FK Istiklol

Quốc gia : Tajikistan | Sân nhà: Central Stadium

FK Istiklol

FK Istiklol

Quốc gia : Tajikistan | Sân nhà: Central Stadium |

FK Istiklol

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Mukhamadiev, Mukhsin

Quốc gia: Russia

Cầu thủ
Safarov, Alisher
0

Hậu vệ

Quốc gia: Tajikistan

24/06/1998

Safarov, Alisher
0

Hậu vệ

24/06/1998

Yatimov, Rustam
1

Thủ môn

Quốc gia: Russia

13/07/1998

Yatimov, Rustam
1

Thủ môn

13/07/1998

Kimsanov Jalil
2

Hậu vệ

Quốc gia: Uzbekistan

26/02/1986

Kimsanov Jalil
2

Hậu vệ

26/02/1986

Asrorov, Siyovakhsh
2

Hậu vệ

Quốc gia: Tajikistan

21/07/1992

Asrorov, Siyovakhsh
2

Hậu vệ

21/07/1992

Davlatmir, Tabrezi
3

Hậu vệ

Quốc gia: Tajikistan

06/06/1998

Davlatmir, Tabrezi
3

Hậu vệ

06/06/1998

Kalandarov, Bakhtiyor
4

Hậu vệ

Quốc gia: Tajikistan

14/06/1992

Kalandarov, Bakhtiyor
4

Hậu vệ

14/06/1992

Dzhalilov Iskandar
5

Hậu vệ

Quốc gia: Tajikistan

01/06/1992

Dzhalilov Iskandar
5

Hậu vệ

01/06/1992

Jurabaev Zoir
6

Tiền vệ

Quốc gia: Tajikistan

16/09/1998

Jurabaev Zoir
6

Tiền vệ

16/09/1998

Davronov, Nuriddin
8

Quốc gia:

30/11/-0001

Davronov, Nuriddin
8
Dzhalilov Alisher
10

Tiền vệ

Quốc gia: Tajikistan

29/08/1993

Dzhalilov Alisher
10

Tiền vệ

29/08/1993

Rahimov, Hasan Muhammadjoni
11

Tiền vệ

Quốc gia: Tajikistan

15/10/1998

Rahimov, Hasan Muhammadjoni
11

Tiền vệ

15/10/1998

Rahimov, Muhammadjon
11

Tiền vệ

Quốc gia: Tajikistan

15/10/1998

Rahimov, Muhammadjon
11

Tiền vệ

15/10/1998

Babadzhanov, Nozim
13

Tiền vệ

Quốc gia: Tajikistan

07/08/1995

Babadzhanov, Nozim
13

Tiền vệ

07/08/1995

Boboev, Sheriddin
14

Tiền đạo

Quốc gia: Tajikistan

21/04/1999

Boboev, Sheriddin
14

Tiền đạo

21/04/1999

Panshanbe, Ehsoni
17

Tiền vệ

Quốc gia: Tajikistan

12/05/1999

Panshanbe, Ehsoni
17

Tiền vệ

12/05/1999

Nazarov, Akhtam
19

Hậu vệ

Quốc gia: Tajikistan

29/09/1992

Nazarov, Akhtam
19

Hậu vệ

29/09/1992

Juraboev, Amirbek
20

Tiền vệ

Quốc gia: Tajikistan

13/04/1996

Juraboev, Amirbek
20

Tiền vệ

13/04/1996

Dzhalilov, Romish
21

Tiền vệ

Quốc gia: Tajikistan

21/11/1995

Dzhalilov, Romish
21

Tiền vệ

21/11/1995

Larin, Oleksiy
21

Hậu vệ

Quốc gia: Ukraine

04/06/1994

Larin, Oleksiy
21

Hậu vệ

04/06/1994

Stosic, Nikola
22

Thủ môn

Quốc gia: Serbia

15/03/1994

Stosic, Nikola
22

Thủ môn

15/03/1994

Samiev, Shahrom
23

Tiền đạo

Quốc gia: Tajikistan

08/02/2001

Samiev, Shahrom
23

Tiền đạo

08/02/2001

Sharipov, Alisher
27

Hậu vệ

Quốc gia: Tajikistan

22/04/1994

Sharipov, Alisher
27

Hậu vệ

22/04/1994

Babaev, Kurbonali
35

Thủ môn

Quốc gia: Tajikistan

03/08/1987

Babaev, Kurbonali
35

Thủ môn

03/08/1987

Sulaymonov, Mehvar
35

Thủ môn

Quốc gia: Tajikistan

29/10/2000

Sulaymonov, Mehvar
35

Thủ môn

29/10/2000

Khayriev, Behrouz
36

Thủ môn

Quốc gia: Tajikistan

01/05/1998

Khayriev, Behrouz
36

Thủ môn

01/05/1998

Sulaymonov Shakhrom
70

Tiền đạo

Quốc gia: Tajikistan

27/06/1997

Sulaymonov Shakhrom
70

Tiền đạo

27/06/1997