fk sutjeska

Niksic - Montenegro

Quốc tịch : Montenegro | Sân nhà: Stadion Gradski | Sức chứa: 10,000

Logo FK SUTJESKA

HUẤN LUYỆN VIÊN

Rakojevic, Nikola

CẦU THỦ

1

Giljen, Vladan

Vị trí: Thủ môn

Ciger, Bojan

Vị trí: Hậu vệ

3

Grivic, Dragan

Vị trí: Hậu vệ

4

Alharash, Zakaria

Vị trí: Tiền đạo

6

Nedic, Nemanja

Vị trí: Tiền vệ

8

Jankovic, Branislav

Vị trí: Tiền vệ

8

Grbovic, Zarko

Vị trí: Tiền đạo

9

Osmajic, Milutin

Vị trí: Tiền vệ

10

Cetkovic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

16

Bulatovic, Darko

Vị trí: Hậu vệ

17

Merdovic, Luka

Vị trí: Tiền đạo

19

Bozovic, Bojan

Vị trí: Tiền đạo

21

Bubanja, Vladan

Vị trí: Tiền vệ

28

Stefanovic, Stefan

Vị trí: Tiền vệ

29

Vucic, Milos

Vị trí: Hậu vệ

30

Vucic, Marko

Vị trí: Hậu vệ

31

Licina, Suad

Vị trí: Thủ môn

Vlaisavljevic, Miljan

Vị trí: Tiền đạo

22

Marusic, Aleksa

Vị trí: Tiền đạo

23

Micanovic, Darko

Vị trí: Thủ môn

32

Kordic, Saleta

Vị trí: Tiền đạo

50

Markovic, Bozo

Vị trí: Tiền đạo

58

Cicmil, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Rakojevic, Nikola

CẦU THỦ

1

Giljen, Vladan

Vị trí: Thủ môn

Ciger, Bojan

Vị trí: Hậu vệ

3

Grivic, Dragan

Vị trí: Hậu vệ

4

Alharash, Zakaria

Vị trí: Tiền đạo

6

Nedic, Nemanja

Vị trí: Tiền vệ

8

Jankovic, Branislav

Vị trí: Tiền vệ

8

Grbovic, Zarko

Vị trí: Tiền đạo

9

Osmajic, Milutin

Vị trí: Tiền vệ

10

Cetkovic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

16

Bulatovic, Darko

Vị trí: Hậu vệ

17

Merdovic, Luka

Vị trí: Tiền đạo

19

Bozovic, Bojan

Vị trí: Tiền đạo

21

Bubanja, Vladan

Vị trí: Tiền vệ

28

Stefanovic, Stefan

Vị trí: Tiền vệ

29

Vucic, Milos

Vị trí: Hậu vệ

30

Vucic, Marko

Vị trí: Hậu vệ

31

Licina, Suad

Vị trí: Thủ môn

Vlaisavljevic, Miljan

Vị trí: Tiền đạo

22

Marusic, Aleksa

Vị trí: Tiền đạo

23

Micanovic, Darko

Vị trí: Thủ môn

32

Kordic, Saleta

Vị trí: Tiền đạo

50

Markovic, Bozo

Vị trí: Tiền đạo

58

Cicmil, Stefan

Vị trí: Hậu vệ