FC Villefranche-Beaujolais

Quốc tịch : Pháp | Sân nhà: Stade Armand Chouffet | Sức chứa: 3,200

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Bugnet, Jeffrey

Bugnet, Jeffrey

Vị trí: Hậu vệ

Fischer, Mathias

Fischer, Mathias

Vị trí: Hậu vệ

Ratignier, Louis

Ratignier, Louis

Vị trí: Tiền vệ

Garcia, Antoine
1

Garcia, Antoine

Vị trí: Thủ môn

Ly, Akhibou
2

Ly, Akhibou

Vị trí: Hậu vệ

Martin, Kevin
3

Martin, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

Abenzoar, Loic
4

Abenzoar, Loic

Vị trí: Hậu vệ

Dinaj, Gent
7

Dinaj, Gent

Vị trí: Tiền đạo

Jasse, Maxime
8

Jasse, Maxime

Vị trí: Hậu vệ

De Oliveira, Denilson
8

De Oliveira, Denilson

Vị trí: Hậu vệ

Dadoune, Ottman
9

Dadoune, Ottman

Vị trí: Tiền đạo

Blanc, Maxime
10

Blanc, Maxime

Vị trí: Tiền vệ

N'Diaye, Mamadou
11

N'Diaye, Mamadou

Vị trí: Hậu vệ

Agounon, Brandon
12

Agounon, Brandon

Vị trí: Hậu vệ

Taufflieb, Timothee
13

Taufflieb, Timothee

Vị trí: Tiền đạo

Benedick, Yann
14

Benedick, Yann

Vị trí: Tiền đạo

Caruso, Lucas
16

Caruso, Lucas

Vị trí: Thủ môn

Cabaton, Clement
18

Cabaton, Clement

Vị trí: Hậu vệ

Sergio, Remi
20

Sergio, Remi

Vị trí: Tiền vệ

Dutournier, Charly
21

Dutournier, Charly

Vị trí: Tiền đạo

Renaut, Kevin
23

Renaut, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

Guilavogui, Mohamed
24

Guilavogui, Mohamed

Vị trí: Tiền đạo

Belkorchia, Sami
25

Belkorchia, Sami

Vị trí: Hậu vệ

Robinet, Thomas
26

Robinet, Thomas

Vị trí: Tiền đạo

Labhiri, Mohamed
27

Labhiri, Mohamed

Vị trí: Tiền vệ

Ertel, Pierre
28

Ertel, Pierre

Vị trí: Hậu vệ

Sauvage, Alexis
30

Sauvage, Alexis

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Bugnet, Jeffrey
0

Bugnet, Jeffrey

Vị trí: Hậu vệ

Fischer, Mathias
0

Fischer, Mathias

Vị trí: Hậu vệ

Ratignier, Louis
0

Ratignier, Louis

Vị trí: Tiền vệ

Garcia, Antoine
1

Garcia, Antoine

Vị trí: Thủ môn

Ly, Akhibou
2

Ly, Akhibou

Vị trí: Hậu vệ

Martin, Kevin
3

Martin, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

Abenzoar, Loic
4

Abenzoar, Loic

Vị trí: Hậu vệ

Dinaj, Gent
7

Dinaj, Gent

Vị trí: Tiền đạo

Jasse, Maxime
8

Jasse, Maxime

Vị trí: Hậu vệ

De Oliveira, Denilson
8

De Oliveira, Denilson

Vị trí: Hậu vệ

Dadoune, Ottman
9

Dadoune, Ottman

Vị trí: Tiền đạo

Blanc, Maxime
10

Blanc, Maxime

Vị trí: Tiền vệ

N'Diaye, Mamadou
11

N'Diaye, Mamadou

Vị trí: Hậu vệ

Agounon, Brandon
12

Agounon, Brandon

Vị trí: Hậu vệ

Taufflieb, Timothee
13

Taufflieb, Timothee

Vị trí: Tiền đạo

Benedick, Yann
14

Benedick, Yann

Vị trí: Tiền đạo

Caruso, Lucas
16

Caruso, Lucas

Vị trí: Thủ môn

Cabaton, Clement
18

Cabaton, Clement

Vị trí: Hậu vệ

Sergio, Remi
20

Sergio, Remi

Vị trí: Tiền vệ

Dutournier, Charly
21

Dutournier, Charly

Vị trí: Tiền đạo

Renaut, Kevin
23

Renaut, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

Guilavogui, Mohamed
24

Guilavogui, Mohamed

Vị trí: Tiền đạo

Belkorchia, Sami
25

Belkorchia, Sami

Vị trí: Hậu vệ

Robinet, Thomas
26

Robinet, Thomas

Vị trí: Tiền đạo

Labhiri, Mohamed
27

Labhiri, Mohamed

Vị trí: Tiền vệ

Ertel, Pierre
28

Ertel, Pierre

Vị trí: Hậu vệ

Sauvage, Alexis
30

Sauvage, Alexis

Vị trí: Thủ môn