FK Sutjeska

Quốc gia : Montenegro | Sân nhà: Stadion Gradski | Sức chứa: 5,214

FK Sutjeska

FK Sutjeska

Quốc gia : Montenegro | Sân nhà: Stadion Gradski | | Sức chứa: 5,214

FK Sutjeska

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Rakojevic, Nikola

Quốc gia: Montenegro

Cầu thủ
Djedovic Djordjije
0

Hậu vệ

Quốc gia: Montenegro

06/05/1998

Djedovic Djordjije
0

Hậu vệ

06/05/1998

Giljen Vladan
1

Thủ môn

Quốc gia: Montenegro

12/07/1989

Giljen Vladan
1

Thủ môn

12/07/1989

Grivic Dragan
3

Hậu vệ

Quốc gia: Montenegro

12/02/1996

Grivic Dragan
3

Hậu vệ

12/02/1996

Ciger Bojan
5

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

18/06/1994

Ciger Bojan
5

Hậu vệ

18/06/1994

Nedic Nemanja
6

Tiền vệ

Quốc gia: Montenegro

06/04/1995

Nedic Nemanja
6

Tiền vệ

06/04/1995

Kojasevic Damir
7

Tiền đạo

Quốc gia: Montenegro

03/06/1987

Kojasevic Damir
7

Tiền đạo

03/06/1987

Jankovic Branislav
8

Tiền vệ

Quốc gia: Montenegro

08/02/1992

Jankovic Branislav
8

Tiền vệ

08/02/1992

Nikolic Stefan
9

Tiền đạo

Quốc gia: Montenegro

16/04/1990

Nikolic Stefan
9

Tiền đạo

16/04/1990

Cetkovic Marko
10

Tiền vệ

Quốc gia: Montenegro

10/07/1986

Cetkovic Marko
10

Tiền vệ

10/07/1986

Erakovic Novica
11

Tiền vệ

Quốc gia: Montenegro

12/11/1999

Erakovic Novica
11

Tiền vệ

12/11/1999

Aleksandar Sofranac
15

Hậu vệ

Quốc gia: Montenegro

21/10/1990

Aleksandar Sofranac
15

Hậu vệ

21/10/1990

Bulatovic Darko
16

Hậu vệ

Quốc gia: Montenegro

05/09/1989

Bulatovic Darko
16

Hậu vệ

05/09/1989

Dubljevic, Balsa
17

Tiền vệ

Quốc gia: Montenegro

02/12/2001

Dubljevic, Balsa
17

Tiền vệ

02/12/2001

Bozovic Bojan
19

Tiền đạo

Quốc gia: Montenegro

03/02/1985

Bozovic Bojan
19

Tiền đạo

03/02/1985

Osmajic Milutin
20

Tiền vệ

Quốc gia: Montenegro

25/07/1999

Osmajic Milutin
20

Tiền vệ

25/07/1999

Bubanja Vladan
21

Tiền vệ

Quốc gia: Montenegro

21/02/1999

Bubanja Vladan
21

Tiền vệ

21/02/1999

Marusic Aleksa
22

Tiền đạo

Quốc gia: Montenegro

08/06/1999

Marusic Aleksa
22

Tiền đạo

08/06/1999

Micanovic Darko
23

Thủ môn

Quốc gia: Montenegro

25/08/2000

Micanovic Darko
23

Thủ môn

25/08/2000

Dubljevic, Rados
23

Thủ môn

Quốc gia: Montenegro

22/04/2002

Dubljevic, Rados
23

Thủ môn

22/04/2002

Markovic Bozo
25

Tiền đạo

Quốc gia: Montenegro

26/10/1989

Markovic Bozo
25

Tiền đạo

26/10/1989

Vucic Marko
30

Hậu vệ

Quốc gia: Montenegro

30/12/1996

Vucic Marko
30

Hậu vệ

30/12/1996

Licina Suad
31

Thủ môn

Quốc gia: Montenegro

08/02/1995

Licina Suad
31

Thủ môn

08/02/1995

Cicmil Stefan
58

Hậu vệ

Quốc gia: Montenegro

16/08/1990

Cicmil Stefan
58

Hậu vệ

16/08/1990

Vlaisavljevic Miljan
77

Tiền đạo

Quốc gia: Montenegro

16/04/1991

Vlaisavljevic Miljan
77

Tiền đạo

16/04/1991