Gillingham FC

Quốc gia : England | Sân nhà: MEMS Priestfield Stadium | Sức chứa: 11,582

Gillingham FC

Gillingham FC

Quốc gia : England | Sân nhà: MEMS Priestfield Stadium | | Sức chứa: 11,582

Gillingham FC

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Evans, Steve

Quốc gia: England

Cầu thủ
Scarlett, Miquel
0

Tiền vệ

Quốc gia: England

27/09/2000

Scarlett, Miquel
0

Tiền vệ

27/09/2000

Jack Bonham
1

Thủ môn

Quốc gia: Ireland

14/09/1993

Jack Bonham
1

Thủ môn

14/09/1993

Hodson Lee
2

Hậu vệ

Quốc gia: Northern Ireland

02/10/1991

Hodson Lee
2

Hậu vệ

02/10/1991

Bradley Garmston
3

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

18/01/1994

Bradley Garmston
3

Tiền vệ

18/01/1994

Stuart O'Keefe
4

Tiền vệ

Quốc gia: England

04/03/1991

Stuart O'Keefe
4

Tiền vệ

04/03/1991

Max Ehmer
5

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

03/02/1992

Max Ehmer
5

Tiền vệ

03/02/1992

Ogilvie, Connor
6

Hậu vệ

Quốc gia: England

14/02/1996

Ogilvie, Connor
6

Hậu vệ

14/02/1996

Hanlan Brandon
7

Tiền đạo

Quốc gia: England

31/05/1997

Hanlan Brandon
7

Tiền đạo

31/05/1997

Willock Matthew
8

Tiền vệ

Quốc gia: England

20/08/1996

Willock Matthew
8

Tiền vệ

20/08/1996

Mikael Mandron
9

Tiền đạo

Quốc gia: Scotland

11/10/1994

Mikael Mandron
9

Tiền đạo

11/10/1994

Roberts, Jordan
10

Tiền vệ

Quốc gia: England

05/01/1994

Roberts, Jordan
10

Tiền vệ

05/01/1994

Charles-Cook Regan
11

Tiền vệ

Quốc gia: England

14/02/1997

Charles-Cook Regan
11

Tiền vệ

14/02/1997

Barry Fuller
12

Tiền vệ

Quốc gia: England

25/08/1984

Barry Fuller
12

Tiền vệ

25/08/1984

Jones, Alfie
14

Hậu vệ

Quốc gia: England

07/10/1997

Jones, Alfie
14

Hậu vệ

07/10/1997

Cisse Ousseynou
16

Tiền vệ

Quốc gia: Mali

06/04/1991

Cisse Ousseynou
16

Tiền vệ

06/04/1991

Ben Pringle
17

Tiền vệ

Quốc gia: England

27/05/1989

Ben Pringle
17

Tiền vệ

27/05/1989

Mark Byrne
18

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

09/11/1988

Mark Byrne
18

Tiền vệ

09/11/1988

Mark Marshall
19

Tiền đạo

Quốc gia: Jamaica

09/05/1986

Mark Marshall
19

Tiền đạo

09/05/1986

Walsh, Joe
21

Thủ môn

Quốc gia: England

01/04/2002

Walsh, Joe
21

Thủ môn

01/04/2002

Oliver Lee
22

Tiền vệ

Quốc gia: England

11/07/1991

Oliver Lee
22

Tiền vệ

11/07/1991

Alex Jakubiak
23

Tiền đạo

Quốc gia: Scotland

27/08/1996

Alex Jakubiak
23

Tiền đạo

27/08/1996

O`Connor, Thomas
24

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

21/04/1999

O`Connor, Thomas
24

Tiền vệ

21/04/1999

Woods, Henry
26

Tiền vệ

Quốc gia: England

07/09/1999

Woods, Henry
26

Tiền vệ

07/09/1999

Tucker Jack
27

Hậu vệ

Quốc gia: England

13/11/1999

Tucker Jack
27

Hậu vệ

13/11/1999

Campbell, Roman
28

Tiền đạo

Quốc gia: England

06/05/2000

Campbell, Roman
28

Tiền đạo

06/05/2000

Royce, Simon
48

Thủ môn

Quốc gia: England

09/09/1971

Royce, Simon
48

Thủ môn

09/09/1971