fc st. gallen 1879

St.Gallen - Thụy Sỹ

Quốc tịch : Thụy Sỹ | Sân nhà: Kybunpark | Sức chứa: 19,456

Logo FC St. Gallen 1879

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zeidler, Peter

CẦU THỦ

1

Lopar, Daniel

Vị trí: Thủ môn

Gonitzer, Silvan

Vị trí: Hậu vệ

2

Philippe Koch

Vị trí: Hậu vệ

3

Kchouk, Sliman

Vị trí: Hậu vệ

4

Ashimeru, Majeed

Vị trí: Tiền vệ

5

Mosevich, Leonel

Vị trí: Hậu vệ

6

Alain Wiss

Vị trí: Hậu vệ

8

Quintilla, Jordi

Vị trí: Tiền vệ

9

Buess, Roman

Vị trí: Tiền đạo

10

Tranquillo Barnetta

Vị trí: Tiền vệ

11

Tafer, Yannis

Vị trí: Tiền đạo

13

Itten, Cedric

Vị trí: Tiền đạo

14

Sierro, Vincent

Vị trí: Tiền vệ

14

Vanin, Dennis

Vị trí: Tiền vệ

15

Milan Vilotic

Vị trí: Hậu vệ

16

Wittwer, Andreas

Vị trí: Hậu vệ

19

Manneh, Kekuta

Vị trí: Tiền vệ

21

Muheim, Miro

Vị trí: Hậu vệ

25

Khalifa, Nassim

Vị trí: Tiền đạo

29

Krauchi, Alessandro

Vị trí: Tiền vệ

30

Tolino, Gianluca

Vị trí: Thủ môn

32

Stojanovic, Dejan

Vị trí: Thủ môn

33

Nuhu, Musah

Vị trí: Hậu vệ

36

Hefti, Silvan

Vị trí: Hậu vệ

44

Kutesa, Dereck

Vị trí: Tiền vệ

50

Luchinger, Nicolas

Vị trí: Hậu vệ

52

Campos, Angelo

Vị trí: Tiền đạo

Rapp, Simone

Vị trí: Tiền đạo

93

Bakayoko, Axel

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zeidler, Peter

CẦU THỦ

1

Lopar, Daniel

Vị trí: Thủ môn

Gonitzer, Silvan

Vị trí: Hậu vệ

2

Philippe Koch

Vị trí: Hậu vệ

3

Kchouk, Sliman

Vị trí: Hậu vệ

4

Ashimeru, Majeed

Vị trí: Tiền vệ

5

Mosevich, Leonel

Vị trí: Hậu vệ

6

Alain Wiss

Vị trí: Hậu vệ

8

Quintilla, Jordi

Vị trí: Tiền vệ

9

Buess, Roman

Vị trí: Tiền đạo

10

Tranquillo Barnetta

Vị trí: Tiền vệ

11

Tafer, Yannis

Vị trí: Tiền đạo

13

Itten, Cedric

Vị trí: Tiền đạo

14

Sierro, Vincent

Vị trí: Tiền vệ

14

Vanin, Dennis

Vị trí: Tiền vệ

15

Milan Vilotic

Vị trí: Hậu vệ

16

Wittwer, Andreas

Vị trí: Hậu vệ

19

Manneh, Kekuta

Vị trí: Tiền vệ

21

Muheim, Miro

Vị trí: Hậu vệ

25

Khalifa, Nassim

Vị trí: Tiền đạo

29

Krauchi, Alessandro

Vị trí: Tiền vệ

30

Tolino, Gianluca

Vị trí: Thủ môn

32

Stojanovic, Dejan

Vị trí: Thủ môn

33

Nuhu, Musah

Vị trí: Hậu vệ

36

Hefti, Silvan

Vị trí: Hậu vệ

44

Kutesa, Dereck

Vị trí: Tiền vệ

50

Luchinger, Nicolas

Vị trí: Hậu vệ

52

Campos, Angelo

Vị trí: Tiền đạo

Rapp, Simone

Vị trí: Tiền đạo

93

Bakayoko, Axel

Vị trí: Tiền đạo

Huấn luyện viên

Zeidler, Peter

Quốc gia: Đức

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Thụy Sỹ

19/04/1985

Hậu vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

29/08/1996

2

Hậu vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

08/02/1991

3

Hậu vệ

Quốc gia: Tunisia

07/05/1994

4

Tiền vệ

Quốc gia: Ghana

10/10/1997

5

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

04/02/1997

6

Hậu vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

21/08/1990

8

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

25/10/1993

9

Tiền đạo

Quốc gia: Thụy Sỹ

21/09/1992

10

Tiền vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

22/05/1985

11

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

11/02/1991

13

Tiền đạo

Quốc gia: Thụy Sỹ

27/12/1996

14

Tiền vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

08/10/1995

14

Tiền vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

20/07/1999

15

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

21/10/1986

16

Hậu vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

05/10/1990

19

Tiền vệ

Quốc gia: Mỹ

30/12/1994

21

Hậu vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

24/03/1998

25

Tiền đạo

Quốc gia: Thụy Sỹ

13/01/1992

29

Tiền vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

03/06/1998

30

Thủ môn

Quốc gia: Thụy Sỹ

20/01/2000

32

Thủ môn

Quốc gia: Áo

19/07/1993

33

Hậu vệ

Quốc gia: Ghana

17/01/1997

36

Hậu vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

25/10/1997

44

Tiền vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

06/12/1997

50

Hậu vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

16/10/1994

52

Tiền đạo

Quốc gia: Thụy Sỹ

30/03/2000

Tiền đạo

Quốc gia: Thụy Sỹ

01/10/1992

93

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

06/01/1998

728x90
130x300
130x300