gil vicente

Barcelos - Bồ Đào Nha

Quốc tịch : Bồ Đào Nha | Sân nhà: Estadio Cidade de Barcelos | Sức chứa: 12,032

Gil Vicente

HUẤN LUYỆN VIÊN

Nandinho
Nandinho

CẦU THỦ

Brasil, Victor
1

Brasil, Victor

Vị trí: Thủ môn

Wellington
30

Wellington

Vị trí: Thủ môn

Ruben Fernandes

Ruben Fernandes

Vị trí: Hậu vệ

Pereira, Kiko
5

Pereira, Kiko

Vị trí: Hậu vệ

Espindola, Marco
77

Espindola, Marco

Vị trí: Thủ môn

Bruno

Bruno

Vị trí: Thủ môn

Pires, Rafael
13

Pires, Rafael

Vị trí: Thủ môn

Banguera, Edwin
23

Banguera, Edwin

Vị trí: Hậu vệ

Kellyton

Kellyton

Vị trí: Hậu vệ

Morais, Bruno
44

Morais, Bruno

Vị trí: Hậu vệ

Junior
66

Junior

Vị trí: Hậu vệ

Prado, Rodrigao

Prado, Rodrigao

Vị trí: Hậu vệ

Araujo, Pedro
2

Araujo, Pedro

Vị trí: Hậu vệ

Pinto, Alex

Pinto, Alex

Vị trí: Hậu vệ

Santos, Arthur

Santos, Arthur

Vị trí: Hậu vệ

Arthur, James
6

Arthur, James

Vị trí: Tiền vệ

Dimba
7

Dimba

Vị trí: Tiền đạo

Mejia, Gabriel
9

Mejia, Gabriel

Vị trí: Tiền vệ

Gomes, Rui
10

Gomes, Rui

Vị trí: Tiền đạo

Silva, Joao
11

Silva, Joao

Vị trí: Tiền vệ

Faria, Rui
15

Faria, Rui

Vị trí: Tiền vệ

Ruiz, Juan
16

Ruiz, Juan

Vị trí: Tiền vệ

Russo, Hugo
19

Russo, Hugo

Vị trí: Hậu vệ

Paula, Ygor

Paula, Ygor

Vị trí: Hậu vệ

Henrique

Henrique

Vị trí: Hậu vệ

Soares

Soares

Vị trí: Tiền vệ

Lopes, Bruno
22

Lopes, Bruno

Vị trí: Tiền đạo

Silas, Onyekachi
90

Silas, Onyekachi

Vị trí: Tiền vệ

Meira, Marcio

Meira, Marcio

Vị trí: Tiền vệ

Brito, Henrique
21

Brito, Henrique

Vị trí: Tiền đạo

Tanko, Abdoull
88

Tanko, Abdoull

Vị trí: Tiền vệ

Crepaldi, Emerson
98

Crepaldi, Emerson

Vị trí: Tiền vệ

Assis, Rafael

Assis, Rafael

Vị trí: Tiền vệ

Goncalves, Claude

Goncalves, Claude

Vị trí: Tiền vệ

Isaiah, Ahmed
99

Isaiah, Ahmed

Vị trí: Tiền vệ

Meira, Marcio

Meira, Marcio

Vị trí: Tiền vệ

Afonso, Joao

Afonso, Joao

Vị trí: Tiền vệ

Silva, Leo

Silva, Leo

Vị trí: Tiền vệ

Sandro Lima

Sandro Lima

Vị trí: Tiền đạo

Lourency

Lourency

Vị trí: Tiền đạo

Erick

Erick

Vị trí: Tiền đạo

Paraiba

Paraiba

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Nandinho
Nandinho

CẦU THỦ

Brasil, Victor
1

Brasil, Victor

Vị trí: Thủ môn

Wellington
30

Wellington

Vị trí: Thủ môn

Ruben Fernandes

Ruben Fernandes

Vị trí: Hậu vệ

Pereira, Kiko
5

Pereira, Kiko

Vị trí: Hậu vệ

Espindola, Marco
77

Espindola, Marco

Vị trí: Thủ môn

Bruno

Bruno

Vị trí: Thủ môn

Pires, Rafael
13

Pires, Rafael

Vị trí: Thủ môn

Banguera, Edwin
23

Banguera, Edwin

Vị trí: Hậu vệ

Kellyton

Kellyton

Vị trí: Hậu vệ

Morais, Bruno
44

Morais, Bruno

Vị trí: Hậu vệ

Junior
66

Junior

Vị trí: Hậu vệ

Prado, Rodrigao

Prado, Rodrigao

Vị trí: Hậu vệ

Araujo, Pedro
2

Araujo, Pedro

Vị trí: Hậu vệ

Pinto, Alex

Pinto, Alex

Vị trí: Hậu vệ

Santos, Arthur

Santos, Arthur

Vị trí: Hậu vệ

Arthur, James
6

Arthur, James

Vị trí: Tiền vệ

Dimba
7

Dimba

Vị trí: Tiền đạo

Mejia, Gabriel
9

Mejia, Gabriel

Vị trí: Tiền vệ

Gomes, Rui
10

Gomes, Rui

Vị trí: Tiền đạo

Silva, Joao
11

Silva, Joao

Vị trí: Tiền vệ

Faria, Rui
15

Faria, Rui

Vị trí: Tiền vệ

Ruiz, Juan
16

Ruiz, Juan

Vị trí: Tiền vệ

Russo, Hugo
19

Russo, Hugo

Vị trí: Hậu vệ

Paula, Ygor

Paula, Ygor

Vị trí: Hậu vệ

Henrique

Henrique

Vị trí: Hậu vệ

Soares

Soares

Vị trí: Tiền vệ

Lopes, Bruno
22

Lopes, Bruno

Vị trí: Tiền đạo

Silas, Onyekachi
90

Silas, Onyekachi

Vị trí: Tiền vệ

Meira, Marcio

Meira, Marcio

Vị trí: Tiền vệ

Brito, Henrique
21

Brito, Henrique

Vị trí: Tiền đạo

Tanko, Abdoull
88

Tanko, Abdoull

Vị trí: Tiền vệ

Crepaldi, Emerson
98

Crepaldi, Emerson

Vị trí: Tiền vệ

Assis, Rafael

Assis, Rafael

Vị trí: Tiền vệ

Goncalves, Claude

Goncalves, Claude

Vị trí: Tiền vệ

Isaiah, Ahmed
99

Isaiah, Ahmed

Vị trí: Tiền vệ

Meira, Marcio

Meira, Marcio

Vị trí: Tiền vệ

Afonso, Joao

Afonso, Joao

Vị trí: Tiền vệ

Silva, Leo

Silva, Leo

Vị trí: Tiền vệ

Sandro Lima

Sandro Lima

Vị trí: Tiền đạo

Lourency

Lourency

Vị trí: Tiền đạo

Erick

Erick

Vị trí: Tiền đạo

Paraiba

Paraiba

Vị trí: Tiền đạo