fk buducnost

Podgorica - Montenegro

Quốc tịch : Montenegro | Sân nhà: Podgorica City Stadium | Sức chứa: 17,000

FK Buducnost

HUẤN LUYỆN VIÊN

Milinkovic, Mladen
Milinkovic, Mladen

CẦU THỦ

Dragojevic, Milos
1

Dragojevic, Milos

Vị trí: Thủ môn

Basic, Igor

Basic, Igor

Vị trí: Hậu vệ

Osmanovic, Abdel
2

Osmanovic, Abdel

Vị trí: Hậu vệ

Mijovic, Lazar
3

Mijovic, Lazar

Vị trí: Tiền đạo

Vukcevic, Petar
4

Vukcevic, Petar

Vị trí: Tiền vệ

Mrvaljevic, Marko
5

Mrvaljevic, Marko

Vị trí: Tiền đạo

Roganovic, Bojan
6

Roganovic, Bojan

Vị trí: Hậu vệ

Bozovic, Drasko
7

Bozovic, Drasko

Vị trí: Tiền vệ

Mirkovic, Luka
8

Mirkovic, Luka

Vị trí: Tiền vệ

Perovic, Mihailo
9

Perovic, Mihailo

Vị trí: Tiền đạo

Ivanovic, Igor
10

Ivanovic, Igor

Vị trí: Tiền đạo

Strikovic, Vuk
11

Strikovic, Vuk

Vị trí: Tiền đạo

Baltic, Lazar
13

Baltic, Lazar

Vị trí: Thủ môn

Vujacic, Aleksandar
14

Vujacic, Aleksandar

Vị trí: Tiền đạo

Damjanovic, Slavko
15

Damjanovic, Slavko

Vị trí: Hậu vệ

Bakic, Dusan
17

Bakic, Dusan

Vị trí: Tiền đạo

Grbic, Petar
18

Grbic, Petar

Vị trí: Tiền đạo

Raickovic, Milos
19

Raickovic, Milos

Vị trí: Tiền vệ

Mijic, Milos
20

Mijic, Milos

Vị trí: Tiền vệ

Vucic, Milos
22

Vucic, Milos

Vị trí: Hậu vệ

Boljevic, Dejan
23

Boljevic, Dejan

Vị trí: Hậu vệ

Milic, Stefan
24

Milic, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

Radovic, Vuk
27

Radovic, Vuk

Vị trí: Thủ môn

Terzic, Vasilije
29

Terzic, Vasilije

Vị trí: Tiền vệ

Stoiljkovic, Dusan
30

Stoiljkovic, Dusan

Vị trí: Tiền đạo

Bojovic, Ivan
77

Bojovic, Ivan

Vị trí: Tiền đạo

Djuric, Nikola
80

Djuric, Nikola

Vị trí: Hậu vệ

Zarubica, Dejan
99

Zarubica, Dejan

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Milinkovic, Mladen
Milinkovic, Mladen

CẦU THỦ

Dragojevic, Milos
1

Dragojevic, Milos

Vị trí: Thủ môn

Basic, Igor

Basic, Igor

Vị trí: Hậu vệ

Osmanovic, Abdel
2

Osmanovic, Abdel

Vị trí: Hậu vệ

Mijovic, Lazar
3

Mijovic, Lazar

Vị trí: Tiền đạo

Vukcevic, Petar
4

Vukcevic, Petar

Vị trí: Tiền vệ

Mrvaljevic, Marko
5

Mrvaljevic, Marko

Vị trí: Tiền đạo

Roganovic, Bojan
6

Roganovic, Bojan

Vị trí: Hậu vệ

Bozovic, Drasko
7

Bozovic, Drasko

Vị trí: Tiền vệ

Mirkovic, Luka
8

Mirkovic, Luka

Vị trí: Tiền vệ

Perovic, Mihailo
9

Perovic, Mihailo

Vị trí: Tiền đạo

Ivanovic, Igor
10

Ivanovic, Igor

Vị trí: Tiền đạo

Strikovic, Vuk
11

Strikovic, Vuk

Vị trí: Tiền đạo

Baltic, Lazar
13

Baltic, Lazar

Vị trí: Thủ môn

Vujacic, Aleksandar
14

Vujacic, Aleksandar

Vị trí: Tiền đạo

Damjanovic, Slavko
15

Damjanovic, Slavko

Vị trí: Hậu vệ

Bakic, Dusan
17

Bakic, Dusan

Vị trí: Tiền đạo

Grbic, Petar
18

Grbic, Petar

Vị trí: Tiền đạo

Raickovic, Milos
19

Raickovic, Milos

Vị trí: Tiền vệ

Mijic, Milos
20

Mijic, Milos

Vị trí: Tiền vệ

Vucic, Milos
22

Vucic, Milos

Vị trí: Hậu vệ

Boljevic, Dejan
23

Boljevic, Dejan

Vị trí: Hậu vệ

Milic, Stefan
24

Milic, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

Radovic, Vuk
27

Radovic, Vuk

Vị trí: Thủ môn

Terzic, Vasilije
29

Terzic, Vasilije

Vị trí: Tiền vệ

Stoiljkovic, Dusan
30

Stoiljkovic, Dusan

Vị trí: Tiền đạo

Bojovic, Ivan
77

Bojovic, Ivan

Vị trí: Tiền đạo

Djuric, Nikola
80

Djuric, Nikola

Vị trí: Hậu vệ

Zarubica, Dejan
99

Zarubica, Dejan

Vị trí: Tiền vệ