forest green rovers

Nailsworth - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: The New Lawn | Sức chứa: 5,147

Logo Forest Green Rovers

HUẤN LUYỆN VIÊN

Cooper, Mark

CẦU THỦ

2

Liam Shephard

Vị trí: Hậu vệ

4

Lloyd James

Vị trí: Tiền vệ

5

Lee Collins

Vị trí: Hậu vệ

6

Farrend Rawson

Vị trí: Hậu vệ

7

Carl Winchester

Vị trí: Tiền vệ

8

Dayle Grubb

Vị trí: Tiền vệ

9

Christian Doidge

Vị trí: Tiền đạo

10

Reece Brown

Vị trí: Tiền vệ

11

Williams, George

Vị trí: Tiền đạo

12

Simpson, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

13

Montgomery, James

Vị trí: Thủ môn

15

Cooper, Charlie

Vị trí: Tiền vệ

16

Gavin Gunning

Vị trí: Hậu vệ

17

Pearce, Isaac

Vị trí: Tiền đạo

18

Liddle, Ben

Vị trí: Tiền vệ

19

McGinley, Nathan

Vị trí: Hậu vệ

20

Paul Digby

Vị trí: Hậu vệ

21

McCoulsky, Shawn

Vị trí: Tiền đạo

22

Godwin-Malife, Udoka

Vị trí: Hậu vệ

23

Joseph Mills

Vị trí: Hậu vệ

24

Thomas, Lewis

Vị trí: Thủ môn

25

Scoble, Lewis

Vị trí: Tiền đạo

25

Mondal, Junior

Vị trí: Tiền đạo

26

Reuben Reid

Vị trí: Tiền đạo

32

Haydn Hollis

Vị trí: Hậu vệ

34

Ward, Lewis

Vị trí: Thủ môn

36

Hendy, Sam

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Cooper, Mark

CẦU THỦ

2

Liam Shephard

Vị trí: Hậu vệ

4

Lloyd James

Vị trí: Tiền vệ

5

Lee Collins

Vị trí: Hậu vệ

6

Farrend Rawson

Vị trí: Hậu vệ

7

Carl Winchester

Vị trí: Tiền vệ

8

Dayle Grubb

Vị trí: Tiền vệ

9

Christian Doidge

Vị trí: Tiền đạo

10

Reece Brown

Vị trí: Tiền vệ

11

Williams, George

Vị trí: Tiền đạo

12

Simpson, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

13

Montgomery, James

Vị trí: Thủ môn

15

Cooper, Charlie

Vị trí: Tiền vệ

16

Gavin Gunning

Vị trí: Hậu vệ

17

Pearce, Isaac

Vị trí: Tiền đạo

18

Liddle, Ben

Vị trí: Tiền vệ

19

McGinley, Nathan

Vị trí: Hậu vệ

20

Paul Digby

Vị trí: Hậu vệ

21

McCoulsky, Shawn

Vị trí: Tiền đạo

22

Godwin-Malife, Udoka

Vị trí: Hậu vệ

23

Joseph Mills

Vị trí: Hậu vệ

24

Thomas, Lewis

Vị trí: Thủ môn

25

Scoble, Lewis

Vị trí: Tiền đạo

25

Mondal, Junior

Vị trí: Tiền đạo

26

Reuben Reid

Vị trí: Tiền đạo

32

Haydn Hollis

Vị trí: Hậu vệ

34

Ward, Lewis

Vị trí: Thủ môn

36

Hendy, Sam

Vị trí: Tiền vệ

Kết quả thi đấu Forest Green Rovers

Huấn luyện viên

Cooper, Mark

Quốc gia: Anh

Cầu thủ
2

Hậu vệ

Quốc gia: Xứ Wales

22/11/1994

4

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

16/02/1988

5

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

28/09/1988

6

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

11/07/1996

7

Tiền vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

12/04/1993

8

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

24/07/1991

9

Tiền đạo

Quốc gia: Xứ Wales

25/08/1992

10

Tiền vệ

Quốc gia: Vương Quốc Anh

03/03/1996

11

Tiền đạo

Quốc gia: Xứ Wales

07/09/1993

12

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

28/11/1998

13

Thủ môn

Quốc gia: Anh

20/04/1994

15

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/05/1997

16

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

26/01/1991

17

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

27/10/1998

18

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

21/09/1998

19

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

15/09/1996

20

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

02/02/1995

21

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

06/01/1997

22

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

23

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

30/10/1989

24

Thủ môn

Quốc gia: Xứ Wales

20/09/1997

25

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

27/03/1997

25

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

27/03/1997

26

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

26/07/1988

32

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

14/10/1992

34

Thủ môn

Quốc gia: Anh

05/03/1997

36

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

728x90
130x300
130x300