fc progres niederkorn

Niederkorn - Luxembourg

Quốc tịch : Luxembourg | Sân nhà: Stade Jos Haupert | Sức chứa: 4,830

Logo FC PROGRES NIEDERKORN

HUẤN LUYỆN VIÊN

Serredszum, Cyril

CẦU THỦ

1

Coehlo, Vincent

Vị trí: Thủ môn

1

Flauss, Sebastien

Vị trí: Thủ môn

5

Vogel, Ben

Vị trí: Hậu vệ

6

Ikene, Farid

Vị trí: Tiền vệ

8

Ramdedovic, Dino

Vị trí: Tiền vệ

9

Bastos, Yannick

Vị trí: Tiền đạo

11

Schneider, Mike

Vị trí: Tiền vệ

13

Schinker, Charly

Vị trí: Thủ môn

14

Francoise, Emmanuel

Vị trí: Tiền đạo

17

Marques Soares, David

Vị trí: Hậu vệ

19

Mutsch, Mario

Vị trí: Hậu vệ

20

Gobron, Jordan

Vị trí: Hậu vệ

21

Kerger, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

22

Marvin Martins

Vị trí: Hậu vệ

23

Adrien Ferino

Vị trí: Hậu vệ

27

Teles Santos, Igor

Vị trí: Tiền vệ

30

Ferreira da Costa, Stephane

Vị trí: Thủ môn

31

Thill, Sebastien

Vị trí: Tiền vệ

34

Tim Hall

Vị trí: Hậu vệ

38

Karayer, Metin

Vị trí: Hậu vệ

70

Matias, Yann

Vị trí: Hậu vệ

Muratovic, Belmin

Vị trí: Tiền vệ

77

Almeida, Mayron

Vị trí: Tiền đạo

87

Karapetian, Aleksandre

Vị trí: Tiền đạo

99

Junuzovic, Anel

Vị trí: Tiền vệ

Etshimi, Patrick

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Serredszum, Cyril

CẦU THỦ

1

Coehlo, Vincent

Vị trí: Thủ môn

1

Flauss, Sebastien

Vị trí: Thủ môn

5

Vogel, Ben

Vị trí: Hậu vệ

6

Ikene, Farid

Vị trí: Tiền vệ

8

Ramdedovic, Dino

Vị trí: Tiền vệ

9

Bastos, Yannick

Vị trí: Tiền đạo

11

Schneider, Mike

Vị trí: Tiền vệ

13

Schinker, Charly

Vị trí: Thủ môn

14

Francoise, Emmanuel

Vị trí: Tiền đạo

17

Marques Soares, David

Vị trí: Hậu vệ

19

Mutsch, Mario

Vị trí: Hậu vệ

20

Gobron, Jordan

Vị trí: Hậu vệ

21

Kerger, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

22

Marvin Martins

Vị trí: Hậu vệ

23

Adrien Ferino

Vị trí: Hậu vệ

27

Teles Santos, Igor

Vị trí: Tiền vệ

30

Ferreira da Costa, Stephane

Vị trí: Thủ môn

31

Thill, Sebastien

Vị trí: Tiền vệ

34

Tim Hall

Vị trí: Hậu vệ

38

Karayer, Metin

Vị trí: Hậu vệ

70

Matias, Yann

Vị trí: Hậu vệ

Muratovic, Belmin

Vị trí: Tiền vệ

77

Almeida, Mayron

Vị trí: Tiền đạo

87

Karapetian, Aleksandre

Vị trí: Tiền đạo

99

Junuzovic, Anel

Vị trí: Tiền vệ

Etshimi, Patrick

Vị trí: Tiền đạo