fc tom tomsk

Tomsk - Nga

Quốc tịch : Nga | Sân nhà: Trud | Sức chứa: 10,000

FC Tom Tomsk

HUẤN LUYỆN VIÊN

Baskakov, Vasiliy
Baskakov, Vasiliy

CẦU THỦ

Vavilin, Denis
1

Vavilin, Denis

Vị trí: Thủ môn

Lisinkov, Aydar
2

Lisinkov, Aydar

Vị trí: Hậu vệ

Yediev, Ismail
3

Yediev, Ismail

Vị trí: Hậu vệ

Shumskikh, Aleksey
5

Shumskikh, Aleksey

Vị trí: Hậu vệ

Sasin, Dmitri
7

Sasin, Dmitri

Vị trí: Tiền đạo

Andreev, Ivan
8

Andreev, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

Bolshunov, Daniil
8

Bolshunov, Daniil

Vị trí: Tiền vệ

Zhitnev, Maksim
9

Zhitnev, Maksim

Vị trí: Tiền đạo

Kazankov, Maksim
10

Kazankov, Maksim

Vị trí: Tiền vệ

Tlupov, Islam
11

Tlupov, Islam

Vị trí: Tiền đạo

Leonov, Oleg
13

Leonov, Oleg

Vị trí:

Makurin, Anton
14

Makurin, Anton

Vị trí: Tiền vệ

Shalaev, Oleg
18

Shalaev, Oleg

Vị trí: Tiền vệ

Talalay, Denis
19

Talalay, Denis

Vị trí: Tiền vệ

Kireenko, Pavel
21

Kireenko, Pavel

Vị trí: Tiền đạo

Shurygin, Ilya
22

Shurygin, Ilya

Vị trí: Hậu vệ

Penchikov, Daniil
23

Penchikov, Daniil

Vị trí: Hậu vệ

Kakkoev, Nikita
24

Kakkoev, Nikita

Vị trí: Hậu vệ

Sakovich, Aleksandr
25

Sakovich, Aleksandr

Vị trí:

Manuylov, Roman
27

Manuylov, Roman

Vị trí: Hậu vệ

Gorbatyuk, Aleksandr
29

Gorbatyuk, Aleksandr

Vị trí: Hậu vệ

Siukaev, Arsen
30

Siukaev, Arsen

Vị trí: Thủ môn

Zapryagaev, Vasili
39

Zapryagaev, Vasili

Vị trí: Hậu vệ

Salnikov, Ivan
51

Salnikov, Ivan

Vị trí: Thủ môn

Zubchikin, Nikita
63

Zubchikin, Nikita

Vị trí: Thủ môn

Antukh, Maksim
70

Antukh, Maksim

Vị trí: Tiền vệ

Gasilin, Aleksei
77

Gasilin, Aleksei

Vị trí: Tiền đạo

Kalinskiy, Nikolay
78

Kalinskiy, Nikolay

Vị trí: Tiền vệ

Krapukhin, Stanislav
90

Krapukhin, Stanislav

Vị trí: Tiền đạo

Kalenkovich, Vitaliy
93

Kalenkovich, Vitaliy

Vị trí: Tiền vệ

Pletnev, Dmitri
98

Pletnev, Dmitri

Vị trí: Tiền vệ

Gvineysky, Nikita
98

Gvineysky, Nikita

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Baskakov, Vasiliy
Baskakov, Vasiliy

CẦU THỦ

Vavilin, Denis
1

Vavilin, Denis

Vị trí: Thủ môn

Lisinkov, Aydar
2

Lisinkov, Aydar

Vị trí: Hậu vệ

Yediev, Ismail
3

Yediev, Ismail

Vị trí: Hậu vệ

Shumskikh, Aleksey
5

Shumskikh, Aleksey

Vị trí: Hậu vệ

Sasin, Dmitri
7

Sasin, Dmitri

Vị trí: Tiền đạo

Andreev, Ivan
8

Andreev, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

Bolshunov, Daniil
8

Bolshunov, Daniil

Vị trí: Tiền vệ

Zhitnev, Maksim
9

Zhitnev, Maksim

Vị trí: Tiền đạo

Kazankov, Maksim
10

Kazankov, Maksim

Vị trí: Tiền vệ

Tlupov, Islam
11

Tlupov, Islam

Vị trí: Tiền đạo

Leonov, Oleg
13

Leonov, Oleg

Vị trí:

Makurin, Anton
14

Makurin, Anton

Vị trí: Tiền vệ

Shalaev, Oleg
18

Shalaev, Oleg

Vị trí: Tiền vệ

Talalay, Denis
19

Talalay, Denis

Vị trí: Tiền vệ

Kireenko, Pavel
21

Kireenko, Pavel

Vị trí: Tiền đạo

Shurygin, Ilya
22

Shurygin, Ilya

Vị trí: Hậu vệ

Penchikov, Daniil
23

Penchikov, Daniil

Vị trí: Hậu vệ

Kakkoev, Nikita
24

Kakkoev, Nikita

Vị trí: Hậu vệ

Sakovich, Aleksandr
25

Sakovich, Aleksandr

Vị trí:

Manuylov, Roman
27

Manuylov, Roman

Vị trí: Hậu vệ

Gorbatyuk, Aleksandr
29

Gorbatyuk, Aleksandr

Vị trí: Hậu vệ

Siukaev, Arsen
30

Siukaev, Arsen

Vị trí: Thủ môn

Zapryagaev, Vasili
39

Zapryagaev, Vasili

Vị trí: Hậu vệ

Salnikov, Ivan
51

Salnikov, Ivan

Vị trí: Thủ môn

Zubchikin, Nikita
63

Zubchikin, Nikita

Vị trí: Thủ môn

Antukh, Maksim
70

Antukh, Maksim

Vị trí: Tiền vệ

Gasilin, Aleksei
77

Gasilin, Aleksei

Vị trí: Tiền đạo

Kalinskiy, Nikolay
78

Kalinskiy, Nikolay

Vị trí: Tiền vệ

Krapukhin, Stanislav
90

Krapukhin, Stanislav

Vị trí: Tiền đạo

Kalenkovich, Vitaliy
93

Kalenkovich, Vitaliy

Vị trí: Tiền vệ

Pletnev, Dmitri
98

Pletnev, Dmitri

Vị trí: Tiền vệ

Gvineysky, Nikita
98

Gvineysky, Nikita

Vị trí: Tiền vệ