fc sion

Sion - Thụy Sỹ

Quốc tịch : Thụy Sỹ | Sân nhà: Tourbillon | Sức chứa: 14,283

Logo FC Sion

HUẤN LUYỆN VIÊN

Yakin, Murat

CẦU THỦ

1

Mitryushkin, Anton

Vị trí: Thủ môn

5

Bamert, Jan

Vị trí: Hậu vệ

Saintini, Nathanael

Vị trí: Hậu vệ

2

Raphael Rossi-Branco

Vị trí: Hậu vệ

3

Andre

Vị trí: Hậu vệ

6

Zock, Christian

Vị trí: Tiền vệ

7

Pajtim Kasami

Vị trí: Tiền vệ

8

Mveng, Freddy

Vị trí: Tiền vệ

9

Uldrikis, Roberts

Vị trí: Tiền vệ

10

Carlitos

Vị trí: Tiền vệ

11

Adryan

Vị trí: Tiền vệ

13

Sergi, Francesco

Vị trí: Hậu vệ

14

Grgic, Anto

Vị trí: Tiền vệ

16

Kukeli, Burim

Vị trí: Tiền vệ

17

Alex Song

Vị trí: Tiền vệ

18

Fickentscher, Kevin

Vị trí: Thủ môn

20

Angha, Martin

Vị trí: Hậu vệ

21

Blasucci, Noah

Vị trí: Tiền vệ

22

Djitte, Moussa Kalilou

Vị trí: Tiền đạo

23

Khasa, Jared

Vị trí: Tiền đạo

24

Toma, Bastien

Vị trí: Tiền vệ

Facchin, Ivan

Vị trí: Tiền đạo

21

Acquafresca, Robert

Vị trí: Tiền đạo

Gueye, Ibrahima

Vị trí: Tiền đạo

25

Fortune, Yassin

Vị trí: Tiền đạo

25

Ciss, Elhadji

Vị trí: Hậu vệ

26

Epitaux, Herve

Vị trí: Hậu vệ

27

Morgado, Bruno

Vị trí: Hậu vệ

30

Abdellaoui, Ayoub

Vị trí: Hậu vệ

33

Lenjani, Ermir

Vị trí: Hậu vệ

34

Ndoye, Birama

Vị trí: Tiền vệ

36

Kouassi, Xavier

Vị trí: Tiền vệ

40

Itaitinga

Vị trí: Tiền đạo

42

Maisonnial, Anthony

Vị trí: Thủ môn

62

Quentin, Maceiras

Vị trí: Hậu vệ

75

Fayulu, Timothy

Vị trí: Thủ môn

79

Rodrigues, Mauro

Vị trí: Tiền vệ

84

Baltazar

Vị trí: Tiền vệ

90

Philippe

Vị trí: Tiền đạo

93

Daoudou, Nasser

Vị trí: Tiền vệ

99

Berchtold, Noah

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Yakin, Murat

CẦU THỦ

1

Mitryushkin, Anton

Vị trí: Thủ môn

5

Bamert, Jan

Vị trí: Hậu vệ

Saintini, Nathanael

Vị trí: Hậu vệ

2

Raphael Rossi-Branco

Vị trí: Hậu vệ

3

Andre

Vị trí: Hậu vệ

6

Zock, Christian

Vị trí: Tiền vệ

7

Pajtim Kasami

Vị trí: Tiền vệ

8

Mveng, Freddy

Vị trí: Tiền vệ

9

Uldrikis, Roberts

Vị trí: Tiền vệ

10

Carlitos

Vị trí: Tiền vệ

11

Adryan

Vị trí: Tiền vệ

13

Sergi, Francesco

Vị trí: Hậu vệ

14

Grgic, Anto

Vị trí: Tiền vệ

16

Kukeli, Burim

Vị trí: Tiền vệ

17

Alex Song

Vị trí: Tiền vệ

18

Fickentscher, Kevin

Vị trí: Thủ môn

20

Angha, Martin

Vị trí: Hậu vệ

21

Blasucci, Noah

Vị trí: Tiền vệ

22

Djitte, Moussa Kalilou

Vị trí: Tiền đạo

23

Khasa, Jared

Vị trí: Tiền đạo

24

Toma, Bastien

Vị trí: Tiền vệ

Facchin, Ivan

Vị trí: Tiền đạo

21

Acquafresca, Robert

Vị trí: Tiền đạo

Gueye, Ibrahima

Vị trí: Tiền đạo

25

Fortune, Yassin

Vị trí: Tiền đạo

25

Ciss, Elhadji

Vị trí: Hậu vệ

26

Epitaux, Herve

Vị trí: Hậu vệ

27

Morgado, Bruno

Vị trí: Hậu vệ

30

Abdellaoui, Ayoub

Vị trí: Hậu vệ

33

Lenjani, Ermir

Vị trí: Hậu vệ

34

Ndoye, Birama

Vị trí: Tiền vệ

36

Kouassi, Xavier

Vị trí: Tiền vệ

40

Itaitinga

Vị trí: Tiền đạo

42

Maisonnial, Anthony

Vị trí: Thủ môn

62

Quentin, Maceiras

Vị trí: Hậu vệ

75

Fayulu, Timothy

Vị trí: Thủ môn

79

Rodrigues, Mauro

Vị trí: Tiền vệ

84

Baltazar

Vị trí: Tiền vệ

90

Philippe

Vị trí: Tiền đạo

93

Daoudou, Nasser

Vị trí: Tiền vệ

99

Berchtold, Noah

Vị trí: Thủ môn