fc tekstilshchik ivanovo

Ivanovo - Nga

Quốc tịch : Nga | Sân nhà: Tekstilshchik Stadium | Sức chứa: 0

FC Tekstilshchik Ivanovo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Boyarintsev, Denis
Boyarintsev, Denis

CẦU THỦ

Shuranov, Sergey

Shuranov, Sergey

Vị trí: Thủ môn

Smirnov, Aleksey
1

Smirnov, Aleksey

Vị trí: Thủ môn

Chibirov, Aleksandr
2

Chibirov, Aleksandr

Vị trí: Hậu vệ

Saraev, Kirill
3

Saraev, Kirill

Vị trí: Hậu vệ

Batov, Maksim
4

Batov, Maksim

Vị trí: Tiền vệ

Putilin, Roman
5

Putilin, Roman

Vị trí: Hậu vệ

Radchenko, Nikolay
6

Radchenko, Nikolay

Vị trí: Hậu vệ

Ermolaev, Ilja
6

Ermolaev, Ilja

Vị trí: Hậu vệ

Goryushkin, Aleksey
7

Goryushkin, Aleksey

Vị trí: Tiền vệ

Solodkov, Aleksandr
8

Solodkov, Aleksandr

Vị trí: Tiền vệ

Alekseev, Aleksandr
9

Alekseev, Aleksandr

Vị trí: Tiền đạo

Sidorov, Maksim
11

Sidorov, Maksim

Vị trí: Tiền vệ

Radchenko, Aleksandr
12

Radchenko, Aleksandr

Vị trí: Tiền đạo

Schanitsin, Aleksandr
13

Schanitsin, Aleksandr

Vị trí: Tiền vệ

Maksimov, Ivan
14

Maksimov, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

Tregulov, Damir
14

Tregulov, Damir

Vị trí: Tiền vệ

Gaydukov, Maksim
15

Gaydukov, Maksim

Vị trí: Tiền vệ

Zirikov, Ivan Mikhailovich
16

Zirikov, Ivan Mikhailovich

Vị trí: Thủ môn

Fomin, Denis
17

Fomin, Denis

Vị trí: Hậu vệ

Mukhametzyanov, Adil
18

Mukhametzyanov, Adil

Vị trí: Tiền vệ

Semashkin, Dmitri
18

Semashkin, Dmitri

Vị trí: Tiền vệ

Popov, Evgeni
19

Popov, Evgeni

Vị trí: Tiền đạo

Shilov, Dmitry
20

Shilov, Dmitry

Vị trí: Tiền vệ

Andreev, Evgeni
21

Andreev, Evgeni

Vị trí: Tiền vệ

Marichev, Evgeniy
22

Marichev, Evgeniy

Vị trí: Tiền vệ

Makushkin, Aleksey
23

Makushkin, Aleksey

Vị trí: Hậu vệ

Demin, Ilya
24

Demin, Ilya

Vị trí: Tiền vệ

Maslov, Aleksandr
32

Maslov, Aleksandr

Vị trí: Thủ môn

Sirotov, Vladislav

Sirotov, Vladislav

Vị trí: Tiền đạo

Shlenkin, Aleksandr
25

Shlenkin, Aleksandr

Vị trí: Tiền đạo

Yurchenko, Ilya
25

Yurchenko, Ilya

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Boyarintsev, Denis
Boyarintsev, Denis

CẦU THỦ

Shuranov, Sergey

Shuranov, Sergey

Vị trí: Thủ môn

Smirnov, Aleksey
1

Smirnov, Aleksey

Vị trí: Thủ môn

Chibirov, Aleksandr
2

Chibirov, Aleksandr

Vị trí: Hậu vệ

Saraev, Kirill
3

Saraev, Kirill

Vị trí: Hậu vệ

Batov, Maksim
4

Batov, Maksim

Vị trí: Tiền vệ

Putilin, Roman
5

Putilin, Roman

Vị trí: Hậu vệ

Radchenko, Nikolay
6

Radchenko, Nikolay

Vị trí: Hậu vệ

Ermolaev, Ilja
6

Ermolaev, Ilja

Vị trí: Hậu vệ

Goryushkin, Aleksey
7

Goryushkin, Aleksey

Vị trí: Tiền vệ

Solodkov, Aleksandr
8

Solodkov, Aleksandr

Vị trí: Tiền vệ

Alekseev, Aleksandr
9

Alekseev, Aleksandr

Vị trí: Tiền đạo

Sidorov, Maksim
11

Sidorov, Maksim

Vị trí: Tiền vệ

Radchenko, Aleksandr
12

Radchenko, Aleksandr

Vị trí: Tiền đạo

Schanitsin, Aleksandr
13

Schanitsin, Aleksandr

Vị trí: Tiền vệ

Maksimov, Ivan
14

Maksimov, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

Tregulov, Damir
14

Tregulov, Damir

Vị trí: Tiền vệ

Gaydukov, Maksim
15

Gaydukov, Maksim

Vị trí: Tiền vệ

Zirikov, Ivan Mikhailovich
16

Zirikov, Ivan Mikhailovich

Vị trí: Thủ môn

Fomin, Denis
17

Fomin, Denis

Vị trí: Hậu vệ

Mukhametzyanov, Adil
18

Mukhametzyanov, Adil

Vị trí: Tiền vệ

Semashkin, Dmitri
18

Semashkin, Dmitri

Vị trí: Tiền vệ

Popov, Evgeni
19

Popov, Evgeni

Vị trí: Tiền đạo

Shilov, Dmitry
20

Shilov, Dmitry

Vị trí: Tiền vệ

Andreev, Evgeni
21

Andreev, Evgeni

Vị trí: Tiền vệ

Marichev, Evgeniy
22

Marichev, Evgeniy

Vị trí: Tiền vệ

Makushkin, Aleksey
23

Makushkin, Aleksey

Vị trí: Hậu vệ

Demin, Ilya
24

Demin, Ilya

Vị trí: Tiền vệ

Maslov, Aleksandr
32

Maslov, Aleksandr

Vị trí: Thủ môn

Sirotov, Vladislav

Sirotov, Vladislav

Vị trí: Tiền đạo

Shlenkin, Aleksandr
25

Shlenkin, Aleksandr

Vị trí: Tiền đạo

Yurchenko, Ilya
25

Yurchenko, Ilya

Vị trí: Tiền đạo