gateshead

Gateshead - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Gateshead International Stadium | Sức chứa: 11,800

Logo Gateshead

HUẤN LUYỆN VIÊN

Clark, Ben

CẦU THỦ

1

Foden, Mark

Vị trí: Thủ môn

4

Fraser Kerr

Vị trí: Hậu vệ

6

Mike Williamson

Vị trí: Hậu vệ

14

O'Donnell, Jj

Vị trí: Hậu vệ

21

Hanford, Dan

Vị trí: Thủ môn

25

Macleod, Iain

Vị trí: Thủ môn

Pears, Aynsley

Vị trí: Thủ môn

Forbes, Elliot

Vị trí: Tiền vệ

Hunter, Jack David

Vị trí: Tiền vệ

12

Tinkler, Robbie

Vị trí: Tiền vệ

18

Burns, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

22

White, Tom

Vị trí: Tiền vệ

23

Mellish, Jon

Vị trí: Hậu vệ

Olley, Greg

Vị trí: Tiền vệ

3

Scott Barrow

Vị trí: Tiền vệ

Salkeld, Cameron

Vị trí: Tiền vệ

7

Thomson, Connor

Vị trí: Tiền vệ

7

Wesley York

Vị trí: Tiền đạo

10

Steven Rigg

Vị trí: Tiền đạo

16

Russell Penn

Vị trí: Tiền vệ

17

Kieran Green

Vị trí: Tiền vệ

18

Devitt, Thomas

Vị trí: Tiền vệ

19

Scott Boden

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Clark, Ben

CẦU THỦ

1

Foden, Mark

Vị trí: Thủ môn

4

Fraser Kerr

Vị trí: Hậu vệ

6

Mike Williamson

Vị trí: Hậu vệ

14

O'Donnell, Jj

Vị trí: Hậu vệ

21

Hanford, Dan

Vị trí: Thủ môn

25

Macleod, Iain

Vị trí: Thủ môn

Pears, Aynsley

Vị trí: Thủ môn

Forbes, Elliot

Vị trí: Tiền vệ

Hunter, Jack David

Vị trí: Tiền vệ

12

Tinkler, Robbie

Vị trí: Tiền vệ

18

Burns, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

22

White, Tom

Vị trí: Tiền vệ

23

Mellish, Jon

Vị trí: Hậu vệ

Olley, Greg

Vị trí: Tiền vệ

3

Scott Barrow

Vị trí: Tiền vệ

Salkeld, Cameron

Vị trí: Tiền vệ

7

Thomson, Connor

Vị trí: Tiền vệ

7

Wesley York

Vị trí: Tiền đạo

10

Steven Rigg

Vị trí: Tiền đạo

16

Russell Penn

Vị trí: Tiền vệ

17

Kieran Green

Vị trí: Tiền vệ

18

Devitt, Thomas

Vị trí: Tiền vệ

19

Scott Boden

Vị trí: Tiền đạo