top oss

Oss - Hà Lan

Quốc tịch : Hà Lan | Sân nhà: Frans Heesen Stadion | Sức chứa: 4,700

Logo TOP Oss

HUẤN LUYỆN VIÊN

Wels, Klaas

CẦU THỦ

1

Nick Olij

Vị trí: Thủ môn

2

Keurntjes, Tim

Vị trí: Hậu vệ

2

Keukens, Frank

Vị trí: Hậu vệ

3

Regt, Ferry

Vị trí: Hậu vệ

4

Borgh, Jordy

Vị trí: Tiền vệ

5

Smeets, Bryan

Vị trí: Tiền vệ

6

Lion Kaak

Vị trí: Tiền vệ

7

Stroo, Enzo

Vị trí: Tiền đạo

8

Herik, Rick

Vị trí: Hậu vệ

9

Biezen, Koen

Vị trí: Tiền đạo

10

Dogan, Huseyin

Vị trí: Tiền vệ

11

Briels, Jordie

Vị trí: Tiền vệ

12

Sluys, Dean

Vị trí: Hậu vệ

13

Waterberg, Jonathan

Vị trí: Thủ môn

14

Rommens, Olivier

Vị trí: Tiền vệ

15

Pique, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

18

Janssen, Dennis

Vị trí: Tiền vệ

19

Sjoerd Overgoor

Vị trí: Tiền vệ

20

Jr, Ronald

Vị trí: Thủ môn

21

Rommens, Philippe

Vị trí: Tiền vệ

22

Fleuren, Niels

Vị trí: Hậu vệ

23

Nieveld, Norichio

Vị trí: Hậu vệ

26

Oratmangoen, Ragnar

Vị trí: Tiền vệ

29

Ibrahim Toure

Vị trí: Tiền vệ

30

Ladan, Delano

Vị trí: Tiền đạo

34

Asmelash, Hennos

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Wels, Klaas

CẦU THỦ

1

Nick Olij

Vị trí: Thủ môn

2

Keurntjes, Tim

Vị trí: Hậu vệ

2

Keukens, Frank

Vị trí: Hậu vệ

3

Regt, Ferry

Vị trí: Hậu vệ

4

Borgh, Jordy

Vị trí: Tiền vệ

5

Smeets, Bryan

Vị trí: Tiền vệ

6

Lion Kaak

Vị trí: Tiền vệ

7

Stroo, Enzo

Vị trí: Tiền đạo

8

Herik, Rick

Vị trí: Hậu vệ

9

Biezen, Koen

Vị trí: Tiền đạo

10

Dogan, Huseyin

Vị trí: Tiền vệ

11

Briels, Jordie

Vị trí: Tiền vệ

12

Sluys, Dean

Vị trí: Hậu vệ

13

Waterberg, Jonathan

Vị trí: Thủ môn

14

Rommens, Olivier

Vị trí: Tiền vệ

15

Pique, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

18

Janssen, Dennis

Vị trí: Tiền vệ

19

Sjoerd Overgoor

Vị trí: Tiền vệ

20

Jr, Ronald

Vị trí: Thủ môn

21

Rommens, Philippe

Vị trí: Tiền vệ

22

Fleuren, Niels

Vị trí: Hậu vệ

23

Nieveld, Norichio

Vị trí: Hậu vệ

26

Oratmangoen, Ragnar

Vị trí: Tiền vệ

29

Ibrahim Toure

Vị trí: Tiền vệ

30

Ladan, Delano

Vị trí: Tiền đạo

34

Asmelash, Hennos

Vị trí: Hậu vệ