fc sheriff tiraspol

Tiraspol - Cộng Hòa Moldova

Quốc tịch : Cộng Hòa Moldova | Sân nhà: Sheriff Stadium | Sức chứa: 14,300

Logo FC SHERIFF TIRASPOL

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zekic, Zoran

CẦU THỦ

1

Liharev, Vladislav

Vị trí: Thủ môn

6

Rozgoniuc, Artiom

Vị trí: Hậu vệ

9

Pedersen, Patrick

Vị trí: Tiền đạo

11

Gafar, Abdoul

Vị trí: Tiền đạo

14

Balima, Wilfried

Vị trí: Hậu vệ

15

Cristiano

Vị trí: Hậu vệ

17

Belousov, Alexandr

Vị trí: Tiền vệ

18

Anton, Gheorghe

Vị trí: Tiền vệ

19

Palic, Antun

Vị trí: Tiền vệ

20

Mikulic, Zvonimir

Vị trí: Thủ môn

21

Cebotari, Nicolae

Vị trí: Thủ môn

22

Dijinari, Vadim

Vị trí: Hậu vệ

23

Kovacevic, Vladimir

Vị trí: Hậu vệ

32

Oancea, Evgheni

Vị trí: Tiền vệ

33

Pascenco, Serghei

Vị trí: Thủ môn

Celeadnic, Dumitru

Vị trí: Thủ môn

Jach, Jaroslaw

Vị trí: Hậu vệ

37

Bilinski, Artiom

Vị trí: Hậu vệ

55

Susic, Mateo

Vị trí: Hậu vệ

Jose Angel

Vị trí: Tiền vệ

Semirov, Dmitri

Vị trí: Tiền vệ

70

Ribeiro, Leandro

Vị trí: Tiền vệ

90

Posmac, Veaceslav

Vị trí: Hậu vệ

98

Cojocaru, Maxim

Vị trí: Tiền vệ

Andriy Blyznychenko

Vị trí: Tiền vệ

Ghecev, Mihail

Vị trí: Tiền vệ

77

Kendysh, Yuri

Vị trí: Tiền vệ

Tambe, Robert

Vị trí: Tiền đạo

Vizacre, Itallo Fernando

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zekic, Zoran

CẦU THỦ

1

Liharev, Vladislav

Vị trí: Thủ môn

6

Rozgoniuc, Artiom

Vị trí: Hậu vệ

9

Pedersen, Patrick

Vị trí: Tiền đạo

11

Gafar, Abdoul

Vị trí: Tiền đạo

14

Balima, Wilfried

Vị trí: Hậu vệ

15

Cristiano

Vị trí: Hậu vệ

17

Belousov, Alexandr

Vị trí: Tiền vệ

18

Anton, Gheorghe

Vị trí: Tiền vệ

19

Palic, Antun

Vị trí: Tiền vệ

20

Mikulic, Zvonimir

Vị trí: Thủ môn

21

Cebotari, Nicolae

Vị trí: Thủ môn

22

Dijinari, Vadim

Vị trí: Hậu vệ

23

Kovacevic, Vladimir

Vị trí: Hậu vệ

32

Oancea, Evgheni

Vị trí: Tiền vệ

33

Pascenco, Serghei

Vị trí: Thủ môn

Celeadnic, Dumitru

Vị trí: Thủ môn

Jach, Jaroslaw

Vị trí: Hậu vệ

37

Bilinski, Artiom

Vị trí: Hậu vệ

55

Susic, Mateo

Vị trí: Hậu vệ

Jose Angel

Vị trí: Tiền vệ

Semirov, Dmitri

Vị trí: Tiền vệ

70

Ribeiro, Leandro

Vị trí: Tiền vệ

90

Posmac, Veaceslav

Vị trí: Hậu vệ

98

Cojocaru, Maxim

Vị trí: Tiền vệ

Andriy Blyznychenko

Vị trí: Tiền vệ

Ghecev, Mihail

Vị trí: Tiền vệ

77

Kendysh, Yuri

Vị trí: Tiền vệ

Tambe, Robert

Vị trí: Tiền đạo

Vizacre, Itallo Fernando

Vị trí: Tiền đạo