top oss

Oss - Hà Lan

Quốc tịch : Hà Lan | Sân nhà: Frans Heesen Stadion | Sức chứa: 4,700

TOP Oss

HUẤN LUYỆN VIÊN

Wels, Klaas
Wels, Klaas

CẦU THỦ

Keurntjes, Tim
2

Keurntjes, Tim

Vị trí: Hậu vệ

Regt, Ferry
3

Regt, Ferry

Vị trí: Hậu vệ

Borgh, Jordy
4

Borgh, Jordy

Vị trí: Tiền vệ

Lion Kaak
6

Lion Kaak

Vị trí: Tiền vệ

Stroo, Enzo
7

Stroo, Enzo

Vị trí: Tiền đạo

Herik, Rick
8

Herik, Rick

Vị trí: Hậu vệ

Biezen, Koen
9

Biezen, Koen

Vị trí: Tiền đạo

Dogan, Huseyin
10

Dogan, Huseyin

Vị trí: Tiền vệ

Briels, Jordie
11

Briels, Jordie

Vị trí: Tiền vệ

Waterberg, Jonathan
13

Waterberg, Jonathan

Vị trí: Thủ môn

Rommens, Olivier
14

Rommens, Olivier

Vị trí: Tiền vệ

Pique, Lorenzo
15

Pique, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

Janssen, Dennis
18

Janssen, Dennis

Vị trí: Tiền vệ

Sjoerd Overgoor
19

Sjoerd Overgoor

Vị trí: Tiền vệ

Jr, Ronald
20

Jr, Ronald

Vị trí: Thủ môn

Rommens, Philippe
21

Rommens, Philippe

Vị trí: Tiền vệ

Fleuren, Niels
22

Fleuren, Niels

Vị trí: Hậu vệ

Nieveld, Norichio
23

Nieveld, Norichio

Vị trí: Hậu vệ

Ibrahim Toure
29

Ibrahim Toure

Vị trí: Tiền vệ

Bourdouxhe, Jason

Bourdouxhe, Jason

Vị trí: Tiền vệ

Oratmangoen, Ragnar
26

Oratmangoen, Ragnar

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Wels, Klaas
Wels, Klaas

CẦU THỦ

Keurntjes, Tim
2

Keurntjes, Tim

Vị trí: Hậu vệ

Regt, Ferry
3

Regt, Ferry

Vị trí: Hậu vệ

Borgh, Jordy
4

Borgh, Jordy

Vị trí: Tiền vệ

Lion Kaak
6

Lion Kaak

Vị trí: Tiền vệ

Stroo, Enzo
7

Stroo, Enzo

Vị trí: Tiền đạo

Herik, Rick
8

Herik, Rick

Vị trí: Hậu vệ

Biezen, Koen
9

Biezen, Koen

Vị trí: Tiền đạo

Dogan, Huseyin
10

Dogan, Huseyin

Vị trí: Tiền vệ

Briels, Jordie
11

Briels, Jordie

Vị trí: Tiền vệ

Waterberg, Jonathan
13

Waterberg, Jonathan

Vị trí: Thủ môn

Rommens, Olivier
14

Rommens, Olivier

Vị trí: Tiền vệ

Pique, Lorenzo
15

Pique, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

Janssen, Dennis
18

Janssen, Dennis

Vị trí: Tiền vệ

Sjoerd Overgoor
19

Sjoerd Overgoor

Vị trí: Tiền vệ

Jr, Ronald
20

Jr, Ronald

Vị trí: Thủ môn

Rommens, Philippe
21

Rommens, Philippe

Vị trí: Tiền vệ

Fleuren, Niels
22

Fleuren, Niels

Vị trí: Hậu vệ

Nieveld, Norichio
23

Nieveld, Norichio

Vị trí: Hậu vệ

Ibrahim Toure
29

Ibrahim Toure

Vị trí: Tiền vệ

Bourdouxhe, Jason

Bourdouxhe, Jason

Vị trí: Tiền vệ

Oratmangoen, Ragnar
26

Oratmangoen, Ragnar

Vị trí: Tiền vệ