glenavon fc

Lurgan - Bắc Ireland

Quốc tịch : Bắc Ireland | Sân nhà: Mourneview Park | Sức chứa: 9,000

Logo GLENAVON FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hamilton, Gary

CẦU THỦ

1

Tuffey, Jonathan

Vị trí: Thủ môn

4

Marron, Caolan

Vị trí: Hậu vệ

Jameson, Leighton

Vị trí: Hậu vệ

Stewart, Cameron

Vị trí: Hậu vệ

Sharkey, Seamus

Vị trí: Hậu vệ

5

Doyle, Andrew

Vị trí: Hậu vệ

Wearen, Eoin

Vị trí: Tiền vệ

Daniels, Joshua

Vị trí: Tiền vệ

Taylor, Owen

Vị trí: Tiền vệ

7

Daniels, Josh

Vị trí: Tiền đạo

8

Marshall, Rhys

Vị trí: Hậu vệ

9

Mitchell, Andrew

Vị trí: Tiền đạo

11

Hall, Andy

Vị trí: Tiền đạo

12

Donnelly, Steo

Vị trí: Tiền vệ

15

Harmon, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

16

Sammy Clingan

Vị trí: Tiền vệ

18

Taylor, James

Vị trí: Thủ môn

20

McCloskey, Conor

Vị trí: Hậu vệ

22

Norton, Robbie

Vị trí: Tiền vệ

23

Muir, Gary

Vị trí: Tiền vệ

24

Murray, Stephen

Vị trí: Tiền vệ

27

Singleton, James

Vị trí: Hậu vệ

Garrett, Robert

Vị trí: Tiền vệ

Bassett, Joel

Vị trí: Tiền vệ

Larmour, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

Hunter, Ross

Vị trí: Tiền đạo

Barr, Oisin

Vị trí: Tiền đạo

30

Jenkins, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

Geraghty, Shea

Vị trí: Tiền đạo

31

Doherty, Ben

Vị trí: Tiền đạo

80

Hamilton, Gary

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hamilton, Gary

CẦU THỦ

1

Tuffey, Jonathan

Vị trí: Thủ môn

4

Marron, Caolan

Vị trí: Hậu vệ

Jameson, Leighton

Vị trí: Hậu vệ

Stewart, Cameron

Vị trí: Hậu vệ

Sharkey, Seamus

Vị trí: Hậu vệ

5

Doyle, Andrew

Vị trí: Hậu vệ

Wearen, Eoin

Vị trí: Tiền vệ

Daniels, Joshua

Vị trí: Tiền vệ

Taylor, Owen

Vị trí: Tiền vệ

7

Daniels, Josh

Vị trí: Tiền đạo

8

Marshall, Rhys

Vị trí: Hậu vệ

9

Mitchell, Andrew

Vị trí: Tiền đạo

11

Hall, Andy

Vị trí: Tiền đạo

12

Donnelly, Steo

Vị trí: Tiền vệ

15

Harmon, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

16

Sammy Clingan

Vị trí: Tiền vệ

18

Taylor, James

Vị trí: Thủ môn

20

McCloskey, Conor

Vị trí: Hậu vệ

22

Norton, Robbie

Vị trí: Tiền vệ

23

Muir, Gary

Vị trí: Tiền vệ

24

Murray, Stephen

Vị trí: Tiền vệ

27

Singleton, James

Vị trí: Hậu vệ

Garrett, Robert

Vị trí: Tiền vệ

Bassett, Joel

Vị trí: Tiền vệ

Larmour, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

Hunter, Ross

Vị trí: Tiền đạo

Barr, Oisin

Vị trí: Tiền đạo

30

Jenkins, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

Geraghty, Shea

Vị trí: Tiền đạo

31

Doherty, Ben

Vị trí: Tiền đạo

80

Hamilton, Gary

Vị trí: Tiền đạo