tiền vệ

Taylor, Owen

Vị trí: Tiền vệ

Larmour, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

30

Jenkins, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

Hunter, Ross

Vị trí: Tiền đạo

Barr, Oisin

Vị trí: Tiền đạo

Geraghty, Shea

Vị trí: Tiền đạo

31

Doherty, Ben

Vị trí: Tiền đạo

80

Hamilton, Gary

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hamilton, Gary

CẦU THỦ

1

Tuffey, Jonathan

Vị trí: Thủ môn

Stewart, Cameron

Vị trí: Hậu vệ

4

Marron, Caolan

Vị trí: Hậu vệ

Jameson, Leighton

Vị trí: Hậu vệ

5

Doyle, Andrew

Vị trí: Hậu vệ

Sharkey, Seamus

Vị trí: Hậu vệ

Wearen, Eric

Vị trí: Tiền vệ

Daniels, Joshua

Vị trí: Tiền vệ

7

Daniels, Josh

Vị trí: Tiền đạo

8

Marshall, Rhys

Vị trí: Hậu vệ

9

Mitchell, Andrew

Vị trí: Tiền đạo

11

Hall, Andy

Vị trí: Tiền đạo

12

Donnelly, Steo

Vị trí: Tiền vệ

15

Harmon, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

16

Sammy Clingan

Vị trí: Tiền vệ

18

Taylor, James

Vị trí: Thủ môn

20

McCloskey, Conor

Vị trí: Hậu vệ

22

Norton, Robbie

Vị trí: Tiền vệ

23

Muir, Gary

Vị trí: Tiền vệ

24

Murray, Stephen

Vị trí: Tiền vệ

27

Singleton, James

Vị trí: Hậu vệ

Garrett, Robert

Vị trí: Tiền vệ

Taylor, Owen

Vị trí: Tiền vệ

Larmour, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

30

Jenkins, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

Hunter, Ross

Vị trí: Tiền đạo

Barr, Oisin

Vị trí: Tiền đạo

Geraghty, Shea

Vị trí: Tiền đạo

31

Doherty, Ben

Vị trí: Tiền đạo

80

Hamilton, Gary

Vị trí: Tiền đạo

Lịch thi đấu GLENAVON FC

Kết quả thi đấu GLENAVON FC

Huấn luyện viên

Hamilton, Gary

Quốc gia: Bắc Ireland

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Bắc Ireland

20/01/1987

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

11/03/1997

4

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

04/07/1998

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

21/01/2002

5

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

28/10/1990

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

11/05/1990

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

02/10/1992

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

22/02/1996

7

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

22/02/1996

8

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

16/01/1995

9

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

25/01/1994

11

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

19/09/1989

12

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

18/01/1993

15

Tiền vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

05/11/1989

16

Tiền vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

13/01/1984

18

Thủ môn

Quốc gia: Bắc Ireland

12/05/1984

20

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

29/01/1992

22

Tiền vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

16/04/1998

23

Tiền vệ

Quốc gia: Scotland

15/12/1985

24

Tiền vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

29/12/1988

27

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

22/08/1995

Tiền vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

05/05/1988

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

03/10/2002

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

03/09/1998

30

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

28/02/2000

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

07/07/2002

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

22/07/2002

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

09/08/1999

31

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

24/03/1997

80

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

06/10/1980

728x90
130x300
130x300