fc penafiel

Penafiel - Bồ Đào Nha

Quốc tịch : Bồ Đào Nha | Sân nhà: Estadio Municipal 25 de Abril | Sức chứa: 5,230

Logo FC Penafiel

HUẤN LUYỆN VIÊN

Evangelista, Armando

CẦU THỦ

1

Costa, Jose

Vị trí: Thủ môn

2

Dias, Luis

Vị trí: Hậu vệ

3

Bessa, Paulo

Vị trí: Hậu vệ

4

Teixeira, Leandro

Vị trí: Hậu vệ

5

Martins, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

7

Ludovic

Vị trí: Tiền đạo

8

Cruz, Helio

Vị trí: Tiền vệ

9

Fabio Abreu

Vị trí: Tiền đạo

10

Pires

Vị trí: Tiền đạo

11

Caetano

Vị trí: Tiền đạo

12

Araujo, Yuri

Vị trí: Tiền đạo

17

Machado, Marcio

Vị trí: Tiền đạo

20

Lemos, Pedro

Vị trí: Hậu vệ

22

Fernandinho

Vị trí: Tiền vệ

23

Pedro, Luis

Vị trí: Hậu vệ

24

Vinicius

Vị trí: Hậu vệ

24

Diouf, Jules

Vị trí: Hậu vệ

25

Goncalves, Ivo

Vị trí: Thủ môn

28

Ronaldo, Tiago

Vị trí: Tiền vệ

30

Rafa Sousa

Vị trí: Tiền vệ

31

Tiago Rocha

Vị trí: Thủ môn

32

Romeu Ribeiro

Vị trí: Tiền vệ

34

Paulo, Joao

Vị trí: Hậu vệ

49

Areias

Vị trí: Tiền đạo

50

Braga, Vasco

Vị trí: Tiền vệ

60

Gomes, Jose

Vị trí: Hậu vệ

70

Kalika

Vị trí: Tiền vệ

77

Cristian

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Evangelista, Armando

CẦU THỦ

1

Costa, Jose

Vị trí: Thủ môn

2

Dias, Luis

Vị trí: Hậu vệ

3

Bessa, Paulo

Vị trí: Hậu vệ

4

Teixeira, Leandro

Vị trí: Hậu vệ

5

Martins, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

7

Ludovic

Vị trí: Tiền đạo

8

Cruz, Helio

Vị trí: Tiền vệ

9

Fabio Abreu

Vị trí: Tiền đạo

10

Pires

Vị trí: Tiền đạo

11

Caetano

Vị trí: Tiền đạo

12

Araujo, Yuri

Vị trí: Tiền đạo

17

Machado, Marcio

Vị trí: Tiền đạo

20

Lemos, Pedro

Vị trí: Hậu vệ

22

Fernandinho

Vị trí: Tiền vệ

23

Pedro, Luis

Vị trí: Hậu vệ

24

Vinicius

Vị trí: Hậu vệ

24

Diouf, Jules

Vị trí: Hậu vệ

25

Goncalves, Ivo

Vị trí: Thủ môn

28

Ronaldo, Tiago

Vị trí: Tiền vệ

30

Rafa Sousa

Vị trí: Tiền vệ

31

Tiago Rocha

Vị trí: Thủ môn

32

Romeu Ribeiro

Vị trí: Tiền vệ

34

Paulo, Joao

Vị trí: Hậu vệ

49

Areias

Vị trí: Tiền đạo

50

Braga, Vasco

Vị trí: Tiền vệ

60

Gomes, Jose

Vị trí: Hậu vệ

70

Kalika

Vị trí: Tiền vệ

77

Cristian

Vị trí: Tiền vệ

Kết quả thi đấu FC Penafiel

Huấn luyện viên

Evangelista, Armando

Quốc gia: Bồ Đào Nha

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Bồ Đào Nha

09/04/1994

2

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

03/01/1987

3

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

16/02/1996

4

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

26/04/1998

5

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

20/06/1993

7

Tiền đạo

Quốc gia: Bồ Đào Nha

18/06/1990

8

Tiền vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

08/08/1993

9

Tiền đạo

Quốc gia: Bồ Đào Nha

29/01/1993

10

Tiền đạo

Quốc gia: Bồ Đào Nha

01/04/1981

11

Tiền đạo

Quốc gia: Bồ Đào Nha

20/04/1991

12

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

13/04/1996

17

Tiền đạo

Quốc gia: Bồ Đào Nha

18/05/1998

20

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

17/03/1993

22

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

11/09/1994

23

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

23/06/1989

24

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

24/01/1995

24

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

05/03/1992

25

Thủ môn

Quốc gia: Bồ Đào Nha

06/05/1984

28

Tiền vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

28/12/1988

30

Tiền vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

25/06/1988

31

Thủ môn

Quốc gia: Bồ Đào Nha

04/09/1990

32

Tiền vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

13/01/1989

34

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

08/05/1989

49

Tiền đạo

Quốc gia: Bồ Đào Nha

22/11/1993

50

Tiền vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

08/09/1993

60

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

20/07/1996

70

Tiền vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

08/12/1999

77

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

22/08/1994

728x90
130x300
130x300