ferencvarosi tc

Budapest - Hungary

Quốc tịch : Hungary | Sân nhà: Groupama Arena | Sức chứa: 23,700

FERENCVAROSI TC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Rebrov, Sergey
Rebrov, Sergey

CẦU THỦ

Grof, David Attila

Grof, David Attila

Vị trí: Thủ môn

Takacs, Zsombor
3

Takacs, Zsombor

Vị trí: Hậu vệ

Civic, Eldar

Civic, Eldar

Vị trí: Hậu vệ

Spirovski, Stefan
4

Spirovski, Stefan

Vị trí: Tiền vệ

Silye, Erik
4

Silye, Erik

Vị trí: Tiền vệ

Frimpong, Abraham
5

Frimpong, Abraham

Vị trí: Hậu vệ

Ignatenko, Danilo
7

Ignatenko, Danilo

Vị trí: Tiền vệ

Lovrencsics, Gergo
8

Lovrencsics, Gergo

Vị trí: Tiền vệ

Lanzafame, Davide
10

Lanzafame, Davide

Vị trí: Tiền đạo

Zubkov, Oleksandr
11

Zubkov, Oleksandr

Vị trí: Tiền vệ

Bode, Daniel
13

Bode, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

Ihor Kharatin
14

Ihor Kharatin

Vị trí: Tiền vệ

Leandro
16

Leandro

Vị trí: Hậu vệ

Siger, David
18

Siger, David

Vị trí: Tiền vệ

Julian Koch
19

Julian Koch

Vị trí: Tiền vệ

Sihnevich, Mikalai
20

Sihnevich, Mikalai

Vị trí: Tiền đạo

Nikolai Signevich
20

Nikolai Signevich

Vị trí: Tiền đạo

Botka, Endre
21

Botka, Endre

Vị trí: Hậu vệ

Kenneth Otigba
22

Kenneth Otigba

Vị trí: Hậu vệ

Bole, Lukacs
23

Bole, Lukacs

Vị trí: Tiền đạo

Blazic, Miha
25

Blazic, Miha

Vị trí: Hậu vệ

Heister, Marcel
26

Heister, Marcel

Vị trí: Hậu vệ

Novak, Zsombor
30

Novak, Zsombor

Vị trí: Tiền đạo

Rui Pedro
30

Rui Pedro

Vị trí: Tiền vệ

Holczer, Adam
31

Holczer, Adam

Vị trí: Thủ môn

Lasha Dvali
33

Lasha Dvali

Vị trí: Hậu vệ

Varga, Adam
42

Varga, Adam

Vị trí: Thủ môn

Priskin, Tamas
50

Priskin, Tamas

Vị trí: Tiền đạo

Csonka, Andras
51

Csonka, Andras

Vị trí: Tiền vệ

Konczey, Mark
57

Konczey, Mark

Vị trí: Hậu vệ

Lakatos, Istvan
67

Lakatos, Istvan

Vị trí: Tiền đạo

Szereto, Krisztofer
77

Szereto, Krisztofer

Vị trí: Tiền đạo

Isael
88

Isael

Vị trí: Tiền vệ

Dibusz, Denes
90

Dibusz, Denes

Vị trí: Thủ môn

Skvarka, Michal
92

Skvarka, Michal

Vị trí: Tiền vệ

Nguen, Tokmac Chol
93

Nguen, Tokmac Chol

Vị trí: Tiền vệ

Varga, Roland
97

Varga, Roland

Vị trí: Tiền đạo

Valencsik, David
98

Valencsik, David

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Rebrov, Sergey
Rebrov, Sergey

CẦU THỦ

Grof, David Attila

Grof, David Attila

Vị trí: Thủ môn

Takacs, Zsombor
3

Takacs, Zsombor

Vị trí: Hậu vệ

Civic, Eldar

Civic, Eldar

Vị trí: Hậu vệ

Spirovski, Stefan
4

Spirovski, Stefan

Vị trí: Tiền vệ

Silye, Erik
4

Silye, Erik

Vị trí: Tiền vệ

Frimpong, Abraham
5

Frimpong, Abraham

Vị trí: Hậu vệ

Ignatenko, Danilo
7

Ignatenko, Danilo

Vị trí: Tiền vệ

Lovrencsics, Gergo
8

Lovrencsics, Gergo

Vị trí: Tiền vệ

Lanzafame, Davide
10

Lanzafame, Davide

Vị trí: Tiền đạo

Zubkov, Oleksandr
11

Zubkov, Oleksandr

Vị trí: Tiền vệ

Bode, Daniel
13

Bode, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

Ihor Kharatin
14

Ihor Kharatin

Vị trí: Tiền vệ

Leandro
16

Leandro

Vị trí: Hậu vệ

Siger, David
18

Siger, David

Vị trí: Tiền vệ

Julian Koch
19

Julian Koch

Vị trí: Tiền vệ

Sihnevich, Mikalai
20

Sihnevich, Mikalai

Vị trí: Tiền đạo

Nikolai Signevich
20

Nikolai Signevich

Vị trí: Tiền đạo

Botka, Endre
21

Botka, Endre

Vị trí: Hậu vệ

Kenneth Otigba
22

Kenneth Otigba

Vị trí: Hậu vệ

Bole, Lukacs
23

Bole, Lukacs

Vị trí: Tiền đạo

Blazic, Miha
25

Blazic, Miha

Vị trí: Hậu vệ

Heister, Marcel
26

Heister, Marcel

Vị trí: Hậu vệ

Novak, Zsombor
30

Novak, Zsombor

Vị trí: Tiền đạo

Rui Pedro
30

Rui Pedro

Vị trí: Tiền vệ

Holczer, Adam
31

Holczer, Adam

Vị trí: Thủ môn

Lasha Dvali
33

Lasha Dvali

Vị trí: Hậu vệ

Varga, Adam
42

Varga, Adam

Vị trí: Thủ môn

Priskin, Tamas
50

Priskin, Tamas

Vị trí: Tiền đạo

Csonka, Andras
51

Csonka, Andras

Vị trí: Tiền vệ

Konczey, Mark
57

Konczey, Mark

Vị trí: Hậu vệ

Lakatos, Istvan
67

Lakatos, Istvan

Vị trí: Tiền đạo

Szereto, Krisztofer
77

Szereto, Krisztofer

Vị trí: Tiền đạo

Isael
88

Isael

Vị trí: Tiền vệ

Dibusz, Denes
90

Dibusz, Denes

Vị trí: Thủ môn

Skvarka, Michal
92

Skvarka, Michal

Vị trí: Tiền vệ

Nguen, Tokmac Chol
93

Nguen, Tokmac Chol

Vị trí: Tiền vệ

Varga, Roland
97

Varga, Roland

Vị trí: Tiền đạo

Valencsik, David
98

Valencsik, David

Vị trí: Hậu vệ