fc sion

Sion - Thụy Sỹ

Quốc tịch : Thụy Sỹ | Sân nhà: Tourbillon | Sức chứa: 14,283

Logo FC Sion

HUẤN LUYỆN VIÊN

Yakin, Murat

CẦU THỦ

1

Mitryushkin, Anton

Vị trí: Thủ môn

2

Raphael Rossi-Branco

Vị trí: Hậu vệ

3

Andre

Vị trí: Hậu vệ

5

Bamert, Jan

Vị trí: Hậu vệ

6

Zock, Christian

Vị trí: Tiền vệ

7

Pajtim Kasami

Vị trí: Tiền vệ

8

Mveng, Freddy

Vị trí: Tiền vệ

9

Uldrikis, Roberts

Vị trí: Tiền vệ

10

Carlitos

Vị trí: Tiền vệ

11

Adryan

Vị trí: Tiền vệ

13

Sergi, Francesco

Vị trí: Hậu vệ

14

Grgic, Anto

Vị trí: Tiền vệ

16

Kukeli, Burim

Vị trí: Tiền vệ

17

Alex Song

Vị trí: Tiền vệ

18

Fickentscher, Kevin

Vị trí: Thủ môn

20

Angha, Martin

Vị trí: Hậu vệ

21

Acquafresca, Robert

Vị trí: Tiền đạo

22

Djitte, Moussa Kalilou

Vị trí: Tiền đạo

23

Khasa, Jared

Vị trí: Tiền đạo

24

Toma, Bastien

Vị trí: Tiền vệ

25

Fortune, Yassin

Vị trí: Tiền đạo

25

Ciss, Elhadji

Vị trí: Hậu vệ

26

Epitaux, Herve

Vị trí: Hậu vệ

27

Morgado, Bruno

Vị trí: Hậu vệ

30

Abdellaoui, Ayoub

Vị trí: Hậu vệ

33

Lenjani, Ermir

Vị trí: Hậu vệ

34

Ndoye, Birama

Vị trí: Tiền vệ

36

Kouassi, Xavier

Vị trí: Tiền vệ

40

Itaitinga

Vị trí: Tiền đạo

42

Maisonnial, Anthony

Vị trí: Thủ môn

62

Quentin, Maceiras

Vị trí: Hậu vệ

75

Fayulu, Timothy

Vị trí: Thủ môn

84

Baltazar

Vị trí: Tiền vệ

90

Philippe

Vị trí: Tiền đạo

93

Daoudou, Nasser

Vị trí: Tiền vệ

99

Berchtold, Noah

Vị trí: Thủ môn

Saintini, Nathanael

Vị trí: Hậu vệ

Blasucci, Noah

Vị trí: Tiền vệ

Gueye, Ibrahima

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Yakin, Murat

CẦU THỦ

1

Mitryushkin, Anton

Vị trí: Thủ môn

2

Raphael Rossi-Branco

Vị trí: Hậu vệ

3

Andre

Vị trí: Hậu vệ

5

Bamert, Jan

Vị trí: Hậu vệ

6

Zock, Christian

Vị trí: Tiền vệ

7

Pajtim Kasami

Vị trí: Tiền vệ

8

Mveng, Freddy

Vị trí: Tiền vệ

9

Uldrikis, Roberts

Vị trí: Tiền vệ

10

Carlitos

Vị trí: Tiền vệ

11

Adryan

Vị trí: Tiền vệ

13

Sergi, Francesco

Vị trí: Hậu vệ

14

Grgic, Anto

Vị trí: Tiền vệ

16

Kukeli, Burim

Vị trí: Tiền vệ

17

Alex Song

Vị trí: Tiền vệ

18

Fickentscher, Kevin

Vị trí: Thủ môn

20

Angha, Martin

Vị trí: Hậu vệ

21

Acquafresca, Robert

Vị trí: Tiền đạo

22

Djitte, Moussa Kalilou

Vị trí: Tiền đạo

23

Khasa, Jared

Vị trí: Tiền đạo

24

Toma, Bastien

Vị trí: Tiền vệ

25

Fortune, Yassin

Vị trí: Tiền đạo

25

Ciss, Elhadji

Vị trí: Hậu vệ

26

Epitaux, Herve

Vị trí: Hậu vệ

27

Morgado, Bruno

Vị trí: Hậu vệ

30

Abdellaoui, Ayoub

Vị trí: Hậu vệ

33

Lenjani, Ermir

Vị trí: Hậu vệ

34

Ndoye, Birama

Vị trí: Tiền vệ

36

Kouassi, Xavier

Vị trí: Tiền vệ

40

Itaitinga

Vị trí: Tiền đạo

42

Maisonnial, Anthony

Vị trí: Thủ môn

62

Quentin, Maceiras

Vị trí: Hậu vệ

75

Fayulu, Timothy

Vị trí: Thủ môn

84

Baltazar

Vị trí: Tiền vệ

90

Philippe

Vị trí: Tiền đạo

93

Daoudou, Nasser

Vị trí: Tiền vệ

99

Berchtold, Noah

Vị trí: Thủ môn

Saintini, Nathanael

Vị trí: Hậu vệ

Blasucci, Noah

Vị trí: Tiền vệ

Gueye, Ibrahima

Vị trí: Tiền đạo

Kết quả thi đấu FC Sion

Huấn luyện viên

Yakin, Murat

Quốc gia: Thụy Sỹ

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Nga

08/02/1996

2

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

25/07/1990

3

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

24/11/1986

5

Hậu vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

09/03/1998

6

Tiền vệ

Quốc gia: Cameroon

06/05/1994

7

Tiền vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

02/06/1992

8

Tiền vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

29/05/1992

9

Tiền vệ

Quốc gia: Latvia

03/04/1998

10

Tiền vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

06/09/1982

11

Tiền vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

08/10/1994

13

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

10/06/1999

14

Tiền vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

28/11/1996

16

Tiền vệ

Quốc gia: Albania

16/01/1984

17

Tiền vệ

Quốc gia: Cameroon

09/09/1987

18

Thủ môn

Quốc gia: Thụy Sỹ

06/07/1988

20

Hậu vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

22/01/1994

21

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

11/09/1987

22

Tiền đạo

Quốc gia: Senegal

04/10/1999

23

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

04/11/1997

24

Tiền vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

24/06/1999

25

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

30/01/1999

25

Hậu vệ

Quốc gia: Senegal

26/06/1994

26

Hậu vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

19/02/1996

27

Hậu vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

16/12/1997

30

Hậu vệ

Quốc gia: Algeria

16/02/1993

33

Hậu vệ

Quốc gia: Albania

05/08/1989

34

Tiền vệ

Quốc gia: Senegal

27/03/1994

36

Tiền vệ

Quốc gia: Bờ Biển Ngà

28/12/1989

40

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

04/10/1998

42

Thủ môn

Quốc gia: Pháp

23/03/1998

62

Hậu vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

10/10/1995

75

Thủ môn

Quốc gia: Thụy Sỹ

24/07/1999

84

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

06/05/2000

90

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

01/03/2000

93

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

26/02/1998

99

Thủ môn

Quốc gia: Thụy Sỹ

01/08/1999

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

30/05/2000

Tiền vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

19/06/1999

Tiền đạo

Quốc gia: Senegal

08/10/1996

728x90
130x300
130x300