fc vaduz

Vaduz - Thụy Sỹ

Quốc tịch : Thụy Sỹ | Sân nhà: Rheinpark Stadion | Sức chứa: 7,564

Logo FC Vaduz

HUẤN LUYỆN VIÊN

Frick, Mario

CẦU THỦ

1

Hirzel, Andreas

Vị trí: Thủ môn

2

Vitija, Sadik

Vị trí: Hậu vệ

3

Mikus, Manuel

Vị trí: Hậu vệ

5

Sulungoz, Berkay

Vị trí: Hậu vệ

7

Drazan, Christopher

Vị trí: Tiền vệ

8

Luchinger, Gabriel

Vị trí: Tiền vệ

9

Babic, Boris

Vị trí: Tiền đạo

10

Mohamed Coulibaly

Vị trí: Tiền đạo

11

Tadic, Igor

Vị trí: Tiền đạo

12

Antoniazzi, Gianni

Vị trí: Hậu vệ

13

Puljic, Tomislav

Vị trí: Hậu vệ

14

Milan Gajic

Vị trí: Tiền vệ

15

Ospelt, Justin

Vị trí: Thủ môn

16

Sele, Aron

Vị trí: Tiền vệ

17

Mathys, Marco

Vị trí: Tiền vệ

18

Sutter, Manuel

Vị trí: Tiền đạo

19

Niederhausern, Nils Von

Vị trí: Hậu vệ

20

Jodel Dossou

Vị trí: Tiền đạo

21

Chevalley, Cedric

Vị trí: Tiền đạo

22

Benjamin Buchel

Vị trí: Thủ môn

23

Sandro Wieser

Vị trí: Tiền vệ

24

Maurice Brunner

Vị trí: Tiền vệ

25

Frick, Noah

Vị trí: Tiền vệ

26

Saglam, Ferhat

Vị trí: Tiền đạo

27

Muntwiler, Philipp

Vị trí: Tiền vệ

28

Prokopic, Boris

Vị trí: Tiền vệ

29

Buhler, Mario

Vị trí: Hậu vệ

33

Goppel, Maximilian

Vị trí: Hậu vệ

34

Popescu, Giovanny

Vị trí: Hậu vệ

44

Weber, David

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Frick, Mario

CẦU THỦ

1

Hirzel, Andreas

Vị trí: Thủ môn

2

Vitija, Sadik

Vị trí: Hậu vệ

3

Mikus, Manuel

Vị trí: Hậu vệ

5

Sulungoz, Berkay

Vị trí: Hậu vệ

7

Drazan, Christopher

Vị trí: Tiền vệ

8

Luchinger, Gabriel

Vị trí: Tiền vệ

9

Babic, Boris

Vị trí: Tiền đạo

10

Mohamed Coulibaly

Vị trí: Tiền đạo

11

Tadic, Igor

Vị trí: Tiền đạo

12

Antoniazzi, Gianni

Vị trí: Hậu vệ

13

Puljic, Tomislav

Vị trí: Hậu vệ

14

Milan Gajic

Vị trí: Tiền vệ

15

Ospelt, Justin

Vị trí: Thủ môn

16

Sele, Aron

Vị trí: Tiền vệ

17

Mathys, Marco

Vị trí: Tiền vệ

18

Sutter, Manuel

Vị trí: Tiền đạo

19

Niederhausern, Nils Von

Vị trí: Hậu vệ

20

Jodel Dossou

Vị trí: Tiền đạo

21

Chevalley, Cedric

Vị trí: Tiền đạo

22

Benjamin Buchel

Vị trí: Thủ môn

23

Sandro Wieser

Vị trí: Tiền vệ

24

Maurice Brunner

Vị trí: Tiền vệ

25

Frick, Noah

Vị trí: Tiền vệ

26

Saglam, Ferhat

Vị trí: Tiền đạo

27

Muntwiler, Philipp

Vị trí: Tiền vệ

28

Prokopic, Boris

Vị trí: Tiền vệ

29

Buhler, Mario

Vị trí: Hậu vệ

33

Goppel, Maximilian

Vị trí: Hậu vệ

34

Popescu, Giovanny

Vị trí: Hậu vệ

44

Weber, David

Vị trí: Thủ môn

Kết quả thi đấu FC Vaduz

Huấn luyện viên

Frick, Mario

Quốc gia: Liechtenstein

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Thụy Sỹ

25/03/1993

2

Hậu vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

13/08/1998

3

Hậu vệ

Quốc gia: Liechtenstein

13/07/1999

5

Hậu vệ

Quốc gia: Thổ Nhĩ Kỳ

22/03/1996

7

Tiền vệ

Quốc gia: Áo

02/10/1990

8

Tiền vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

18/12/1992

9

Tiền đạo

Quốc gia: Thụy Sỹ

10/11/1997

10

Tiền đạo

Quốc gia: Senegal

07/08/1988

11

Tiền đạo

Quốc gia: Thụy Sỹ

04/07/1986

12

Hậu vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

05/09/1998

13

Hậu vệ

Quốc gia: Croatia

21/03/1983

14

Tiền vệ

Quốc gia: Serbia

17/11/1986

15

Thủ môn

Quốc gia: Liechtenstein

07/09/1999

16

Tiền vệ

Quốc gia: Liechtenstein

02/09/1996

17

Tiền vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

05/07/1987

18

Tiền đạo

Quốc gia: Áo

08/03/1991

19

Hậu vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

10/01/1996

20

Tiền đạo

Quốc gia: Benin

17/03/1992

21

Tiền đạo

Quốc gia: Thụy Sỹ

05/02/1999

22

Thủ môn

Quốc gia: Liechtenstein

04/07/1989

23

Tiền vệ

Quốc gia: Liechtenstein

03/02/1993

24

Tiền vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

29/01/1991

25

Tiền vệ

Quốc gia: Liechtenstein

26/10/2001

26

Tiền đạo

Quốc gia: Thụy Sỹ

10/10/2001

27

Tiền vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

25/02/1987

28

Tiền vệ

Quốc gia: Áo

29/03/1988

29

Hậu vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

05/01/1992

33

Hậu vệ

Quốc gia: Liechtenstein

31/08/1997

34

Hậu vệ

Quốc gia: Romani

03/07/2000

44

Thủ môn

Quốc gia: Thụy Sỹ

04/12/2001

728x90
130x300
130x300