FC Tambov

Quốc gia : Nga | Sân nhà: Spartak Stadium | Sức chứa: 8,000

FC Tambov

FC Tambov

Quốc gia : Nga | Sân nhà: Spartak Stadium | | Sức chứa: 8,000

FC Tambov

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Pervushin, Sergey

Quốc gia: Russia

Cầu thủ
Fedchuk Artem
0

Tiền đạo

Quốc gia: Russia

20/12/1994

Fedchuk Artem
0

Tiền đạo

20/12/1994

Chagrov Nikita
0

Thủ môn

Quốc gia: Russia

24/04/1995

Chagrov Nikita
0

Thủ môn

24/04/1995

Geloyan Iskhna
0

Tiền vệ

Quốc gia: Russia

31/08/1992

Geloyan Iskhna
0

Tiền vệ

31/08/1992

Rybin Aleksei
2

Hậu vệ

Quốc gia: Russia

26/01/1988

Rybin Aleksei
2

Hậu vệ

26/01/1988

Tetrashvili Guram
3

Hậu vệ

Quốc gia: Russia

02/08/1988

Tetrashvili Guram
3

Hậu vệ

02/08/1988

Shlyakov Evgeni
5

Hậu vệ

Quốc gia: Russia

30/08/1991

Shlyakov Evgeni
5

Hậu vệ

30/08/1991

Chernyshov Oleg
7

Tiền vệ

Quốc gia: Russia

23/12/1986

Chernyshov Oleg
7

Tiền vệ

23/12/1986

Kilin Anton
8

Tiền vệ

Quốc gia: Russia

14/11/1990

Kilin Anton
8

Tiền vệ

14/11/1990

Mamtov Khasan
9

Tiền đạo

Quốc gia: Russia

28/04/1984

Mamtov Khasan
9

Tiền đạo

28/04/1984

Obukhov Vladimir
13

Tiền đạo

Quốc gia: Russia

08/02/1992

Obukhov Vladimir
13

Tiền đạo

08/02/1992

Mohammed Usman
15

Tiền vệ

Quốc gia: Nigeria

02/03/1994

Mohammed Usman
15

Tiền vệ

02/03/1994

Khosonov Khetag
17

Tiền vệ

Quốc gia: Russia

18/06/1998

Khosonov Khetag
17

Tiền vệ

18/06/1998

Melkadze Georgy
19

Tiền đạo

Quốc gia: Russia

04/04/1997

Melkadze Georgy
19

Tiền đạo

04/04/1997

Karasev Pavel
25

Tiền vệ

Quốc gia: Russia

10/07/1992

Karasev Pavel
25

Tiền vệ

10/07/1992

Gritsaenko Aleksey
27

Hậu vệ

Quốc gia: Russia

25/05/1995

Gritsaenko Aleksey
27

Hậu vệ

25/05/1995

Takazov Soslna
30

Hậu vệ

Quốc gia: Russia

28/02/1993

Takazov Soslna
30

Hậu vệ

28/02/1993

Bolshakov, Kirill
31

Hậu vệ

Quốc gia: Russia

31/03/2000

Bolshakov, Kirill
31

Hậu vệ

31/03/2000

Sychev, Vitali
35

Thủ môn

Quốc gia: Russia

02/03/2000

Sychev, Vitali
35

Thủ môn

02/03/2000

Chasovskih Andrey
48

Tiền đạo

Quốc gia: Russia

31/05/1991

Chasovskih Andrey
48

Tiền đạo

31/05/1991

Oyevole Adesoye
58

Hậu vệ

Quốc gia: Russia

18/09/1982

Oyevole Adesoye
58

Hậu vệ

18/09/1982

Dvoryashin, Igor
68

Hậu vệ

Quốc gia: Russia

11/09/2000

Dvoryashin, Igor
68

Hậu vệ

11/09/2000

Muniru, Sulley
70

Tiền vệ

Quốc gia: Ghana

25/10/1992

Muniru, Sulley
70

Tiền vệ

25/10/1992

Kostyukov Mikhail
77

Tiền vệ

Quốc gia: Russia

09/08/1991

Kostyukov Mikhail
77

Tiền vệ

09/08/1991

Shelia Georgi
88

Thủ môn

Quốc gia: Georgia

11/12/1988

Shelia Georgi
88

Thủ môn

11/12/1988

Merenchukov, Dmitrii
90

Tiền đạo

Quốc gia: Russia

03/03/1999

Merenchukov, Dmitrii
90

Tiền đạo

03/03/1999

Ciuperca Valeriu
92

Tiền vệ

Quốc gia: Moldova

12/06/1992

Ciuperca Valeriu
92

Tiền vệ

12/06/1992

Ragulkin, Evgeni
94

Tiền đạo

Quốc gia: Russia

25/11/1999

Ragulkin, Evgeni
94

Tiền đạo

25/11/1999

Katsaev, Adam
95

Tiền vệ

Quốc gia: Russia

09/10/2001

Katsaev, Adam
95

Tiền vệ

09/10/2001