fk buducnost podgorica

Podgorica - Montenegro

Quốc tịch : Montenegro | Sân nhà: Podgorica City Stadium | Sức chứa: 17,000

Logo FK BUDUCNOST PODGORICA

HUẤN LUYỆN VIÊN

Brnovic, Branko

CẦU THỦ

1

Dragojevic, Milos

Vị trí: Thủ môn

Filipovic, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

3

Correia, Dominique

Vị trí: Hậu vệ

Pesukic, Perisa

Vị trí: Hậu vệ

4

Vukcevic, Petar

Vị trí: Tiền vệ

6

Roganovic, Bojan

Vị trí: Hậu vệ

7

Bozovic, Drasko

Vị trí: Tiền vệ

8

Mirkovic, Luka

Vị trí: Tiền vệ

9

Perovic, Mihailo

Vị trí: Tiền đạo

10

Ivanovic, Igor

Vị trí: Tiền đạo

11

Tucevic, Ilija

Vị trí: Hậu vệ

13

Obradovic, Ognjen

Vị trí: Hậu vệ

21

Mijatovic, Milan

Vị trí: Thủ môn

Boljevic, Dejan

Vị trí: Hậu vệ

20

Mijic, Milos

Vị trí: Tiền vệ

22

Delic, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

Raickovic, Milos

Vị trí: Tiền vệ

25

Raicevic, Milivoje

Vị trí: Tiền đạo

29

Terzic, Vasilije

Vị trí: Tiền vệ

Zarubica, Dejan

Vị trí: Tiền vệ

14

Aleksandar Vujacic

Vị trí: Tiền đạo

15

Damjanovic, Slavko

Vị trí: Hậu vệ

17

Bakic, Dusan

Vị trí: Tiền vệ

24

Milic, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

Krkotic, Milos

Vị trí: Tiền vệ

Stoiljkovic, Dusan

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Brnovic, Branko

CẦU THỦ

1

Dragojevic, Milos

Vị trí: Thủ môn

Filipovic, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

3

Correia, Dominique

Vị trí: Hậu vệ

Pesukic, Perisa

Vị trí: Hậu vệ

4

Vukcevic, Petar

Vị trí: Tiền vệ

6

Roganovic, Bojan

Vị trí: Hậu vệ

7

Bozovic, Drasko

Vị trí: Tiền vệ

8

Mirkovic, Luka

Vị trí: Tiền vệ

9

Perovic, Mihailo

Vị trí: Tiền đạo

10

Ivanovic, Igor

Vị trí: Tiền đạo

11

Tucevic, Ilija

Vị trí: Hậu vệ

13

Obradovic, Ognjen

Vị trí: Hậu vệ

21

Mijatovic, Milan

Vị trí: Thủ môn

Boljevic, Dejan

Vị trí: Hậu vệ

20

Mijic, Milos

Vị trí: Tiền vệ

22

Delic, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

Raickovic, Milos

Vị trí: Tiền vệ

25

Raicevic, Milivoje

Vị trí: Tiền đạo

29

Terzic, Vasilije

Vị trí: Tiền vệ

Zarubica, Dejan

Vị trí: Tiền vệ

14

Aleksandar Vujacic

Vị trí: Tiền đạo

15

Damjanovic, Slavko

Vị trí: Hậu vệ

17

Bakic, Dusan

Vị trí: Tiền vệ

24

Milic, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

Krkotic, Milos

Vị trí: Tiền vệ

Stoiljkovic, Dusan

Vị trí: Tiền đạo

Huấn luyện viên

Brnovic, Branko

Quốc gia: Montenegro

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Montenegro

03/02/1989

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

21/06/1994

3

Hậu vệ

Quốc gia: Senegal

04/09/1992

Hậu vệ

Quốc gia: Montenegro

07/12/1997

4

Tiền vệ

Quốc gia: Montenegro

02/03/2001

6

Hậu vệ

Quốc gia: Montenegro

28/09/2000

7

Tiền vệ

Quốc gia: Montenegro

30/06/1988

8

Tiền vệ

Quốc gia: Montenegro

01/11/1990

9

Tiền đạo

Quốc gia: Montenegro

23/01/1997

10

Tiền đạo

Quốc gia: Montenegro

09/09/1990

11

Hậu vệ

Quốc gia: Montenegro

18/10/1995

13

Hậu vệ

Quốc gia: Montenegro

15/03/2000

21

Thủ môn

Quốc gia: Montenegro

26/07/1987

Hậu vệ

Quốc gia: Montenegro

30/05/1990

20

Tiền vệ

Quốc gia: Serbia

22/11/1989

22

Tiền vệ

Quốc gia: Montenegro

15/02/1986

Tiền vệ

Quốc gia: Montenegro

02/12/1993

25

Tiền đạo

Quốc gia: Montenegro

21/07/1993

29

Tiền vệ

Quốc gia: Montenegro

12/05/1999

Tiền vệ

Quốc gia: Montenegro

11/04/1993

14

Tiền đạo

Quốc gia: Montenegro

19/03/1990

15

Hậu vệ

Quốc gia: Montenegro

02/11/1992

17

Tiền vệ

Quốc gia: Montenegro

23/02/1999

24

Hậu vệ

Quốc gia: Montenegro

06/07/2000

Tiền vệ

Quốc gia: Montenegro

29/09/1987

Tiền đạo

Quốc gia: Slovenia

14/10/1998

728x90
130x300
130x300