ferencvarosi tc

Budapest - Hungary

Quốc tịch : Hungary | Sân nhà: Groupama Arena | Sức chứa: 23,700

Ferencvarosi TC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Rebrov, Sergey
Rebrov, Sergey

CẦU THỦ

Szecsi, Gergo
1

Szecsi, Gergo

Vị trí: Thủ môn

Frimpong, Abraham
5

Frimpong, Abraham

Vị trí: Hậu vệ

Ignatenko, Danylo
7

Ignatenko, Danylo

Vị trí: Tiền vệ

Lovrencsics, Gergo
8

Lovrencsics, Gergo

Vị trí: Tiền vệ

Nguen, Tokmac Chol
10

Nguen, Tokmac Chol

Vị trí: Tiền vệ

Zubkov, Oleksandr
11

Zubkov, Oleksandr

Vị trí: Tiền vệ

Kharatin, Igor
14

Kharatin, Igor

Vị trí: Tiền vệ

Leandro
16

Leandro

Vị trí: Hậu vệ

Civic, Eldar
17

Civic, Eldar

Vị trí: Hậu vệ

Siger, David
18

Siger, David

Vị trí: Tiền vệ

Signevich, Nikolai
20

Signevich, Nikolai

Vị trí: Tiền đạo

Botka, Endre
21

Botka, Endre

Vị trí: Hậu vệ

Otigba, Kenny
22

Otigba, Kenny

Vị trí: Hậu vệ

Bole, Lukacs
23

Bole, Lukacs

Vị trí: Tiền đạo

Blazic, Miha
25

Blazic, Miha

Vị trí: Hậu vệ

Heister, Marcel
26

Heister, Marcel

Vị trí: Hậu vệ

Wilmots, Marten
29

Wilmots, Marten

Vị trí: Tiền vệ

Dvali, Lasha
33

Dvali, Lasha

Vị trí: Hậu vệ

Priskin, Tamas
50

Priskin, Tamas

Vị trí: Tiền đạo

Csonka, Andras
51

Csonka, Andras

Vị trí: Tiền vệ

Zoltan, Csontos Dominik
53

Zoltan, Csontos Dominik

Vị trí: Tiền vệ

Boli, Franck
70

Boli, Franck

Vị trí: Tiền đạo

Szereto, Krisztofer
77

Szereto, Krisztofer

Vị trí: Tiền đạo

Barbosa, Isael
88

Barbosa, Isael

Vị trí: Tiền vệ

Dibusz, Denes
90

Dibusz, Denes

Vị trí: Thủ môn

Skvarka, Michal
92

Skvarka, Michal

Vị trí: Tiền vệ

Varga, Roland
97

Varga, Roland

Vị trí: Tiền đạo

Grof, David Attila
99

Grof, David Attila

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Rebrov, Sergey
Rebrov, Sergey

CẦU THỦ

Szecsi, Gergo
1

Szecsi, Gergo

Vị trí: Thủ môn

Frimpong, Abraham
5

Frimpong, Abraham

Vị trí: Hậu vệ

Ignatenko, Danylo
7

Ignatenko, Danylo

Vị trí: Tiền vệ

Lovrencsics, Gergo
8

Lovrencsics, Gergo

Vị trí: Tiền vệ

Nguen, Tokmac Chol
10

Nguen, Tokmac Chol

Vị trí: Tiền vệ

Zubkov, Oleksandr
11

Zubkov, Oleksandr

Vị trí: Tiền vệ

Kharatin, Igor
14

Kharatin, Igor

Vị trí: Tiền vệ

Leandro
16

Leandro

Vị trí: Hậu vệ

Civic, Eldar
17

Civic, Eldar

Vị trí: Hậu vệ

Siger, David
18

Siger, David

Vị trí: Tiền vệ

Signevich, Nikolai
20

Signevich, Nikolai

Vị trí: Tiền đạo

Botka, Endre
21

Botka, Endre

Vị trí: Hậu vệ

Otigba, Kenny
22

Otigba, Kenny

Vị trí: Hậu vệ

Bole, Lukacs
23

Bole, Lukacs

Vị trí: Tiền đạo

Blazic, Miha
25

Blazic, Miha

Vị trí: Hậu vệ

Heister, Marcel
26

Heister, Marcel

Vị trí: Hậu vệ

Wilmots, Marten
29

Wilmots, Marten

Vị trí: Tiền vệ

Dvali, Lasha
33

Dvali, Lasha

Vị trí: Hậu vệ

Priskin, Tamas
50

Priskin, Tamas

Vị trí: Tiền đạo

Csonka, Andras
51

Csonka, Andras

Vị trí: Tiền vệ

Zoltan, Csontos Dominik
53

Zoltan, Csontos Dominik

Vị trí: Tiền vệ

Boli, Franck
70

Boli, Franck

Vị trí: Tiền đạo

Szereto, Krisztofer
77

Szereto, Krisztofer

Vị trí: Tiền đạo

Barbosa, Isael
88

Barbosa, Isael

Vị trí: Tiền vệ

Dibusz, Denes
90

Dibusz, Denes

Vị trí: Thủ môn

Skvarka, Michal
92

Skvarka, Michal

Vị trí: Tiền vệ

Varga, Roland
97

Varga, Roland

Vị trí: Tiền đạo

Grof, David Attila
99

Grof, David Attila

Vị trí: Thủ môn