FK Sutjeska

Quốc tịch : Montenegro | Sân nhà: Stadion Gradski | Sức chứa: 5,214

HUẤN LUYỆN VIÊN

Rakojevic, Nikola
Rakojevic, Nikola

CẦU THỦ

Djedovic, Djordjije

Djedovic, Djordjije

Vị trí: Hậu vệ

Giljen, Vladan
1

Giljen, Vladan

Vị trí: Thủ môn

Grivic, Dragan
3

Grivic, Dragan

Vị trí: Hậu vệ

Ciger, Bojan
5

Ciger, Bojan

Vị trí: Hậu vệ

Nedic, Nemanja
6

Nedic, Nemanja

Vị trí: Tiền vệ

Kojasevic, Damir
7

Kojasevic, Damir

Vị trí: Tiền đạo

Jankovic, Branislav
8

Jankovic, Branislav

Vị trí: Tiền vệ

Nikolic, Stefan
9

Nikolic, Stefan

Vị trí: Tiền đạo

Cetkovic, Marko
10

Cetkovic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

Erakovic, Novica
11

Erakovic, Novica

Vị trí: Tiền vệ

Sofranac, Aleksandar
15

Sofranac, Aleksandar

Vị trí: Hậu vệ

Bulatovic, Darko
16

Bulatovic, Darko

Vị trí: Hậu vệ

Dubljevic, Balsa
17

Dubljevic, Balsa

Vị trí: Tiền vệ

Bozovic, Bojan
19

Bozovic, Bojan

Vị trí: Tiền đạo

Osmajic, Milutin
20

Osmajic, Milutin

Vị trí: Tiền vệ

Bubanja, Vladan
21

Bubanja, Vladan

Vị trí: Tiền vệ

Marusic, Aleksa
22

Marusic, Aleksa

Vị trí: Tiền đạo

Micanovic, Darko
23

Micanovic, Darko

Vị trí: Thủ môn

Dubljevic, Rados
23

Dubljevic, Rados

Vị trí: Thủ môn

Markovic, Bozo
25

Markovic, Bozo

Vị trí: Tiền đạo

Vucic, Marko
30

Vucic, Marko

Vị trí: Hậu vệ

Licina, Suad
31

Licina, Suad

Vị trí: Thủ môn

Cicmil, Stefan
58

Cicmil, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

Vlaisavljevic, Miljan
77

Vlaisavljevic, Miljan

Vị trí: Tiền đạo

Không có dữ liệu Cầu thủ này, vui lòng chọn Câu lạc bộ khác!

HUẤN LUYỆN VIÊN

Rakojevic, Nikola
Rakojevic, Nikola

CẦU THỦ

Djedovic, Djordjije
0

Djedovic, Djordjije

Vị trí: Hậu vệ

Giljen, Vladan
1

Giljen, Vladan

Vị trí: Thủ môn

Grivic, Dragan
3

Grivic, Dragan

Vị trí: Hậu vệ

Ciger, Bojan
5

Ciger, Bojan

Vị trí: Hậu vệ

Nedic, Nemanja
6

Nedic, Nemanja

Vị trí: Tiền vệ

Kojasevic, Damir
7

Kojasevic, Damir

Vị trí: Tiền đạo

Jankovic, Branislav
8

Jankovic, Branislav

Vị trí: Tiền vệ

Nikolic, Stefan
9

Nikolic, Stefan

Vị trí: Tiền đạo

Cetkovic, Marko
10

Cetkovic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

Erakovic, Novica
11

Erakovic, Novica

Vị trí: Tiền vệ

Sofranac, Aleksandar
15

Sofranac, Aleksandar

Vị trí: Hậu vệ

Bulatovic, Darko
16

Bulatovic, Darko

Vị trí: Hậu vệ

Dubljevic, Balsa
17

Dubljevic, Balsa

Vị trí: Tiền vệ

Bozovic, Bojan
19

Bozovic, Bojan

Vị trí: Tiền đạo

Osmajic, Milutin
20

Osmajic, Milutin

Vị trí: Tiền vệ

Bubanja, Vladan
21

Bubanja, Vladan

Vị trí: Tiền vệ

Marusic, Aleksa
22

Marusic, Aleksa

Vị trí: Tiền đạo

Micanovic, Darko
23

Micanovic, Darko

Vị trí: Thủ môn

Dubljevic, Rados
23

Dubljevic, Rados

Vị trí: Thủ môn

Markovic, Bozo
25

Markovic, Bozo

Vị trí: Tiền đạo

Vucic, Marko
30

Vucic, Marko

Vị trí: Hậu vệ

Licina, Suad
31

Licina, Suad

Vị trí: Thủ môn

Cicmil, Stefan
58

Cicmil, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

Vlaisavljevic, Miljan
77

Vlaisavljevic, Miljan

Vị trí: Tiền đạo