fc penafiel

Penafiel - Bồ Đào Nha

Quốc tịch : Bồ Đào Nha | Sân nhà: Estadio Municipal 25 de Abril | Sức chứa: 5,230

Logo FC Penafiel

HUẤN LUYỆN VIÊN

Evangelista, Armando

CẦU THỦ

1

Costa, Jose

Vị trí: Thủ môn

2

Dias, Luis

Vị trí: Hậu vệ

3

Bessa, Paulo

Vị trí: Hậu vệ

4

Leandro

Vị trí: Hậu vệ

5

Martins, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

7

Ludovic

Vị trí: Tiền đạo

8

Cruz, Helio

Vị trí: Tiền vệ

9

Fabio Abreu

Vị trí: Tiền đạo

10

Pires

Vị trí: Tiền đạo

11

Caetano

Vị trí: Tiền đạo

12

Araujo, Yuri

Vị trí: Tiền đạo

20

Lemos, Pedro

Vị trí: Hậu vệ

22

Fernandinho

Vị trí: Tiền vệ

23

Pedro, Luis

Vị trí: Hậu vệ

24

Vinicius

Vị trí: Hậu vệ

25

Goncalves, Ivo

Vị trí: Thủ môn

28

Ronaldo, Tiago

Vị trí: Tiền vệ

30

Rafa Sousa

Vị trí: Tiền vệ

31

Tiago Rocha

Vị trí: Thủ môn

32

Romeu Ribeiro

Vị trí: Tiền vệ

34

Paulo, Joao

Vị trí: Hậu vệ

49

Areias

Vị trí: Tiền đạo

50

Braga, Vasco

Vị trí: Tiền vệ

60

Gomes, Jose

Vị trí: Hậu vệ

70

Kalika

Vị trí: Tiền đạo

77

Cristian

Vị trí: Tiền vệ

95

Costa, Gustavo

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Evangelista, Armando

CẦU THỦ

1

Costa, Jose

Vị trí: Thủ môn

2

Dias, Luis

Vị trí: Hậu vệ

3

Bessa, Paulo

Vị trí: Hậu vệ

4

Leandro

Vị trí: Hậu vệ

5

Martins, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

7

Ludovic

Vị trí: Tiền đạo

8

Cruz, Helio

Vị trí: Tiền vệ

9

Fabio Abreu

Vị trí: Tiền đạo

10

Pires

Vị trí: Tiền đạo

11

Caetano

Vị trí: Tiền đạo

12

Araujo, Yuri

Vị trí: Tiền đạo

20

Lemos, Pedro

Vị trí: Hậu vệ

22

Fernandinho

Vị trí: Tiền vệ

23

Pedro, Luis

Vị trí: Hậu vệ

24

Vinicius

Vị trí: Hậu vệ

25

Goncalves, Ivo

Vị trí: Thủ môn

28

Ronaldo, Tiago

Vị trí: Tiền vệ

30

Rafa Sousa

Vị trí: Tiền vệ

31

Tiago Rocha

Vị trí: Thủ môn

32

Romeu Ribeiro

Vị trí: Tiền vệ

34

Paulo, Joao

Vị trí: Hậu vệ

49

Areias

Vị trí: Tiền đạo

50

Braga, Vasco

Vị trí: Tiền vệ

60

Gomes, Jose

Vị trí: Hậu vệ

70

Kalika

Vị trí: Tiền đạo

77

Cristian

Vị trí: Tiền vệ

95

Costa, Gustavo

Vị trí: Tiền vệ