fc vaduz

Vaduz - Thụy Sỹ

Quốc tịch : Thụy Sỹ | Sân nhà: Rheinpark Stadion | Sức chứa: 7,564

Logo FC Vaduz

HUẤN LUYỆN VIÊN

Frick, Mario

CẦU THỦ

1

Hirzel, Andreas

Vị trí: Thủ môn

2

Vitija, Sadik

Vị trí: Hậu vệ

3

Mikus, Manuel

Vị trí: Hậu vệ

5

Sulungoz, Berkay

Vị trí: Hậu vệ

7

Drazan, Christopher

Vị trí: Tiền vệ

9

Babic, Boris

Vị trí: Tiền đạo

10

Mohamed Coulibaly

Vị trí: Tiền đạo

11

Tadic, Igor

Vị trí: Tiền đạo

12

Antoniazzi, Gianni

Vị trí: Hậu vệ

13

Puljic, Tomislav

Vị trí: Hậu vệ

14

Milan Gajic

Vị trí: Tiền vệ

15

Ospelt, Justin

Vị trí: Thủ môn

16

Sele, Aron

Vị trí: Tiền vệ

17

Mathys, Marco

Vị trí: Tiền vệ

18

Sutter, Manuel

Vị trí: Tiền đạo

19

Niederhausern, Nils Von

Vị trí: Hậu vệ

20

Jodel Dossou

Vị trí: Tiền đạo

21

Chevalley, Cedric

Vị trí: Tiền đạo

22

Benjamin Buchel

Vị trí: Thủ môn

23

Sandro Wieser

Vị trí: Tiền vệ

24

Maurice Brunner

Vị trí: Tiền vệ

25

Frick, Noah

Vị trí: Tiền vệ

26

Saglam, Ferhat

Vị trí: Tiền đạo

27

Muntwiler, Philipp

Vị trí: Tiền vệ

28

Prokopic, Boris

Vị trí: Tiền vệ

29

Buhler, Mario

Vị trí: Hậu vệ

30

Luchinger, Gabriel

Vị trí: Tiền vệ

33

Goppel, Maximilian

Vị trí: Hậu vệ

34

Popescu, Giovanny

Vị trí: Hậu vệ

44

Weber, David

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Frick, Mario

CẦU THỦ

1

Hirzel, Andreas

Vị trí: Thủ môn

2

Vitija, Sadik

Vị trí: Hậu vệ

3

Mikus, Manuel

Vị trí: Hậu vệ

5

Sulungoz, Berkay

Vị trí: Hậu vệ

7

Drazan, Christopher

Vị trí: Tiền vệ

9

Babic, Boris

Vị trí: Tiền đạo

10

Mohamed Coulibaly

Vị trí: Tiền đạo

11

Tadic, Igor

Vị trí: Tiền đạo

12

Antoniazzi, Gianni

Vị trí: Hậu vệ

13

Puljic, Tomislav

Vị trí: Hậu vệ

14

Milan Gajic

Vị trí: Tiền vệ

15

Ospelt, Justin

Vị trí: Thủ môn

16

Sele, Aron

Vị trí: Tiền vệ

17

Mathys, Marco

Vị trí: Tiền vệ

18

Sutter, Manuel

Vị trí: Tiền đạo

19

Niederhausern, Nils Von

Vị trí: Hậu vệ

20

Jodel Dossou

Vị trí: Tiền đạo

21

Chevalley, Cedric

Vị trí: Tiền đạo

22

Benjamin Buchel

Vị trí: Thủ môn

23

Sandro Wieser

Vị trí: Tiền vệ

24

Maurice Brunner

Vị trí: Tiền vệ

25

Frick, Noah

Vị trí: Tiền vệ

26

Saglam, Ferhat

Vị trí: Tiền đạo

27

Muntwiler, Philipp

Vị trí: Tiền vệ

28

Prokopic, Boris

Vị trí: Tiền vệ

29

Buhler, Mario

Vị trí: Hậu vệ

30

Luchinger, Gabriel

Vị trí: Tiền vệ

33

Goppel, Maximilian

Vị trí: Hậu vệ

34

Popescu, Giovanny

Vị trí: Hậu vệ

44

Weber, David

Vị trí: Thủ môn