fc slovan liberec

Liberec - Cộng hòa Séc

Quốc tịch : Cộng hòa Séc | Sân nhà: U Nisy Stadium | Sức chứa: 9,900

FC Slovan Liberec

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hoftych, Pavel
Hoftych, Pavel

CẦU THỦ

Nguyen, Filip
1

Nguyen, Filip

Vị trí: Thủ môn

Breite, Radim
2

Breite, Radim

Vị trí: Tiền vệ

Mikula, Jan
3

Mikula, Jan

Vị trí: Hậu vệ

Karafiat, Ondrej
4

Karafiat, Ondrej

Vị trí: Hậu vệ

Sulc, Jan
6

Sulc, Jan

Vị trí: Tiền vệ

Malinsky, Tomas
6

Malinsky, Tomas

Vị trí: Tiền vệ

Kuchta, Jan
7

Kuchta, Jan

Vị trí: Tiền đạo

Pazler, Jan
8

Pazler, Jan

Vị trí: Tiền đạo

Pesek, Jakub
10

Pesek, Jakub

Vị trí: Tiền vệ

Matej Hybs
11

Matej Hybs

Vị trí: Hậu vệ

Potocny, Roman
13

Potocny, Roman

Vị trí: Tiền đạo

Koscelnik, Martin
18

Koscelnik, Martin

Vị trí: Tiền vệ

Sukisa, Elvis Mashike
19

Sukisa, Elvis Mashike

Vị trí: Tiền đạo

Hasalik, Lukas
19

Hasalik, Lukas

Vị trí: Thủ môn

Musa, Petar
20

Musa, Petar

Vị trí: Tiền đạo

Vliegen, Olivier
21

Vliegen, Olivier

Vị trí: Thủ môn

Beran, Michal
22

Beran, Michal

Vị trí: Tiền vệ

Mara, Kamso
23

Mara, Kamso

Vị trí: Tiền vệ

Fukala, Michal
24

Fukala, Michal

Vị trí: Hậu vệ

Lehoczki, Ondej
25

Lehoczki, Ondej

Vị trí: Hậu vệ

Heppner, Petr
25

Heppner, Petr

Vị trí: Hậu vệ

Damjan Vuklisevic
29

Damjan Vuklisevic

Vị trí: Hậu vệ

Machuca, Ondrej

Machuca, Ondrej

Vị trí: Tiền vệ

Nesicky, Ales
27

Nesicky, Ales

Vị trí: Tiền vệ

Dorley, Oscar
28

Dorley, Oscar

Vị trí: Tiền vệ

Gembicky, Dominik

Gembicky, Dominik

Vị trí: Tiền đạo

Da Silva, Wesley
33

Da Silva, Wesley

Vị trí: Tiền đạo

Yu, Kang Hyun

Yu, Kang Hyun

Vị trí: Tiền đạo

Dordic, Bojan
26

Dordic, Bojan

Vị trí: Tiền đạo

Kacharaba, Taras
30

Kacharaba, Taras

Vị trí: Hậu vệ

Knobloch, Milan
34

Knobloch, Milan

Vị trí: Thủ môn

Chalus, Matej
37

Chalus, Matej

Vị trí: Hậu vệ

Ulbrich, Tom

Ulbrich, Tom

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hoftych, Pavel
Hoftych, Pavel

CẦU THỦ

Nguyen, Filip
1

Nguyen, Filip

Vị trí: Thủ môn

Breite, Radim
2

Breite, Radim

Vị trí: Tiền vệ

Mikula, Jan
3

Mikula, Jan

Vị trí: Hậu vệ

Karafiat, Ondrej
4

Karafiat, Ondrej

Vị trí: Hậu vệ

Sulc, Jan
6

Sulc, Jan

Vị trí: Tiền vệ

Malinsky, Tomas
6

Malinsky, Tomas

Vị trí: Tiền vệ

Kuchta, Jan
7

Kuchta, Jan

Vị trí: Tiền đạo

Pazler, Jan
8

Pazler, Jan

Vị trí: Tiền đạo

Pesek, Jakub
10

Pesek, Jakub

Vị trí: Tiền vệ

Matej Hybs
11

Matej Hybs

Vị trí: Hậu vệ

Potocny, Roman
13

Potocny, Roman

Vị trí: Tiền đạo

Koscelnik, Martin
18

Koscelnik, Martin

Vị trí: Tiền vệ

Sukisa, Elvis Mashike
19

Sukisa, Elvis Mashike

Vị trí: Tiền đạo

Hasalik, Lukas
19

Hasalik, Lukas

Vị trí: Thủ môn

Musa, Petar
20

Musa, Petar

Vị trí: Tiền đạo

Vliegen, Olivier
21

Vliegen, Olivier

Vị trí: Thủ môn

Beran, Michal
22

Beran, Michal

Vị trí: Tiền vệ

Mara, Kamso
23

Mara, Kamso

Vị trí: Tiền vệ

Fukala, Michal
24

Fukala, Michal

Vị trí: Hậu vệ

Lehoczki, Ondej
25

Lehoczki, Ondej

Vị trí: Hậu vệ

Heppner, Petr
25

Heppner, Petr

Vị trí: Hậu vệ

Damjan Vuklisevic
29

Damjan Vuklisevic

Vị trí: Hậu vệ

Machuca, Ondrej

Machuca, Ondrej

Vị trí: Tiền vệ

Nesicky, Ales
27

Nesicky, Ales

Vị trí: Tiền vệ

Dorley, Oscar
28

Dorley, Oscar

Vị trí: Tiền vệ

Gembicky, Dominik

Gembicky, Dominik

Vị trí: Tiền đạo

Da Silva, Wesley
33

Da Silva, Wesley

Vị trí: Tiền đạo

Yu, Kang Hyun

Yu, Kang Hyun

Vị trí: Tiền đạo

Dordic, Bojan
26

Dordic, Bojan

Vị trí: Tiền đạo

Kacharaba, Taras
30

Kacharaba, Taras

Vị trí: Hậu vệ

Knobloch, Milan
34

Knobloch, Milan

Vị trí: Thủ môn

Chalus, Matej
37

Chalus, Matej

Vị trí: Hậu vệ

Ulbrich, Tom

Ulbrich, Tom

Vị trí: Tiền vệ