GAIS

Quốc gia : Thụy Điển | Sân nhà: Gamla Ullevi | Sức chứa: 18,800

GAIS

GAIS

Quốc gia : Thụy Điển | Sân nhà: Gamla Ullevi | | Sức chứa: 18,800

GAIS

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Jacobsson, Stefan

Quốc gia: Sweden

Cầu thủ
Ladan Nikola
0

Tiền vệ

Quốc gia: Sweden

15/03/1993

Ladan Nikola
0

Tiền vệ

15/03/1993

Brandt Jesper
0

Tiền vệ

Quốc gia: Sweden

13/09/1993

Brandt Jesper
0

Tiền vệ

13/09/1993

Karlsson Mathias
0

Thủ môn

Quốc gia: Sweden

01/09/1995

Karlsson Mathias
0

Thủ môn

01/09/1995

Snibb, Anton
0

Hậu vệ

Quốc gia: Sweden

13/09/1996

Snibb, Anton
0

Hậu vệ

13/09/1996

Martinsson Fredrik
0

Tiền vệ

Quốc gia: Sweden

13/04/1997

Martinsson Fredrik
0

Tiền vệ

13/04/1997

Lindberg, Julius
0

Tiền đạo

Quốc gia: Sweden

04/01/1999

Lindberg, Julius
0

Tiền đạo

04/01/1999

Aberg, Joackim
0

Tiền vệ

Quốc gia: Sweden

22/07/1998

Aberg, Joackim
0

Tiền vệ

22/07/1998

Gustafsson Oliver
1

Thủ môn

Quốc gia: Sweden

15/05/1993

Gustafsson Oliver
1

Thủ môn

15/05/1993

Wangberg August
3

Hậu vệ

Quốc gia: Sweden

30/12/1993

Wangberg August
3

Hậu vệ

30/12/1993

Andersen Niclas
5

Hậu vệ

Quốc gia: Sweden

05/08/1992

Andersen Niclas
5

Hậu vệ

05/08/1992

Nystrom Carl
6

Hậu vệ

Quốc gia: Sweden

25/08/1990

Nystrom Carl
6

Hậu vệ

25/08/1990

Paulo Marcelo
9

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

20/07/1995

Paulo Marcelo
9

Tiền đạo

20/07/1995

Cirak Haris
16

Tiền vệ

Quốc gia: Sweden

14/03/1995

Cirak Haris
16

Tiền vệ

14/03/1995

Johansson, Julius
16

Tiền vệ

Quốc gia: Sweden

10/04/2000

Johansson, Julius
16

Tiền vệ

10/04/2000

Lumbana, Boris
18

Hậu vệ

Quốc gia: Sweden

19/06/1991

Lumbana, Boris
18

Hậu vệ

19/06/1991

Saebbo, Mans
19

Tiền đạo

Quốc gia: Sweden

21/08/2000

Saebbo, Mans
19

Tiền đạo

21/08/2000

Randjelovic Predag
20

Tiền vệ

Quốc gia: North Macedonia

20/03/1990

Randjelovic Predag
20

Tiền vệ

20/03/1990

Wahlstrom Emil
21

Hậu vệ

Quốc gia: Sweden

02/03/1987

Wahlstrom Emil
21

Hậu vệ

02/03/1987

Harvey Aiden Connor
22

Tiền vệ

Quốc gia: Australia

30/05/1998

Harvey Aiden Connor
22

Tiền vệ

30/05/1998

Netinho
24

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

05/04/1994

Netinho
24

Hậu vệ

05/04/1994

Wastlund Adam
26

Tiền vệ

Quốc gia: Sweden

03/01/2001

Wastlund Adam
26

Tiền vệ

03/01/2001

Dickson, Kim
27

Tiền vệ

Quốc gia: Sweden

19/11/2001

Dickson, Kim
27

Tiền vệ

19/11/2001

Westgards, Erik
30

Quốc gia:

30/11/-0001

Westgards, Erik
30

30/11/-0001