fk spartak subotica

Subotica - Serbia

Quốc tịch : Serbia | Sân nhà: Subotica City Stadium | Sức chứa: 13,000

Logo FK SPARTAK SUBOTICA

HUẤN LUYỆN VIÊN

Rogan, Predrag

CẦU THỦ

1

Peric, Nikola

Vị trí: Thủ môn

2

Jovic, Filip

Vị trí: Hậu vệ

3

Shimura, Noboru

Vị trí: Hậu vệ

4

Jocic, Branimir

Vị trí: Tiền vệ

5

Kerkez, Dejan

Vị trí: Hậu vệ

6

Tekijaski, Nemanja

Vị trí: Hậu vệ

8

Torbica, Vladimir

Vị trí: Tiền vệ

Matic, Aleksa

Vị trí: Tiền vệ

7

Belic, Luka

Vị trí: Tiền đạo

9

Denic, Dejan

Vị trí: Tiền đạo

10

Milosevic, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

11

Lucic, Milan

Vị trí: Tiền vệ

12

Ostojic, Milos

Vị trí: Thủ môn

13

Antunic, Igor

Vị trí: Tiền vệ

14

Matijevic, Nemanja

Vị trí: Tiền vệ

15

Glavcic, Nemanja

Vị trí: Tiền vệ

16

Lazic, Jovan

Vị trí: Tiền vệ

17

Krmar, Milivoj

Vị trí: Tiền vệ

17

Denkovic, Stefan

Vị trí: Tiền đạo

18

Dundjerski, David

Vị trí: Tiền vệ

19

Sormaz, Stefan

Vị trí: Tiền vệ

20

Radovanovic, Slavko

Vị trí: Hậu vệ

21

Vukcevic, Andrija

Vị trí: Hậu vệ

23

Obradovic, Nemanja

Vị trí: Tiền đạo

24

Demir, Benjamin

Vị trí: Hậu vệ

25

Dokic, Ivan

Vị trí: Thủ môn

26

Milic, Andrija

Vị trí: Tiền vệ

27

Rakic, Sladjan

Vị trí: Hậu vệ

28

Howells, Bassey Inyang

Vị trí: Tiền vệ

29

Cecaric, Bojan

Vị trí: Tiền đạo

30

Simunovic, Vladimir

Vị trí: Hậu vệ

31

Marcic, Milan

Vị trí: Tiền vệ

39

Chow, Tim

Vị trí: Tiền đạo

40

Calasan, Nemanja

Vị trí: Hậu vệ

55

Kulynych, Serhiy

Vị trí: Hậu vệ

66

Vukicevic, Uros

Vị trí: Tiền vệ

70

Bijelovic, Luka

Vị trí: Tiền đạo

77

Samuel Afum

Vị trí: Tiền đạo

96

Lucic, Ivan

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Rogan, Predrag

CẦU THỦ

1

Peric, Nikola

Vị trí: Thủ môn

2

Jovic, Filip

Vị trí: Hậu vệ

3

Shimura, Noboru

Vị trí: Hậu vệ

4

Jocic, Branimir

Vị trí: Tiền vệ

5

Kerkez, Dejan

Vị trí: Hậu vệ

6

Tekijaski, Nemanja

Vị trí: Hậu vệ

8

Torbica, Vladimir

Vị trí: Tiền vệ

Matic, Aleksa

Vị trí: Tiền vệ

7

Belic, Luka

Vị trí: Tiền đạo

9

Denic, Dejan

Vị trí: Tiền đạo

10

Milosevic, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

11

Lucic, Milan

Vị trí: Tiền vệ

12

Ostojic, Milos

Vị trí: Thủ môn

13

Antunic, Igor

Vị trí: Tiền vệ

14

Matijevic, Nemanja

Vị trí: Tiền vệ

15

Glavcic, Nemanja

Vị trí: Tiền vệ

16

Lazic, Jovan

Vị trí: Tiền vệ

17

Krmar, Milivoj

Vị trí: Tiền vệ

17

Denkovic, Stefan

Vị trí: Tiền đạo

18

Dundjerski, David

Vị trí: Tiền vệ

19

Sormaz, Stefan

Vị trí: Tiền vệ

20

Radovanovic, Slavko

Vị trí: Hậu vệ

21

Vukcevic, Andrija

Vị trí: Hậu vệ

23

Obradovic, Nemanja

Vị trí: Tiền đạo

24

Demir, Benjamin

Vị trí: Hậu vệ

25

Dokic, Ivan

Vị trí: Thủ môn

26

Milic, Andrija

Vị trí: Tiền vệ

27

Rakic, Sladjan

Vị trí: Hậu vệ

28

Howells, Bassey Inyang

Vị trí: Tiền vệ

29

Cecaric, Bojan

Vị trí: Tiền đạo

30

Simunovic, Vladimir

Vị trí: Hậu vệ

31

Marcic, Milan

Vị trí: Tiền vệ

39

Chow, Tim

Vị trí: Tiền đạo

40

Calasan, Nemanja

Vị trí: Hậu vệ

55

Kulynych, Serhiy

Vị trí: Hậu vệ

66

Vukicevic, Uros

Vị trí: Tiền vệ

70

Bijelovic, Luka

Vị trí: Tiền đạo

77

Samuel Afum

Vị trí: Tiền đạo

96

Lucic, Ivan

Vị trí: Thủ môn

Huấn luyện viên

Rogan, Predrag

Quốc gia: Serbia

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Serbia

04/02/1992

2

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

27/02/2000

3

Hậu vệ

Quốc gia: Nhật Bản

11/03/1993

4

Tiền vệ

Quốc gia: Serbia

10/07/1994

5

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

20/01/1996

6

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

02/03/1997

8

Tiền vệ

Quốc gia: Serbia

20/09/1980

Tiền vệ

Quốc gia: Serbia

12/03/1996

7

Tiền đạo

Quốc gia: Serbia

18/04/1996

9

Tiền đạo

Quốc gia: Serbia

02/06/1986

10

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

07/04/1995

11

Tiền vệ

Quốc gia: Serbia

20/03/1999

12

Thủ môn

Quốc gia: Serbia

21/04/1996

13

Tiền vệ

Quốc gia: Serbia

01/01/1998

14

Tiền vệ

Quốc gia: Serbia

27/06/1999

15

Tiền vệ

Quốc gia: Serbia

19/02/1997

16

Tiền vệ

Quốc gia: Serbia

03/02/1999

17

Tiền vệ

Quốc gia: Serbia

01/01/1997

17

Tiền đạo

Quốc gia: Montenegro

16/06/1991

18

Tiền vệ

Quốc gia: Serbia

28/10/1999

19

Tiền vệ

Quốc gia: Serbia

10/08/1999

20

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

18/10/2000

21

Hậu vệ

Quốc gia: Montenegro

11/10/1996

23

Tiền đạo

Quốc gia: Serbia

29/05/1989

24

Hậu vệ

Quốc gia: Macedonia

16/05/1996

25

Thủ môn

Quốc gia: Serbia

25/03/2000

26

Tiền vệ

Quốc gia: Serbia

15/07/2001

27

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

13/06/1999

28

Tiền vệ

Quốc gia: Nigeria

20/04/1996

29

Tiền đạo

Quốc gia: Serbia

10/10/1993

30

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

30/09/1993

31

Tiền vệ

Quốc gia: Serbia

14/03/1996

39

Tiền đạo

Quốc gia: Đài Bắc Trung Quốc

18/01/1994

40

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

01/01/1996

55

Hậu vệ

Quốc gia: Ukraine

09/01/1995

66

Tiền vệ

Quốc gia: Serbia

29/05/2000

70

Tiền đạo

Quốc gia: Serbia

11/04/2001

77

Tiền đạo

Quốc gia: Ghana

24/12/1990

96

Thủ môn

Quốc gia: Serbia

17/10/1996

728x90
130x300
130x300