fc sheriff tiraspol

Tiraspol - Cộng Hòa Moldova

Quốc tịch : Cộng Hòa Moldova | Sân nhà: Sheriff Stadium | Sức chứa: 14,300

FC SHERIFF TIRASPOL

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zekic, Zoran
Zekic, Zoran

CẦU THỦ

Celeadnic, Dumitru
1

Celeadnic, Dumitru

Vị trí: Thủ môn

Liharev, Vladislav
1

Liharev, Vladislav

Vị trí: Thủ môn

Muzek, Mateo
3

Muzek, Mateo

Vị trí: Hậu vệ

Rozgoniuc, Artiom
4

Rozgoniuc, Artiom

Vị trí: Hậu vệ

Palcic, Matej
4

Palcic, Matej

Vị trí: Hậu vệ

Andriy Blyznychenko
7

Andriy Blyznychenko

Vị trí: Tiền vệ

Ghecev, Mihail
8

Ghecev, Mihail

Vị trí: Tiền vệ

Balima, Wilfried
14

Balima, Wilfried

Vị trí: Hậu vệ

Cristiano
15

Cristiano

Vị trí: Hậu vệ

Borysiuk, Ariel
16

Borysiuk, Ariel

Vị trí: Tiền vệ

Belousov, Alexandru
17

Belousov, Alexandru

Vị trí: Tiền vệ

Anton, Gheorghe
18

Anton, Gheorghe

Vị trí: Tiền vệ

Palic, Antun
19

Palic, Antun

Vị trí: Tiền vệ

Mikulic, Zvonimir
20

Mikulic, Zvonimir

Vị trí: Thủ môn

Cebotari, Nicolae
21

Cebotari, Nicolae

Vị trí: Thủ môn

Dijinari, Vadim
22

Dijinari, Vadim

Vị trí: Hậu vệ

Gordienko, Artem
23

Gordienko, Artem

Vị trí: Hậu vệ

Berco, Evghenii
24

Berco, Evghenii

Vị trí: Hậu vệ

Voropai, Ivan
26

Voropai, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Latifi, Liridon
27

Latifi, Liridon

Vị trí: Tiền vệ

Tambe, Robert
29

Tambe, Robert

Vị trí: Tiền đạo

Nichita, Holodov
32

Nichita, Holodov

Vị trí: Tiền vệ

Pascenco, Serghei
33

Pascenco, Serghei

Vị trí: Thủ môn

Bilinski, Artiom
37

Bilinski, Artiom

Vị trí: Hậu vệ

Lukic, Andrej
44

Lukic, Andrej

Vị trí: Hậu vệ

Ribeiro, Leandro
70

Ribeiro, Leandro

Vị trí: Tiền vệ

Boban, Gabrijel
76

Boban, Gabrijel

Vị trí: Tiền đạo

Kendysh, Yuri
77

Kendysh, Yuri

Vị trí: Tiền vệ

Posmac, Veaceslav
90

Posmac, Veaceslav

Vị trí: Hậu vệ

N'Diaye, Ousmane
91

N'Diaye, Ousmane

Vị trí: Hậu vệ

Cojocaru, Maxim
98

Cojocaru, Maxim

Vị trí: Tiền vệ

Gaiu, Valeriu

Gaiu, Valeriu

Vị trí: Tiền vệ

Vizacre, Itallo Fernando

Vizacre, Itallo Fernando

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zekic, Zoran
Zekic, Zoran

CẦU THỦ

Celeadnic, Dumitru
1

Celeadnic, Dumitru

Vị trí: Thủ môn

Liharev, Vladislav
1

Liharev, Vladislav

Vị trí: Thủ môn

Muzek, Mateo
3

Muzek, Mateo

Vị trí: Hậu vệ

Rozgoniuc, Artiom
4

Rozgoniuc, Artiom

Vị trí: Hậu vệ

Palcic, Matej
4

Palcic, Matej

Vị trí: Hậu vệ

Andriy Blyznychenko
7

Andriy Blyznychenko

Vị trí: Tiền vệ

Ghecev, Mihail
8

Ghecev, Mihail

Vị trí: Tiền vệ

Balima, Wilfried
14

Balima, Wilfried

Vị trí: Hậu vệ

Cristiano
15

Cristiano

Vị trí: Hậu vệ

Borysiuk, Ariel
16

Borysiuk, Ariel

Vị trí: Tiền vệ

Belousov, Alexandru
17

Belousov, Alexandru

Vị trí: Tiền vệ

Anton, Gheorghe
18

Anton, Gheorghe

Vị trí: Tiền vệ

Palic, Antun
19

Palic, Antun

Vị trí: Tiền vệ

Mikulic, Zvonimir
20

Mikulic, Zvonimir

Vị trí: Thủ môn

Cebotari, Nicolae
21

Cebotari, Nicolae

Vị trí: Thủ môn

Dijinari, Vadim
22

Dijinari, Vadim

Vị trí: Hậu vệ

Gordienko, Artem
23

Gordienko, Artem

Vị trí: Hậu vệ

Berco, Evghenii
24

Berco, Evghenii

Vị trí: Hậu vệ

Voropai, Ivan
26

Voropai, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Latifi, Liridon
27

Latifi, Liridon

Vị trí: Tiền vệ

Tambe, Robert
29

Tambe, Robert

Vị trí: Tiền đạo

Nichita, Holodov
32

Nichita, Holodov

Vị trí: Tiền vệ

Pascenco, Serghei
33

Pascenco, Serghei

Vị trí: Thủ môn

Bilinski, Artiom
37

Bilinski, Artiom

Vị trí: Hậu vệ

Lukic, Andrej
44

Lukic, Andrej

Vị trí: Hậu vệ

Ribeiro, Leandro
70

Ribeiro, Leandro

Vị trí: Tiền vệ

Boban, Gabrijel
76

Boban, Gabrijel

Vị trí: Tiền đạo

Kendysh, Yuri
77

Kendysh, Yuri

Vị trí: Tiền vệ

Posmac, Veaceslav
90

Posmac, Veaceslav

Vị trí: Hậu vệ

N'Diaye, Ousmane
91

N'Diaye, Ousmane

Vị trí: Hậu vệ

Cojocaru, Maxim
98

Cojocaru, Maxim

Vị trí: Tiền vệ

Gaiu, Valeriu

Gaiu, Valeriu

Vị trí: Tiền vệ

Vizacre, Itallo Fernando

Vizacre, Itallo Fernando

Vị trí: Tiền đạo