gillingham fc

Gillingham - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: MEMS Priestfield Stadium | Sức chứa: 11,582

Logo Gillingham FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Lovell, Steve

CẦU THỦ

1

Tomas Holy

Vị trí: Thủ môn

2

Luke O'Neill

Vị trí: Tiền vệ

3

Bradley Garmston

Vị trí: Tiền vệ

4

Alex Lacey

Vị trí: Hậu vệ

5

Max Ehmer

Vị trí: Tiền vệ

6

Gabriel Zakuani

Vị trí: Hậu vệ

7

Hanlan, Brandon

Vị trí: Tiền đạo

8

Dean Parrett

Vị trí: Tiền vệ

9

Tom Eaves

Vị trí: Tiền đạo

11

Charles-Cook, Regan

Vị trí: Tiền vệ

12

Barry Fuller

Vị trí: Tiền vệ

13

Callum Reilly

Vị trí: Tiền vệ

14

Parker, Josh

Vị trí: Tiền vệ

15

List, Elliot

Vị trí: Tiền vệ

16

Billy Bingham

Vị trí: Tiền vệ

17

Nasseri, Navid

Vị trí: Tiền vệ

18

Nash, Liam

Vị trí: Tiền đạo

19

Simpson, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

20

Oldaker, Darren

Vị trí: Hậu vệ

21

O'Mara, Finn

Vị trí: Hậu vệ

22

Chapman, Ben

Vị trí: Tiền vệ

23

Mbo, Noel

Vị trí: Tiền đạo

24

Rees, Josh

Vị trí: Tiền vệ

25

Stevenson, Bradley

Vị trí: Tiền vệ

30

Hadler, Tom

Vị trí: Thủ môn

31

Tucker, Jack

Vị trí: Hậu vệ

33

Mark Byrne

Vị trí: Tiền vệ

34

Connor Ogilvie

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Lovell, Steve

CẦU THỦ

1

Tomas Holy

Vị trí: Thủ môn

2

Luke O'Neill

Vị trí: Tiền vệ

3

Bradley Garmston

Vị trí: Tiền vệ

4

Alex Lacey

Vị trí: Hậu vệ

5

Max Ehmer

Vị trí: Tiền vệ

6

Gabriel Zakuani

Vị trí: Hậu vệ

7

Hanlan, Brandon

Vị trí: Tiền đạo

8

Dean Parrett

Vị trí: Tiền vệ

9

Tom Eaves

Vị trí: Tiền đạo

11

Charles-Cook, Regan

Vị trí: Tiền vệ

12

Barry Fuller

Vị trí: Tiền vệ

13

Callum Reilly

Vị trí: Tiền vệ

14

Parker, Josh

Vị trí: Tiền vệ

15

List, Elliot

Vị trí: Tiền vệ

16

Billy Bingham

Vị trí: Tiền vệ

17

Nasseri, Navid

Vị trí: Tiền vệ

18

Nash, Liam

Vị trí: Tiền đạo

19

Simpson, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

20

Oldaker, Darren

Vị trí: Hậu vệ

21

O'Mara, Finn

Vị trí: Hậu vệ

22

Chapman, Ben

Vị trí: Tiền vệ

23

Mbo, Noel

Vị trí: Tiền đạo

24

Rees, Josh

Vị trí: Tiền vệ

25

Stevenson, Bradley

Vị trí: Tiền vệ

30

Hadler, Tom

Vị trí: Thủ môn

31

Tucker, Jack

Vị trí: Hậu vệ

33

Mark Byrne

Vị trí: Tiền vệ

34

Connor Ogilvie

Vị trí: Hậu vệ

Lịch thi đấu Gillingham FC

Huấn luyện viên

Lovell, Steve

Quốc gia: Xứ Wales

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Cộng hòa Séc

10/12/1991

2

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

20/08/1991

3

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

18/01/1994

4

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

31/05/1993

5

Tiền vệ

Quốc gia: Đức

03/02/1992

6

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Congo

31/05/1986

7

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

31/05/1997

8

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

16/11/1991

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

14/01/1992

11

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

14/02/1997

12

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

25/08/1984

13

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

03/10/1993

14

Tiền vệ

Quốc gia: Antigua And Barbuda

01/12/1990

15

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

12/05/1997

16

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

15/07/1990

17

Tiền vệ

Quốc gia: Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

13/02/1996

18

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

09/01/1996

19

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

17/06/1999

20

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

04/01/1999

21

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

02/03/1999

22

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

31/12/1998

23

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

14/03/1999

24

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

04/10/1992

25

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

12/09/1998

30

Thủ môn

Quốc gia: Anh

30/07/1996

31

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

13/11/1999

33

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

09/11/1988

34

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

14/02/1996

728x90
130x300
130x300