fortaleza ce

Fortaleza - Brazil

Quốc tịch : Brazil | Sân nhà: Estadio Castelao | Sức chứa: 67,000

Fortaleza CE
Soi keo Fortaleza vs Athletico Paranaense, 07h30 ngay 2/5: Moi ngon cho doi khach

Soi kèo Fortaleza vs Athletico Paranaense, 07h30 ngày 2/5: Mồi ngon cho đội khách

access_time 30-04-2019

Tương quan trình độ giữa Fortaleza và Athletico Paranaense quá khác nhau. Được đánh giá cao hơn, các vị khách có thể dễ dàng giành 3 điểm.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ricardo, Ze
Ricardo, Ze

CẦU THỦ

Marcelo Boeck
1

Marcelo Boeck

Vị trí: Thủ môn

Ferreira, Diego

Ferreira, Diego

Vị trí: Hậu vệ

Talison

Talison

Vị trí: Hậu vệ

Tavares, Diego

Tavares, Diego

Vị trí: Hậu vệ

Tinga
2

Tinga

Vị trí: Hậu vệ

Carlinhos
6

Carlinhos

Vị trí: Hậu vệ

Diguinho

Diguinho

Vị trí: Hậu vệ

Quintero, Juan
3

Quintero, Juan

Vị trí: Hậu vệ

Carvalho, Roger
4

Carvalho, Roger

Vị trí: Hậu vệ

Juca

Juca

Vị trí: Tiền vệ

Zambrano, Fabian

Zambrano, Fabian

Vị trí: Tiền vệ

Roberto, Paulo
5

Roberto, Paulo

Vị trí: Tiền vệ

Edson, Francisco
7

Edson, Francisco

Vị trí: Tiền vệ

Derley
8

Derley

Vị trí: Tiền vệ

Romarinho

Romarinho

Vị trí: Tiền vệ

Adenilson

Adenilson

Vị trí: Tiền vệ

Denis

Denis

Vị trí: Tiền đạo

Paulista, Wellington
9

Paulista, Wellington

Vị trí: Tiền đạo

Osvaldo
11

Osvaldo

Vị trí: Tiền đạo

Alves, Felipe
12

Alves, Felipe

Vị trí: Thủ môn

Dias, Gabriel
13

Dias, Gabriel

Vị trí: Tiền vệ

Ribeiro, Nathan
14

Ribeiro, Nathan

Vị trí: Hậu vệ

Felipe
15

Felipe

Vị trí: Hậu vệ

Romero, Santiago
19

Romero, Santiago

Vị trí: Tiền vệ

Romarinho
20

Romarinho

Vị trí: Tiền đạo

Hoffmann, Felipe
22

Hoffmann, Felipe

Vị trí: Tiền vệ

Walef, Max
23

Walef, Max

Vị trí: Thủ môn

Jackson
26

Jackson

Vị trí: Hậu vệ

Bonilha, Nene
27

Bonilha, Nene

Vị trí: Tiền vệ

Marlon
28

Marlon

Vị trí: Tiền vệ

Adalberto
29

Adalberto

Vị trí: Hậu vệ

Melo, Bruno
30

Melo, Bruno

Vị trí: Hậu vệ

Vazquez, Mariano
32

Vazquez, Mariano

Vị trí: Tiền vệ

Tiao
40

Tiao

Vị trí: Tiền vệ

Juninho
55

Juninho

Vị trí: Tiền vệ

Kieza, Welker
86

Kieza, Welker

Vị trí: Tiền đạo

Ederson
91

Ederson

Vị trí: Tiền đạo

Pires, Felipe
95

Pires, Felipe

Vị trí: Tiền đạo

Matheus Alessandro
96

Matheus Alessandro

Vị trí: Tiền đạo

Vargas, Matheus

Vargas, Matheus

Vị trí: Tiền đạo

Alfredo, Andre
97

Alfredo, Andre

Vị trí: Tiền đạo

Coutinho, Gustavo

Coutinho, Gustavo

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ricardo, Ze
Ricardo, Ze

CẦU THỦ

Marcelo Boeck
1

Marcelo Boeck

Vị trí: Thủ môn

Ferreira, Diego

Ferreira, Diego

Vị trí: Hậu vệ

Talison

Talison

Vị trí: Hậu vệ

Tavares, Diego

Tavares, Diego

Vị trí: Hậu vệ

Tinga
2

Tinga

Vị trí: Hậu vệ

Carlinhos
6

Carlinhos

Vị trí: Hậu vệ

Diguinho

Diguinho

Vị trí: Hậu vệ

Quintero, Juan
3

Quintero, Juan

Vị trí: Hậu vệ

Carvalho, Roger
4

Carvalho, Roger

Vị trí: Hậu vệ

Juca

Juca

Vị trí: Tiền vệ

Zambrano, Fabian

Zambrano, Fabian

Vị trí: Tiền vệ

Roberto, Paulo
5

Roberto, Paulo

Vị trí: Tiền vệ

Edson, Francisco
7

Edson, Francisco

Vị trí: Tiền vệ

Derley
8

Derley

Vị trí: Tiền vệ

Romarinho

Romarinho

Vị trí: Tiền vệ

Adenilson

Adenilson

Vị trí: Tiền vệ

Denis

Denis

Vị trí: Tiền đạo

Paulista, Wellington
9

Paulista, Wellington

Vị trí: Tiền đạo

Osvaldo
11

Osvaldo

Vị trí: Tiền đạo

Alves, Felipe
12

Alves, Felipe

Vị trí: Thủ môn

Dias, Gabriel
13

Dias, Gabriel

Vị trí: Tiền vệ

Ribeiro, Nathan
14

Ribeiro, Nathan

Vị trí: Hậu vệ

Felipe
15

Felipe

Vị trí: Hậu vệ

Romero, Santiago
19

Romero, Santiago

Vị trí: Tiền vệ

Romarinho
20

Romarinho

Vị trí: Tiền đạo

Hoffmann, Felipe
22

Hoffmann, Felipe

Vị trí: Tiền vệ

Walef, Max
23

Walef, Max

Vị trí: Thủ môn

Jackson
26

Jackson

Vị trí: Hậu vệ

Bonilha, Nene
27

Bonilha, Nene

Vị trí: Tiền vệ

Marlon
28

Marlon

Vị trí: Tiền vệ

Adalberto
29

Adalberto

Vị trí: Hậu vệ

Melo, Bruno
30

Melo, Bruno

Vị trí: Hậu vệ

Vazquez, Mariano
32

Vazquez, Mariano

Vị trí: Tiền vệ

Tiao
40

Tiao

Vị trí: Tiền vệ

Juninho
55

Juninho

Vị trí: Tiền vệ

Kieza, Welker
86

Kieza, Welker

Vị trí: Tiền đạo

Ederson
91

Ederson

Vị trí: Tiền đạo

Pires, Felipe
95

Pires, Felipe

Vị trí: Tiền đạo

Matheus Alessandro
96

Matheus Alessandro

Vị trí: Tiền đạo

Vargas, Matheus

Vargas, Matheus

Vị trí: Tiền đạo

Alfredo, Andre
97

Alfredo, Andre

Vị trí: Tiền đạo

Coutinho, Gustavo

Coutinho, Gustavo

Vị trí: Tiền đạo