fc st. gallen 1879

St.Gallen - Thụy Sỹ

Quốc tịch : Thụy Sỹ | Sân nhà: kybunpark | Sức chứa: 19,456

FC St. Gallen 1879

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zeidler, Peter
Zeidler, Peter

CẦU THỦ

Stojanovic, Dejan
1

Stojanovic, Dejan

Vị trí: Thủ môn

Stergiou, Leonidas
4

Stergiou, Leonidas

Vị trí: Hậu vệ

Wiss, Alain
6

Wiss, Alain

Vị trí: Hậu vệ

Ruiz, Victor
7

Ruiz, Victor

Vị trí: Tiền đạo

Quintilla, Jordi
8

Quintilla, Jordi

Vị trí: Tiền vệ

Guillemenot, Jeremy
9

Guillemenot, Jeremy

Vị trí: Tiền đạo

Bakayoko, Axel
11

Bakayoko, Axel

Vị trí: Tiền vệ

Itten, Cedric
13

Itten, Cedric

Vị trí: Tiền đạo

Alves, Fabiano
14

Alves, Fabiano

Vị trí: Tiền vệ

Vilotic, Milan
15

Vilotic, Milan

Vị trí: Hậu vệ

Gortler, Lukas
16

Gortler, Lukas

Vị trí: Tiền vệ

Klinsmann, Jonathan
18

Klinsmann, Jonathan

Vị trí: Thủ môn

Ribeiro, Andre
19

Ribeiro, Andre

Vị trí: Tiền đạo

Costanzo, Moreno
20

Costanzo, Moreno

Vị trí: Tiền vệ

Muheim, Miro
21

Muheim, Miro

Vị trí: Hậu vệ

Ajeti, Adonis
22

Ajeti, Adonis

Vị trí: Hậu vệ

Fazliji, Betim
23

Fazliji, Betim

Vị trí: Tiền vệ

Demirovic, Ermedin
25

Demirovic, Ermedin

Vị trí: Tiền đạo

Staubli, Tim
26

Staubli, Tim

Vị trí: Tiền vệ

Solimando, Fabio
27

Solimando, Fabio

Vị trí: Tiền vệ

Kchouk, Slimen
28

Kchouk, Slimen

Vị trí: Hậu vệ

Krauchi, Alessandro
29

Krauchi, Alessandro

Vị trí: Tiền vệ

Nuhu, Musah
33

Nuhu, Musah

Vị trí: Hậu vệ

Babic, Boris
34

Babic, Boris

Vị trí: Tiền đạo

Hefti, Silvan
36

Hefti, Silvan

Vị trí: Hậu vệ

Strubi, Nico
40

Strubi, Nico

Vị trí: Thủ môn

Luchinger, Nicolas
50

Luchinger, Nicolas

Vị trí: Hậu vệ

Campos, Angelo
52

Campos, Angelo

Vị trí: Tiền đạo

Letard, Yannis
98

Letard, Yannis

Vị trí: Hậu vệ

Rufli, Vincent
99

Rufli, Vincent

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zeidler, Peter
Zeidler, Peter

CẦU THỦ

Stojanovic, Dejan
1

Stojanovic, Dejan

Vị trí: Thủ môn

Stergiou, Leonidas
4

Stergiou, Leonidas

Vị trí: Hậu vệ

Wiss, Alain
6

Wiss, Alain

Vị trí: Hậu vệ

Ruiz, Victor
7

Ruiz, Victor

Vị trí: Tiền đạo

Quintilla, Jordi
8

Quintilla, Jordi

Vị trí: Tiền vệ

Guillemenot, Jeremy
9

Guillemenot, Jeremy

Vị trí: Tiền đạo

Bakayoko, Axel
11

Bakayoko, Axel

Vị trí: Tiền vệ

Itten, Cedric
13

Itten, Cedric

Vị trí: Tiền đạo

Alves, Fabiano
14

Alves, Fabiano

Vị trí: Tiền vệ

Vilotic, Milan
15

Vilotic, Milan

Vị trí: Hậu vệ

Gortler, Lukas
16

Gortler, Lukas

Vị trí: Tiền vệ

Klinsmann, Jonathan
18

Klinsmann, Jonathan

Vị trí: Thủ môn

Ribeiro, Andre
19

Ribeiro, Andre

Vị trí: Tiền đạo

Costanzo, Moreno
20

Costanzo, Moreno

Vị trí: Tiền vệ

Muheim, Miro
21

Muheim, Miro

Vị trí: Hậu vệ

Ajeti, Adonis
22

Ajeti, Adonis

Vị trí: Hậu vệ

Fazliji, Betim
23

Fazliji, Betim

Vị trí: Tiền vệ

Demirovic, Ermedin
25

Demirovic, Ermedin

Vị trí: Tiền đạo

Staubli, Tim
26

Staubli, Tim

Vị trí: Tiền vệ

Solimando, Fabio
27

Solimando, Fabio

Vị trí: Tiền vệ

Kchouk, Slimen
28

Kchouk, Slimen

Vị trí: Hậu vệ

Krauchi, Alessandro
29

Krauchi, Alessandro

Vị trí: Tiền vệ

Nuhu, Musah
33

Nuhu, Musah

Vị trí: Hậu vệ

Babic, Boris
34

Babic, Boris

Vị trí: Tiền đạo

Hefti, Silvan
36

Hefti, Silvan

Vị trí: Hậu vệ

Strubi, Nico
40

Strubi, Nico

Vị trí: Thủ môn

Luchinger, Nicolas
50

Luchinger, Nicolas

Vị trí: Hậu vệ

Campos, Angelo
52

Campos, Angelo

Vị trí: Tiền đạo

Letard, Yannis
98

Letard, Yannis

Vị trí: Hậu vệ

Rufli, Vincent
99

Rufli, Vincent

Vị trí: Hậu vệ