Giresunspor

Quốc gia : Turkey | Sân nhà: Giresun Atatürk Stadium | Sức chứa: 12,191

Giresunspor

Giresunspor

Quốc gia : Turkey | Sân nhà: Giresun Atatürk Stadium | | Sức chứa: 12,191

Giresunspor

Kèo chẵn lẻ trận Giresunspor vs Fenerbahce

20-12-2018

Ở những lần Giresunspor và Fenerbahce gặp nhau gần đây, kết quả lẻ bàn thắng thường xuyên xảy ra.

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Kutlu, Hakan

Quốc gia: Turkey

Cầu thủ
Sahin Ahmet
0

Thủ môn

Quốc gia: Turkey

22/03/1978

Sahin Ahmet
0

Thủ môn

22/03/1978

Boz Mahmut
0

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

16/04/1991

Boz Mahmut
0

Hậu vệ

16/04/1991

Adriano Facchini
1

Thủ môn

Quốc gia: Brazil

12/03/1983

Adriano Facchini
1

Thủ môn

12/03/1983

Curuksu Numan
2

Hậu vệ

Quốc gia: North Macedonia

02/12/1984

Curuksu Numan
2

Hậu vệ

02/12/1984

Bayir Muhammed
3

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

05/02/1989

Bayir Muhammed
3

Hậu vệ

05/02/1989

Kesim Ahmet
4

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

01/05/1990

Kesim Ahmet
4

Hậu vệ

01/05/1990

Guven Mehmet
5

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

30/07/1987

Guven Mehmet
5

Tiền vệ

30/07/1987

Sery William
6

Hậu vệ

Quốc gia: Martinique

20/03/1988

Sery William
6

Hậu vệ

20/03/1988

Tas Mehmet
6

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

20/03/1991

Tas Mehmet
6

Tiền vệ

20/03/1991

Landel Michel
7

Tiền vệ

Quốc gia: Guinea

03/07/1990

Landel Michel
7

Tiền vệ

03/07/1990

Aydin, Alperen
8

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

29/09/2000

Aydin, Alperen
8

Tiền vệ

29/09/2000

Rusescu, Raul
9

Tiền đạo

Quốc gia: Romania

09/07/1988

Rusescu, Raul
9

Tiền đạo

09/07/1988

Ahmet Ilhan Ozek
11

Tiền đạo

Quốc gia: Turkey

01/01/1988

Ahmet Ilhan Ozek
11

Tiền đạo

01/01/1988

Limbombe Stallone
14

Tiền vệ

Quốc gia: Belgium

26/03/1991

Limbombe Stallone
14

Tiền vệ

26/03/1991

Okumak Volkan
15

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

10/08/1989

Okumak Volkan
15

Tiền vệ

10/08/1989

Yildirim Berkan
16

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

20/12/1986

Yildirim Berkan
16

Hậu vệ

20/12/1986

Ozcan Ozgur
17

Tiền đạo

Quốc gia: Turkey

10/04/1988

Ozcan Ozgur
17

Tiền đạo

10/04/1988

Aygoren Ugur
19

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

08/07/1994

Aygoren Ugur
19

Tiền vệ

08/07/1994

Ozturk Oguzhan
20

Tiền đạo

Quốc gia: Turkey

09/03/1996

Ozturk Oguzhan
20

Tiền đạo

09/03/1996

Akca Murat
22

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

13/07/1990

Akca Murat
22

Hậu vệ

13/07/1990

Kokcu Ozan Can
22

Tiền đạo

Quốc gia: Azerbaijan

18/08/1998

Kokcu Ozan Can
22

Tiền đạo

18/08/1998

Erol Bahadir
24

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

24/02/1994

Erol Bahadir
24

Hậu vệ

24/02/1994

Anapa Erkan
25

Thủ môn

Quốc gia: Turkey

27/01/1998

Anapa Erkan
25

Thủ môn

27/01/1998

Yonathan Del Valle
28

Tiền đạo

Quốc gia: Venezuela

28/05/1990

Yonathan Del Valle
28

Tiền đạo

28/05/1990

Tanase, Cristian
30

Tiền vệ

Quốc gia: Romania

18/02/1987

Tanase, Cristian
30

Tiền vệ

18/02/1987

Foguinho Renan
32

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

09/10/1989

Foguinho Renan
32

Tiền vệ

09/10/1989

Birinci Caglar
33

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

02/10/1985

Birinci Caglar
33

Hậu vệ

02/10/1985

Ipekci, Ahmet
34

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

18/06/2000

Ipekci, Ahmet
34

Hậu vệ

18/06/2000

Erol Metin
41

Thủ môn

Quốc gia: Turkey

24/01/1987

Erol Metin
41

Thủ môn

24/01/1987

Bolat, Saruhan
60

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

01/01/2000

Bolat, Saruhan
60

Tiền vệ

01/01/2000

Aygun, Atakan Doganay
66

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

08/06/2000

Aygun, Atakan Doganay
66

Tiền vệ

08/06/2000

Kocakli Alpay
67

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

19/09/1998

Kocakli Alpay
67

Tiền vệ

19/09/1998

Erturk Himmet
71

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

03/01/1994

Erturk Himmet
71

Tiền vệ

03/01/1994

Akdemir Ugur
77

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

22/09/1988

Akdemir Ugur
77

Hậu vệ

22/09/1988

Adama Ba
80

Tiền đạo

Quốc gia: Mauritania

27/08/1993

Adama Ba
80

Tiền đạo

27/08/1993

Yilmaz Bekir
88

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

06/03/1988

Yilmaz Bekir
88

Tiền vệ

06/03/1988

Skrbic Miljan
95

Tiền đạo

Quốc gia: Serbia

18/09/1995

Skrbic Miljan
95

Tiền đạo

18/09/1995