fk buducnost podgorica

Podgorica - Montenegro

Quốc tịch : Montenegro | Sân nhà: Podgorica City Stadium | Sức chứa: 17,000

Logo FK BUDUCNOST PODGORICA

HUẤN LUYỆN VIÊN

Brnovic, Branko

CẦU THỦ

1

Dragojevic, Milos

Vị trí: Thủ môn

Filipovic, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

3

Correia, Dominique

Vị trí: Hậu vệ

Pesukic, Perisa

Vị trí: Hậu vệ

4

Vukcevic, Petar

Vị trí: Tiền vệ

6

Roganovic, Bojan

Vị trí: Hậu vệ

7

Bozovic, Drasko

Vị trí: Tiền vệ

8

Mirkovic, Luka

Vị trí: Tiền vệ

9

Perovic, Mihailo

Vị trí: Tiền đạo

10

Ivanovic, Igor

Vị trí: Tiền đạo

11

Tucevic, Ilija

Vị trí: Hậu vệ

13

Obradovic, Ognjen

Vị trí: Hậu vệ

21

Mijatovic, Milan

Vị trí: Thủ môn

Boljevic, Dejan

Vị trí: Hậu vệ

20

Mijic, Milos

Vị trí: Tiền vệ

22

Delic, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

Raickovic, Milos

Vị trí: Tiền vệ

25

Raicevic, Milivoje

Vị trí: Tiền đạo

29

Terzic, Vasilije

Vị trí: Tiền vệ

Zarubica, Dejan

Vị trí: Tiền vệ

14

Aleksandar Vujacic

Vị trí: Tiền đạo

15

Damjanovic, Slavko

Vị trí: Hậu vệ

17

Bakic, Dusan

Vị trí: Tiền vệ

24

Milic, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

Krkotic, Milos

Vị trí: Tiền vệ

Stoiljkovic, Dusan

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Brnovic, Branko

CẦU THỦ

1

Dragojevic, Milos

Vị trí: Thủ môn

Filipovic, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

3

Correia, Dominique

Vị trí: Hậu vệ

Pesukic, Perisa

Vị trí: Hậu vệ

4

Vukcevic, Petar

Vị trí: Tiền vệ

6

Roganovic, Bojan

Vị trí: Hậu vệ

7

Bozovic, Drasko

Vị trí: Tiền vệ

8

Mirkovic, Luka

Vị trí: Tiền vệ

9

Perovic, Mihailo

Vị trí: Tiền đạo

10

Ivanovic, Igor

Vị trí: Tiền đạo

11

Tucevic, Ilija

Vị trí: Hậu vệ

13

Obradovic, Ognjen

Vị trí: Hậu vệ

21

Mijatovic, Milan

Vị trí: Thủ môn

Boljevic, Dejan

Vị trí: Hậu vệ

20

Mijic, Milos

Vị trí: Tiền vệ

22

Delic, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

Raickovic, Milos

Vị trí: Tiền vệ

25

Raicevic, Milivoje

Vị trí: Tiền đạo

29

Terzic, Vasilije

Vị trí: Tiền vệ

Zarubica, Dejan

Vị trí: Tiền vệ

14

Aleksandar Vujacic

Vị trí: Tiền đạo

15

Damjanovic, Slavko

Vị trí: Hậu vệ

17

Bakic, Dusan

Vị trí: Tiền vệ

24

Milic, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

Krkotic, Milos

Vị trí: Tiền vệ

Stoiljkovic, Dusan

Vị trí: Tiền đạo