fc st. gallen 1879

St.Gallen - Thụy Sỹ

Quốc tịch : Thụy Sỹ | Sân nhà: kybunpark | Sức chứa: 19,456

FC St. Gallen 1879

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zeidler, Peter
Zeidler, Peter

CẦU THỦ

Stojanovic, Dejan
1

Stojanovic, Dejan

Vị trí: Thủ môn

Stergiou, Leonidas
4

Stergiou, Leonidas

Vị trí: Hậu vệ

Alain Wiss
6

Alain Wiss

Vị trí: Hậu vệ

Ruiz, Victor
7

Ruiz, Victor

Vị trí: Tiền đạo

Quintilla, Jordi
8

Quintilla, Jordi

Vị trí: Tiền vệ

Guillemenot, Jeremy
9

Guillemenot, Jeremy

Vị trí: Tiền đạo

Kutesa, Dereck
10

Kutesa, Dereck

Vị trí: Tiền vệ

Bakayoko, Axel
11

Bakayoko, Axel

Vị trí: Tiền đạo

Itten, Cedric
13

Itten, Cedric

Vị trí: Tiền đạo

Alves, Fabiano
14

Alves, Fabiano

Vị trí: Tiền vệ

Milan Vilotic
15

Milan Vilotic

Vị trí: Hậu vệ

Lukas Gortler
16

Lukas Gortler

Vị trí: Tiền đạo

Klinsmann, Jonathan
18

Klinsmann, Jonathan

Vị trí: Thủ môn

Moreno Costanzo
20

Moreno Costanzo

Vị trí: Tiền vệ

Muheim, Miro
21

Muheim, Miro

Vị trí: Hậu vệ

Ajeti, Adonis
22

Ajeti, Adonis

Vị trí: Hậu vệ

Fazliji, Betim
23

Fazliji, Betim

Vị trí: Tiền vệ

Staubli, Tim
26

Staubli, Tim

Vị trí: Tiền vệ

Solimando, Fabio
27

Solimando, Fabio

Vị trí: Hậu vệ

Kchouk, Sliman
28

Kchouk, Sliman

Vị trí: Hậu vệ

Krauchi, Alessandro
29

Krauchi, Alessandro

Vị trí: Tiền vệ

Nuhu, Musah
33

Nuhu, Musah

Vị trí: Hậu vệ

Babic, Boris
34

Babic, Boris

Vị trí: Tiền đạo

Hefti, Silvan
36

Hefti, Silvan

Vị trí: Hậu vệ

Strubi, Nico
40

Strubi, Nico

Vị trí: Thủ môn

Luchinger, Nicolas
50

Luchinger, Nicolas

Vị trí: Hậu vệ

Campos, Angelo
52

Campos, Angelo

Vị trí: Tiền đạo

Letard, Yannis
98

Letard, Yannis

Vị trí: Hậu vệ

Ruefli, Vincent
99

Ruefli, Vincent

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zeidler, Peter
Zeidler, Peter

CẦU THỦ

Stojanovic, Dejan
1

Stojanovic, Dejan

Vị trí: Thủ môn

Stergiou, Leonidas
4

Stergiou, Leonidas

Vị trí: Hậu vệ

Alain Wiss
6

Alain Wiss

Vị trí: Hậu vệ

Ruiz, Victor
7

Ruiz, Victor

Vị trí: Tiền đạo

Quintilla, Jordi
8

Quintilla, Jordi

Vị trí: Tiền vệ

Guillemenot, Jeremy
9

Guillemenot, Jeremy

Vị trí: Tiền đạo

Kutesa, Dereck
10

Kutesa, Dereck

Vị trí: Tiền vệ

Bakayoko, Axel
11

Bakayoko, Axel

Vị trí: Tiền đạo

Itten, Cedric
13

Itten, Cedric

Vị trí: Tiền đạo

Alves, Fabiano
14

Alves, Fabiano

Vị trí: Tiền vệ

Milan Vilotic
15

Milan Vilotic

Vị trí: Hậu vệ

Lukas Gortler
16

Lukas Gortler

Vị trí: Tiền đạo

Klinsmann, Jonathan
18

Klinsmann, Jonathan

Vị trí: Thủ môn

Moreno Costanzo
20

Moreno Costanzo

Vị trí: Tiền vệ

Muheim, Miro
21

Muheim, Miro

Vị trí: Hậu vệ

Ajeti, Adonis
22

Ajeti, Adonis

Vị trí: Hậu vệ

Fazliji, Betim
23

Fazliji, Betim

Vị trí: Tiền vệ

Staubli, Tim
26

Staubli, Tim

Vị trí: Tiền vệ

Solimando, Fabio
27

Solimando, Fabio

Vị trí: Hậu vệ

Kchouk, Sliman
28

Kchouk, Sliman

Vị trí: Hậu vệ

Krauchi, Alessandro
29

Krauchi, Alessandro

Vị trí: Tiền vệ

Nuhu, Musah
33

Nuhu, Musah

Vị trí: Hậu vệ

Babic, Boris
34

Babic, Boris

Vị trí: Tiền đạo

Hefti, Silvan
36

Hefti, Silvan

Vị trí: Hậu vệ

Strubi, Nico
40

Strubi, Nico

Vị trí: Thủ môn

Luchinger, Nicolas
50

Luchinger, Nicolas

Vị trí: Hậu vệ

Campos, Angelo
52

Campos, Angelo

Vị trí: Tiền đạo

Letard, Yannis
98

Letard, Yannis

Vị trí: Hậu vệ

Ruefli, Vincent
99

Ruefli, Vincent

Vị trí: Hậu vệ