fc st. gallen 1879

St.Gallen - Thụy Sỹ

Quốc tịch : Thụy Sỹ | Sân nhà: Kybunpark | Sức chứa: 19,456

Logo FC St. Gallen 1879

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zeidler, Peter

CẦU THỦ

1

Lopar, Daniel

Vị trí: Thủ môn

2

Philippe Koch

Vị trí: Hậu vệ

4

Ashimeru, Majeed

Vị trí: Tiền vệ

6

Alain Wiss

Vị trí: Hậu vệ

Gonitzer, Silvan

Vị trí: Hậu vệ

3

Kchouk, Sliman

Vị trí: Hậu vệ

5

Mosevich, Leonel

Vị trí: Hậu vệ

7

Ruiz, Victor

Vị trí: Tiền đạo

8

Quintilla, Jordi

Vị trí: Tiền vệ

10

Tranquillo Barnetta

Vị trí: Tiền vệ

11

Tafer, Yannis

Vị trí: Tiền đạo

13

Itten, Cedric

Vị trí: Tiền đạo

14

Sierro, Vincent

Vị trí: Tiền vệ

14

Vanin, Dennis

Vị trí: Tiền vệ

15

Milan Vilotic

Vị trí: Hậu vệ

16

Wittwer, Andreas

Vị trí: Hậu vệ

21

Muheim, Miro

Vị trí: Hậu vệ

25

Khalifa, Nassim

Vị trí: Tiền đạo

27

Rapp, Simone

Vị trí: Tiền đạo

29

Krauchi, Alessandro

Vị trí: Tiền vệ

30

Tolino, Gianluca

Vị trí: Thủ môn

32

Stojanovic, Dejan

Vị trí: Thủ môn

33

Nuhu, Musah

Vị trí: Hậu vệ

36

Hefti, Silvan

Vị trí: Hậu vệ

43

Guillemenot, Jeremy

Vị trí: Tiền đạo

44

Kutesa, Dereck

Vị trí: Tiền vệ

50

Luchinger, Nicolas

Vị trí: Hậu vệ

52

Campos, Angelo

Vị trí: Tiền đạo

59

Stergiou, Leonidas

Vị trí: Hậu vệ

93

Bakayoko, Axel

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zeidler, Peter

CẦU THỦ

1

Lopar, Daniel

Vị trí: Thủ môn

2

Philippe Koch

Vị trí: Hậu vệ

4

Ashimeru, Majeed

Vị trí: Tiền vệ

6

Alain Wiss

Vị trí: Hậu vệ

Gonitzer, Silvan

Vị trí: Hậu vệ

3

Kchouk, Sliman

Vị trí: Hậu vệ

5

Mosevich, Leonel

Vị trí: Hậu vệ

7

Ruiz, Victor

Vị trí: Tiền đạo

8

Quintilla, Jordi

Vị trí: Tiền vệ

10

Tranquillo Barnetta

Vị trí: Tiền vệ

11

Tafer, Yannis

Vị trí: Tiền đạo

13

Itten, Cedric

Vị trí: Tiền đạo

14

Sierro, Vincent

Vị trí: Tiền vệ

14

Vanin, Dennis

Vị trí: Tiền vệ

15

Milan Vilotic

Vị trí: Hậu vệ

16

Wittwer, Andreas

Vị trí: Hậu vệ

21

Muheim, Miro

Vị trí: Hậu vệ

25

Khalifa, Nassim

Vị trí: Tiền đạo

27

Rapp, Simone

Vị trí: Tiền đạo

29

Krauchi, Alessandro

Vị trí: Tiền vệ

30

Tolino, Gianluca

Vị trí: Thủ môn

32

Stojanovic, Dejan

Vị trí: Thủ môn

33

Nuhu, Musah

Vị trí: Hậu vệ

36

Hefti, Silvan

Vị trí: Hậu vệ

43

Guillemenot, Jeremy

Vị trí: Tiền đạo

44

Kutesa, Dereck

Vị trí: Tiền vệ

50

Luchinger, Nicolas

Vị trí: Hậu vệ

52

Campos, Angelo

Vị trí: Tiền đạo

59

Stergiou, Leonidas

Vị trí: Hậu vệ

93

Bakayoko, Axel

Vị trí: Tiền đạo