fc thun

Thun - Thụy Sỹ

Quốc tịch : Thụy Sỹ | Sân nhà: Stockhorn Arena | Sức chứa: 10,014

Logo FC Thun

HUẤN LUYỆN VIÊN

Schneider, Marc

CẦU THỦ

1

Faivre, Guillaume

Vị trí: Thủ môn

2

Wetz, Noel

Vị trí: Hậu vệ

4

Rodrigues, Miguel

Vị trí: Hậu vệ

6

Fatkic, Kenan

Vị trí: Tiền vệ

8

Karlen, Gregory

Vị trí: Tiền vệ

9

Sorgic, Dejan

Vị trí: Tiền đạo

10

Stillhart, Basil

Vị trí: Tiền vệ

11

Tosetti, Matteo

Vị trí: Tiền vệ

14

Gelmi, Roy

Vị trí: Hậu vệ

16

Moreno Costanzo

Vị trí: Tiền vệ

17

Hediger, Dennis

Vị trí: Tiền vệ

18

Ruberto, Francesco

Vị trí: Thủ môn

20

Kablan, Chris

Vị trí: Hậu vệ

21

Ferreira, Nelson

Vị trí: Tiền vệ

22

Ziswiler, Nino

Vị trí: Thủ môn

23

Righetti, Timo

Vị trí: Tiền vệ

24

Silva, Nuno

Vị trí: Tiền vệ

25

Bigler, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

31

Glarner, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

33

Spielmann, Marvin

Vị trí: Tiền vệ

34

Sutter, Nicola

Vị trí: Tiền vệ

35

Hunziker, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

36

Schwizer, Dominik

Vị trí: Tiền vệ

37

Salanovic, Dennis

Vị trí: Tiền đạo

39

Sven Joss

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Schneider, Marc

CẦU THỦ

1

Faivre, Guillaume

Vị trí: Thủ môn

2

Wetz, Noel

Vị trí: Hậu vệ

4

Rodrigues, Miguel

Vị trí: Hậu vệ

6

Fatkic, Kenan

Vị trí: Tiền vệ

8

Karlen, Gregory

Vị trí: Tiền vệ

9

Sorgic, Dejan

Vị trí: Tiền đạo

10

Stillhart, Basil

Vị trí: Tiền vệ

11

Tosetti, Matteo

Vị trí: Tiền vệ

14

Gelmi, Roy

Vị trí: Hậu vệ

16

Moreno Costanzo

Vị trí: Tiền vệ

17

Hediger, Dennis

Vị trí: Tiền vệ

18

Ruberto, Francesco

Vị trí: Thủ môn

20

Kablan, Chris

Vị trí: Hậu vệ

21

Ferreira, Nelson

Vị trí: Tiền vệ

22

Ziswiler, Nino

Vị trí: Thủ môn

23

Righetti, Timo

Vị trí: Tiền vệ

24

Silva, Nuno

Vị trí: Tiền vệ

25

Bigler, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

31

Glarner, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

33

Spielmann, Marvin

Vị trí: Tiền vệ

34

Sutter, Nicola

Vị trí: Tiền vệ

35

Hunziker, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

36

Schwizer, Dominik

Vị trí: Tiền vệ

37

Salanovic, Dennis

Vị trí: Tiền đạo

39

Sven Joss

Vị trí: Hậu vệ

Kết quả thi đấu FC Thun

Huấn luyện viên

Schneider, Marc

Quốc gia: Thụy Sỹ

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Thụy Sỹ

20/02/1987

2

Hậu vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

08/02/2001

4

Hậu vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

07/12/1996

6

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

20/08/1997

8

Tiền vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

30/01/1995

9

Tiền đạo

Quốc gia: Serbia

15/09/1989

10

Tiền vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

24/03/1994

11

Tiền vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

15/02/1992

14

Hậu vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

01/03/1995

16

Tiền vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

20/02/1988

17

Tiền vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

22/09/1986

18

Thủ môn

Quốc gia: Thụy Sỹ

19/03/1993

20

Hậu vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

30/11/1994

21

Tiền vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

26/05/1982

22

Thủ môn

Quốc gia: Thụy Sỹ

23/10/1999

23

Tiền vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

02/05/1998

24

Tiền vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

14/03/1994

25

Hậu vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

05/10/1992

31

Hậu vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

21/11/1987

33

Tiền vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

23/02/1996

34

Tiền vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

08/05/1995

35

Tiền đạo

Quốc gia: Thụy Sỹ

23/02/1996

36

Tiền vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

25/06/1996

37

Tiền đạo

Quốc gia: Liechtenstein

26/02/1996

39

Hậu vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

18/07/1994

728x90
130x300
130x300