fk mlada boleslav

- Cộng hòa Séc

Quốc tịch : Cộng hòa Séc | Sân nhà: Mestsky Stadion | Sức chứa: 5,000

FK Mlada Boleslav

HUẤN LUYỆN VIÊN

Weber, Jozef
Weber, Jozef

CẦU THỦ

Kamenar, Lubos
1

Kamenar, Lubos

Vị trí: Thủ môn

Arroyo, Anderson
4

Arroyo, Anderson

Vị trí: Tiền đạo

Tataev, Aleksey
5

Tataev, Aleksey

Vị trí: Hậu vệ

Alhassan, Rashid
6

Alhassan, Rashid

Vị trí: Hậu vệ

Wiesner, Tomas
7

Wiesner, Tomas

Vị trí: Hậu vệ

Matejovsky, Marek
8

Matejovsky, Marek

Vị trí: Tiền vệ

Ladra, Tomas
9

Ladra, Tomas

Vị trí: Tiền đạo

Mesanovic, Muris
10

Mesanovic, Muris

Vị trí: Tiền đạo

Komlichenko, Nikolay
11

Komlichenko, Nikolay

Vị trí: Tiền đạo

Hubinek, Michal
12

Hubinek, Michal

Vị trí: Tiền vệ

Stejskal, Jan
13

Stejskal, Jan

Vị trí: Thủ môn

Hasek, Dominik
16

Hasek, Dominik

Vị trí: Hậu vệ

Fulnek, Jakub
18

Fulnek, Jakub

Vị trí: Tiền đạo

Provaznik, Adam
19

Provaznik, Adam

Vị trí: Tiền đạo

Auer, Jonas
20

Auer, Jonas

Vị trí: Tiền vệ

Honig, Michael
21

Honig, Michael

Vị trí: Tiền vệ

Budinsky, Lukas
23

Budinsky, Lukas

Vị trí: Tiền vệ

Bucha, Pavel
24

Bucha, Pavel

Vị trí: Tiền vệ

Tulio, Marco
25

Tulio, Marco

Vị trí: Hậu vệ

Pech, David
26

Pech, David

Vị trí: Tiền đạo

Klima, Jiri
27

Klima, Jiri

Vị trí: Tiền đạo

Ewerton
28

Ewerton

Vị trí: Tiền đạo

Klima, Jakub
29

Klima, Jakub

Vị trí: Hậu vệ

Tvaroh, Philipp
31

Tvaroh, Philipp

Vị trí: Hậu vệ

Kral, Jan
32

Kral, Jan

Vị trí: Hậu vệ

Seda, Jan
33

Seda, Jan

Vị trí: Thủ môn

Krapka, Antonin
34

Krapka, Antonin

Vị trí: Hậu vệ

Pudil, Daniel
36

Pudil, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

Mikulec, Petr
99

Mikulec, Petr

Vị trí: Thủ môn

Hampl, Petr

Hampl, Petr

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Weber, Jozef
Weber, Jozef

CẦU THỦ

Kamenar, Lubos
1

Kamenar, Lubos

Vị trí: Thủ môn

Arroyo, Anderson
4

Arroyo, Anderson

Vị trí: Tiền đạo

Tataev, Aleksey
5

Tataev, Aleksey

Vị trí: Hậu vệ

Alhassan, Rashid
6

Alhassan, Rashid

Vị trí: Hậu vệ

Wiesner, Tomas
7

Wiesner, Tomas

Vị trí: Hậu vệ

Matejovsky, Marek
8

Matejovsky, Marek

Vị trí: Tiền vệ

Ladra, Tomas
9

Ladra, Tomas

Vị trí: Tiền đạo

Mesanovic, Muris
10

Mesanovic, Muris

Vị trí: Tiền đạo

Komlichenko, Nikolay
11

Komlichenko, Nikolay

Vị trí: Tiền đạo

Hubinek, Michal
12

Hubinek, Michal

Vị trí: Tiền vệ

Stejskal, Jan
13

Stejskal, Jan

Vị trí: Thủ môn

Hasek, Dominik
16

Hasek, Dominik

Vị trí: Hậu vệ

Fulnek, Jakub
18

Fulnek, Jakub

Vị trí: Tiền đạo

Provaznik, Adam
19

Provaznik, Adam

Vị trí: Tiền đạo

Auer, Jonas
20

Auer, Jonas

Vị trí: Tiền vệ

Honig, Michael
21

Honig, Michael

Vị trí: Tiền vệ

Budinsky, Lukas
23

Budinsky, Lukas

Vị trí: Tiền vệ

Bucha, Pavel
24

Bucha, Pavel

Vị trí: Tiền vệ

Tulio, Marco
25

Tulio, Marco

Vị trí: Hậu vệ

Pech, David
26

Pech, David

Vị trí: Tiền đạo

Klima, Jiri
27

Klima, Jiri

Vị trí: Tiền đạo

Ewerton
28

Ewerton

Vị trí: Tiền đạo

Klima, Jakub
29

Klima, Jakub

Vị trí: Hậu vệ

Tvaroh, Philipp
31

Tvaroh, Philipp

Vị trí: Hậu vệ

Kral, Jan
32

Kral, Jan

Vị trí: Hậu vệ

Seda, Jan
33

Seda, Jan

Vị trí: Thủ môn

Krapka, Antonin
34

Krapka, Antonin

Vị trí: Hậu vệ

Pudil, Daniel
36

Pudil, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

Mikulec, Petr
99

Mikulec, Petr

Vị trí: Thủ môn

Hampl, Petr

Hampl, Petr

Vị trí: Tiền vệ