fc olimpik donetsk

Kiev - Ukraine

Quốc tịch : Ukraine | Sân nhà: Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi | Sức chứa: 16,873

Logo FC OLIMPIK DONETSK

HUẤN LUYỆN VIÊN

Klimovskiy, Igor

CẦU THỦ

1

Krynsky, Volodymyr

Vị trí: Thủ môn

4

Grishko, Dmitro

Vị trí: Hậu vệ

5

Timoshenko, Ilya

Vị trí: Tiền vệ

7

Sondey, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

8

Sergiy Politylo

Vị trí: Tiền vệ

9

Gai, Oleksiy

Vị trí: Tiền vệ

12

Halimi, Betim

Vị trí: Thủ môn

13

Koltsov, Vitaliy

Vị trí: Tiền vệ

17

Balashov, Vitaliy

Vị trí: Tiền đạo

24

Enogela, David

Vị trí: Tiền vệ

24

Schastlyvtsev, Vadym

Vị trí: Hậu vệ

25

Dieye, Matar

Vị trí: Tiền đạo

33

Kravchuk, Andrii

Vị trí: Tiền vệ

37

Machnovskyi, Konstantyn

Vị trí: Thủ môn

41

Pasich, Gennady

Vị trí: Hậu vệ

42

Pasich, Evgeny

Vị trí: Tiền vệ

44

Tsymbalyuk, Yevgeniy

Vị trí: Hậu vệ

47

Vantukh, Roman

Vị trí: Tiền đạo

63

Teixeira, Maxime

Vị trí: Tiền vệ

71

Latef Junior, Dani

Vị trí: Thủ môn

74

Snornitsyn, Igor

Vị trí: Hậu vệ

97

Klymenchuk, Egor

Vị trí: Tiền vệ

Basha, Arber

Vị trí: Tiền vệ

77

Degtyarev, Maksym

Vị trí: Tiền đạo

78

Pavlo Sergiyovich Ksonz

Vị trí: Tiền vệ

88

Valeev, Rinar

Vị trí: Tiền vệ

89

Kozlov, Artem

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Klimovskiy, Igor

CẦU THỦ

1

Krynsky, Volodymyr

Vị trí: Thủ môn

4

Grishko, Dmitro

Vị trí: Hậu vệ

5

Timoshenko, Ilya

Vị trí: Tiền vệ

7

Sondey, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

8

Sergiy Politylo

Vị trí: Tiền vệ

9

Gai, Oleksiy

Vị trí: Tiền vệ

12

Halimi, Betim

Vị trí: Thủ môn

13

Koltsov, Vitaliy

Vị trí: Tiền vệ

17

Balashov, Vitaliy

Vị trí: Tiền đạo

24

Enogela, David

Vị trí: Tiền vệ

24

Schastlyvtsev, Vadym

Vị trí: Hậu vệ

25

Dieye, Matar

Vị trí: Tiền đạo

33

Kravchuk, Andrii

Vị trí: Tiền vệ

37

Machnovskyi, Konstantyn

Vị trí: Thủ môn

41

Pasich, Gennady

Vị trí: Hậu vệ

42

Pasich, Evgeny

Vị trí: Tiền vệ

44

Tsymbalyuk, Yevgeniy

Vị trí: Hậu vệ

47

Vantukh, Roman

Vị trí: Tiền đạo

63

Teixeira, Maxime

Vị trí: Tiền vệ

71

Latef Junior, Dani

Vị trí: Thủ môn

74

Snornitsyn, Igor

Vị trí: Hậu vệ

97

Klymenchuk, Egor

Vị trí: Tiền vệ

Basha, Arber

Vị trí: Tiền vệ

77

Degtyarev, Maksym

Vị trí: Tiền đạo

78

Pavlo Sergiyovich Ksonz

Vị trí: Tiền vệ

88

Valeev, Rinar

Vị trí: Tiền vệ

89

Kozlov, Artem

Vị trí: Hậu vệ