Hiện tại các Server Hongkong đang bị sự cố nên rất nhiều Nhà cung cấp đang bảo trì

fk radnik bijeljina

Bijeljina - Bosnia & Herzegovina

Quốc tịch : Bosnia & Herzegovina | Sân nhà: Gradski Stadion | Sức chứa: 6,000

Logo FK RADNIK BIJELJINA

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zizovic, Mladen

CẦU THỦ

1

Lucic, Mladen

Vị trí: Thủ môn

Becelic, Srdjan

Vị trí: Hậu vệ

3

Radovic, Slavisa

Vị trí: Hậu vệ

4

Simonovic, Milos

Vị trí: Hậu vệ

Hairlahovic, Ismar

Vị trí: Tiền vệ

5

Martinovic, Dusan

Vị trí: Tiền vệ

6

Susic, Pavle

Vị trí: Tiền vệ

7

Djelmic, Ognjen

Vị trí: Tiền đạo

8

Mekic, Nedim

Vị trí: Tiền vệ

9

Vasic, Aleksandar

Vị trí: Tiền vệ

10

Brkovic, Danijal

Vị trí: Tiền đạo

11

Popara, Nikola

Vị trí: Tiền vệ

12

Santic, Josip

Vị trí: Tiền vệ

14

Peco, Demir

Vị trí: Tiền vệ

15

Krsmanovic, Zeljko

Vị trí: Hậu vệ

16

Hadzic, Irfan

Vị trí: Tiền đạo

17

Maksimovic, Dejan

Vị trí: Tiền vệ

19

Bradonjic, Vladimir

Vị trí: Tiền đạo

20

Glisic, Aleksandar

Vị trí: Tiền đạo

20

Baric, Stefan

Vị trí: Tiền vệ

21

Hodzurda, Emir

Vị trí: Hậu vệ

24

Markovic, Igor

Vị trí: Thủ môn

Sreckovic, Nenad

Vị trí: Tiền vệ

22

Djuric, Velibor

Vị trí: Tiền vệ

23

Motika, Jovan

Vị trí: Tiền đạo

25

Delic, Kenan

Vị trí: Tiền vệ

26

Subert, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

28

Alem Merajic

Vị trí: Hậu vệ

30

Zivanovic, Dragan

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zizovic, Mladen

CẦU THỦ

1

Lucic, Mladen

Vị trí: Thủ môn

Becelic, Srdjan

Vị trí: Hậu vệ

3

Radovic, Slavisa

Vị trí: Hậu vệ

4

Simonovic, Milos

Vị trí: Hậu vệ

Hairlahovic, Ismar

Vị trí: Tiền vệ

5

Martinovic, Dusan

Vị trí: Tiền vệ

6

Susic, Pavle

Vị trí: Tiền vệ

7

Djelmic, Ognjen

Vị trí: Tiền đạo

8

Mekic, Nedim

Vị trí: Tiền vệ

9

Vasic, Aleksandar

Vị trí: Tiền vệ

10

Brkovic, Danijal

Vị trí: Tiền đạo

11

Popara, Nikola

Vị trí: Tiền vệ

12

Santic, Josip

Vị trí: Tiền vệ

14

Peco, Demir

Vị trí: Tiền vệ

15

Krsmanovic, Zeljko

Vị trí: Hậu vệ

16

Hadzic, Irfan

Vị trí: Tiền đạo

17

Maksimovic, Dejan

Vị trí: Tiền vệ

19

Bradonjic, Vladimir

Vị trí: Tiền đạo

20

Glisic, Aleksandar

Vị trí: Tiền đạo

20

Baric, Stefan

Vị trí: Tiền vệ

21

Hodzurda, Emir

Vị trí: Hậu vệ

24

Markovic, Igor

Vị trí: Thủ môn

Sreckovic, Nenad

Vị trí: Tiền vệ

22

Djuric, Velibor

Vị trí: Tiền vệ

23

Motika, Jovan

Vị trí: Tiền đạo

25

Delic, Kenan

Vị trí: Tiền vệ

26

Subert, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

28

Alem Merajic

Vị trí: Hậu vệ

30

Zivanovic, Dragan

Vị trí: Tiền đạo